Hlavní navigace

Pioneer Investments v ČR rozšiřuje produktovou nabídku lucemburských fondů

[Tisková zpráva] V prosinci 2010 skupina Pioneer Investments celosvětově zpřehlednila a zefektivnila produktovou nabídku fondů s domicilem v Lucembursku.

Sdílet

V rámci těchto změn byly zároveň pro český trh zaregistrovány čtyři nové podfondy z rodin Pioneer Funds  a Pioneer P.F., které vhodně doplňují stávající nabídku. Jedná se o další krok v rámci dlouhodobé snahy skupiny o přizpůsobení produktové řady potřebám klientů a měnícím se podmínkám trhu.

„Nově uvedené podfondy mohou být zajímavou investiční příležitostí pro klienty, kteří přemýšlejí o kvalitním doplňku svého investičního portfolia,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments v ČR a dodává, „vzhledem k tomu, že některé z nich nabízejí také třídu zajištěnou do českých korun, nemusejí se čeští investoři bát, že by v důsledku posilování koruny proti dolaru či euru, nebo nežádoucím zvýšením volatility kurzu byli ochuzeni o část svých potenciálních výnosů.“

Investiční cíle nových podfondů:

Pioneer Funds – Euro Liquidity

Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu v souladu se zachováním kapitálu a poskytnutím návratnosti podle sazeb peněžního trhu investováním do diverzifikovaného portfolia nástrojů peněžního trhu a vkladů u úvěrových institucí denominovaných v eurech.

Podfond může investovat do nástrojů denominovaných v jiných měnách než v eurech za předpokladu, že je měnové riziko zcela zajištěno zpět na euro. Podfond investuje do nástrojů se zbytkovou splatností maximálně 2 roky včetně za předpokladu, že doba zbývající do další fixace úrokové sazby je menší nebo rovna 397 dnům. Nástroje peněžního trhu vydané svrchovanými státy musí mít nejméně investiční stupeň a všechny další nástroje peněžního trhu musí mít být hodnoceny v jedné ze dvou nejvyšších ratingových kategorií každou uznávanou ratingovou agenturou, která tento cenný papír hodnotila nebo – pokud nemá rating – jej Investiční manažer považuje za nástroj rovnocenné kvality. Durace úrokové sazby Podfondu je méně než 6 měsíců a vážená průměrná životnost je méně než 12 měsíců.

Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies

Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v místních měnách a vydaných státy rozvíjejících se trhů nebo vydaných jinými státy, jejichž úvěrové riziko je spojené s rozvíjejícími se trhy. Podfond může také investovat do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v jakékoliv jiné volně směnitelné měně a vydaných vládami nebo společnostmi sídlícími v jakékoliv zemi. Podfond může investovat až 25 % svých aktiv do dluhopisů s připojenými opčními listy. Podfond může držet až 5 % svých aktiv v akciích a nástrojích spojených s akciemi.

Pioneer P.F. – Global Balanced 50

Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů. Podfond bude běžně investovat až 50 % avšak ne více než 70 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových certifikátů. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do vhodných certifikátů na komoditní indexy.

Čeští investoři mají možnost investovat také do zajištěné korunové třídy tohoto podfondu.

Pioneer P.F. – Global Changes

Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia níže popsaných povolených nástrojů. Zaměřuje se na investice do akcií a nástrojů spojených s akciemi s možností investovat do tohoto druhu aktiv až 100 % svých aktiv. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS, akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů (včetně konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s připojenými opčními listy), vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a úrokových certifikátů. Podfond může také investovat až 15 % svých aktiv do vhodných certifikátů na komoditní indexy. Může rovněž investovat do jakéhokoliv druhu finančních derivátových nástrojů, včetně mimo jiné termínovaných kontraktů, opcí, kreditních swapů, úrokových swapů, akciových swapů, swapů s celkovou návratností či měnových forwardových kontraktů, termínovaných kontraktů a opcí na volatilitu, variačních swapů a korelačních swapů.

Čeští investoři mají možnost investovat také do zajištěné korunové třídy tohoto podfondu.

Nové podfondy jsou k dispozici opět prostřednictvím poboček UniCredit Bank Czech Republic  a distribuční sítě nezávislých investičních zprostředkovatelů.

Více nejen o rodině lucemburských fondů Pioneer Funds a Pioneer P.F. naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR  www.pioneerin­vestments.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).