Hlavní navigace

Parvest India – svezte se na indickém růstu

BNP Paribas Asset Management (dále BNP PAM) pomocí nového fondu Parvest India nabízí českým investorům mimořádnou příležitost, jak podpořit svá portfolia. Neustále rostoucí indická ekonomika (odhady za rok 2005 hovoří o nárůstu HDP o 7,1 % ), její demografická skladba (přes 60 % populace je mladších 30 let ), vysoká vzdělanost (ročně opouští vyské školy v Indii přes 2 miliony absolventů ) a v neposlední řadě schopnost komunikovat anglicky (angličtina je v Indii druhým úředním jazykem) dělají z Indie mimořádnou investiční příležitost.

Sdílet

Proč investovat do indických akcií? Protože Indie, bez nadsázky světové outsourcingové centrum, nabízí vysoký a udržitelný ekonomický růst, mladé a vysoce vzdělané obyvatelstvo, rostoucí domácí spotřebu (v roce 2005 65 % HDP !) a čím dál vyšší kupní sílu střední třídy. Česká republika je po Lucembursku, Německu, Rakousku, Španělsku, Finsku, Francii, Řecku, Libanonu, Maltě, Norsku, Holandsku, Portugalsku, Švědsku a Švýcarsku patnáctou zemí, ve které BNP PAM fond Parvest India registruje.

Dalšími důvody jsou vysoký a udržitelný hospodářský růst, který v posledních letech ještě zrychluje – Indie je druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou v Asii. Ekonomiku ženou kupředu outsourcingové služby, ne nadarmo je Indii označována jako světové centrum outsourcingu, služby sem přesouvají podniky z mnoha zemí a oborů. Pozitivem je také prudký růst domácí poptávky, klesající úrokové sazby a přístupnější spotřebitelské úvěry. Rostoucí střední třída proto představuje stále vyšší kupní sílu. V Indii se nachází také nejziskovější podniky ze všech rozvíjejících se trhů (návratnost investic 22 %). O zvyšování hodnoty podniků svědčí prudký růst jejich tržní kapitalizace.

Výjimečná znalost prostředí

BNP Paribas Asset Management (dříve známá coby Comptoir National d’Escompte de Paris (CNEP)) byla jednou z prvních bank, které zahájily dialog s Indií již v roce 1860. Díky tomu je dnes druhou nejstarší bankou na indické půdě a je řazena mezi vedoucí banky v regionu. Díky možnosti sledovat dění v Indii od počátků nezávislosti až po liberalizaci nabyla BNP Paribas Asset Management ojedinělou zkušenost indické ekonomiky. Dnes se v BNP PAM snoubí tato dlouhodobá historická zkušenost Indie, mimořádná znalost prostředí i jeho zákonitostí a také dlouhodobé vztahy s místními společnostmi s proaktivním přístupem k novodobým výzvám ve stále se dynamicky rozvíjející indické společnosti a ekonomice. Díky tomu je BNP PAM schopna dlouhodobě dosahovat smělých cílů, které si vytyčila. Při spravování fondu Parvest India se aktivně poradensky účastní Sundaram AM, jedna z nejúspěšnějších indických investičních společností, hospodařící s aktivy v hodnotě přes 650 milionů amerických dolarů a mající téměř desetiletou praxi s indickými cennými papíry.

Parvest India je prvním konkrétním vyjádřením strategického partnerství uzavřeného před několika měsíci mezi BNP Paribas Asset Management a Sundaram Asset Management.

Parvest India investuje do akcií a podobných titulů, vydaných společnostmi majícími sídlo v Indii nebo vedoucími tu jejich podnikání, a to podle následujícího schematu:

  • 70 % portfolia je investováno do Large-Caps akcií v nejdynamičtějších ekonomických sektorech.
  • 30 % portfolia je investováno do Small- a Mid-Caps akcií, což umožňuje využití možných mezer na trhu.

Samotný investiční proces je založen na makroekonomické analýze a znalosti dotčeného ekonomického sektoru. Tento proces umožňuje odhalit nejlepší investiční možnosti a nejslibnější témata na trhu. Následuje hloubková analýza jednotlivých dotčených společností, monitoring jejich mír růstu a majetkových poměrů a následují pravidelná osobní jednání s managementem. Teprve poté je s ohledem na všechna rizika a likviditu sestaveno portfolio.

Aktuální informace o ekonomické a politické situaci v Indii

Indický hospodářský potenciál převyšuje i čínský

Při ekonomických prognózách pro 21. století bývá favorizována na pozici světové hospodářské supervelmoci Čína. Hospodářský potenciál Indie, ve které žije 17 % obyvatel světa , je však v mnoha ohledech daleko větší.

Indie je největší demokracií s tržní ekonomikou a obrovským spotřebitelským trhem, jehož střední příjmová skupina reprezentuje více než 300 miliónů obyvatel, což je zhruba stejně jako v Evropské unii (jen pro zajímavost, 330 milionů obyvatel Indie, tj. 31,2 % je mladších 14 let, takže Indii odpadají „evropské“ problémy s penzijním systémem). Tuto novou silnou indickou střední třídu navíc tvoří především mladí, vzdělaní a anglicky mluvící lidé (angličtina je v Indii druhým úředním jazykem). Vysoké školy ročně opouští přes 2 miliony absolventů, školský systém klade důraz především na angličtinu, přírodní vědy a matematiku. Indie má navíc obrovskou výhodu v tom, že rozvoj její ekonomiky netáhne průmysl, ale služby, které se na tvorbě indického HDP podílejí více než padesáti procenty. Ostatně jedním z důkazů nesporného indického růstu je i prohlášení indického ministra financí Jaswant Singha v roce 2003, že Indie se mění z příjemce rozvojové pomoci na dárce, tedy že se zříká rozvojové pomoci z vyspělého západního světa.

Ekonomiku nastartovaly reformy z 90. let

Novodobá hospodářská historie Indie započla krátce po 2. světové válce vyhlášením samostatnosti v roce 1947. Indie se tak vymanila z područí Velké Británie, to dobré – vyspělou parlamentní demokracii – si ovšem ponechala. Zatímco tedy komunismus uchvátil prakticky celé její okolí, Indie se demokracie nevzdala. Hospodářsky však zprvu, vinou absence nezbytných reforem, příliš úspěšná nebyla. Počátkem 90. let 20. století stála Indie na prahu finančního kolapsu, se kterým se však úspěšně vypořádala když v červenci 1991 Indové do svého čela postavili premiéra P. V. Narasimha Raoa. Klíčovým pro indické hospodářství byl ovšem Manmohana Singh, který se z pozice ministra financí pustil do tolik odkládaných reforem. Manmohan Singh, absolvent Cambridgeské a Oxfordské univerzity, během několika měsíců zrušil řadu regulačních opatření, snížil velké množství dovozních cel a částečně zredukoval příliš rozbujelou byrokracii, čímž otevřel dveře celému světu. Hospodářský růst země pomalu dostihl Čínu a do země se díky levné a anglicky mluvící pracovní síle postupně přesouvalo čím dál více významných zahraničních společností. Během pár let pak v Indii vznikla řada čistě indických společností mezinárodního charakteru (např. konglomerát Tata, ocelářské království Mittal Steel) a samozřejmě i ohromné množství soukromých firem přinášejících nová pracovní místa převážně mladým Indům. V zemi bylo založeno mnoho nových vysokých škol a tisíce studentů se vydalo studovat na prestižní zahraniční univerzity.

Indie: informační velmoc a outsourcingové centrum

Dnes je Indie považována za informační velmoc. Schopným indickým programátorům pomohl rok 1999 a celosvětové obavy s problémem Y2K. Počítačoví specialisti v USA a Evropě byli tímto problémem natolik vytíženi, že se řada amerických, britských a australských firem obrátila se svými zakázkami na počítačové programátory v Indii a zjistili, že indičtí experti jsou velmi flexibilní a přitom daleko levnější, než počítačoví odborníci západního světa. Brzy následovala invaze významných světových společností do Indie. Své pobočky tu otevřela řada softwarových lídrů (mj. Microsoft), bank (Goldman Sachs, Citigroup), výrobců počítačové a komunikační techniky (HP, IBM, Dell, Intel, Texas Instruments, Cisco Systems) a dalších firem.

Mimořádně výhodný se v Indii ukázal také tzv. outsourcing, činnost, při které přenášejí firmy do jiné země pracovní místa ze svých domovin. Díky mnohem nižším mzdovým nárokům Indů ušetří společnosti tímto způsobem obrovské finanční prostředky, což se promítá i do ceny jejich produktů. Navíc díky tomu stoupají finanční prostedky, které Indové ve své zemi utratí, což zase napomáhá indické ekonomice.

Hospodářská situace v Indii se stále zlepšuje

Současná hospodářská situace v zemi se díky dobře nastartovaným reformám neustále zlepšuje. V roce 2003 vzrostla indická ekonomika o 8,5 % , o rok později to bylo o 6,9 % a v roce 2005 vzrostl indický HDP podle předběžných odhadů o 7,1 % . I pro rok 2006 je očekáván hospodářský růst ve výši 7 – 9 % . Největší podíl na růstu indické ekonomiky mají v posledních letech především telekomunikace, které v roce 2003 tvořily přibližně 4,8 % indického HDP .

Dalším rychle se rozvíjejícím sektorem v Indii je např. automobilový průmysl, stavebnictví, bankovní sféra, ubytování a stravování, služby spojené s cestovním ruchem a zemědělství. V roce 2004 se pohyboval HDP Indie (měřeno paritou kupní síly) kolem 3,32 bilionů amerických dolarů, což Indii pasovalo na 4. místo hned za USA, Čínu a Japonsko .

Indický finanční rozpočet pro finanční rok 1. 4. 2005 – 31. 3. 2006 se opírá o příznivé výsledky indického hospodářství a je postaven na odhadu růstu HDP ve výší 7 – 8 % a inflaci 4 – 5 % . Hlavními opatřeními v oblasti nepřímých daní je zavedení daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 12,5 %. Tato daň by měla pomoci při stabilizaci státních financí, jejichž schodek se pohybuje dlouhodobě na hranici 10 % HDP. Dalším opatřením je snížení horní hranice základní celní sazby na dovoz s výjimkou potravin na 15 %, čímž se Indie přibližuje úrovni celních sazeb ostatních států regionu.

Premiérem Indie je od 22. 5. 2004 právě bývalý ministr financí Manmohan Singh (nar. 26. 9. 1932). Ministrem financí je od roku 2004 absolvent Harvardské univerzity Palaniappan Chidambaram (který byl ministrem obchodu v 1. reformní vládě v letech 1991 – 1996) a ministrem obchodu Kamal Nath .

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).