Hlavní navigace

Otázka týdne VZP: Doba platnosti lékařských předpisů

Kvůli odjezdu na dovolenou jsem si nestihl vyzvednout své léky a v lékárně mi je teď už odmítli vydat. Léky vydané na prošlý recept by prý pojišťovna lékárně nezaplatila. Jaká je doba platnosti lékařských předpisů? A existují ještě trvalé recepty?

Sdílet

Dobu platnosti receptů určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví (č. 343/1997 Sb.), kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků. Nejkratší dobu samozřejmě platí recept vystavený lékařskou službou první pomoci – nejdéle jeden kalendářní den následující po dnu jeho vystavení. Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí tři kalendářní dny počínaje dnem vystavení receptu. Recept na ostatní léčivé přípravky platí sedm kalendářních dnů počínaje dnem vystavení receptu (tj. den vystavení + 6 následujících kalendářních dní). Lékař však může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 1 měsíc atd.). Sedm kalendářních dnů počínaje dnem vystavení platí také recept s modrým šikmým pruhem, vystavovaný na léčivé látky obsahující omamné a psychotropní látky.

Na výpis z receptu, vystavený lékárníkem na chybějící léčivý přípravek, se vztahuje stejné ustanovení o době platnosti jako na původní recept. Doba platnosti výpisu se počítá ode dne vystavení výpisu, čímž se vlastně prodlouží platnost původního předpisu. Výpis musí být samozřejmě pořízen v době platnosti původního receptu.

Trvalým receptem zřejmě míníte recept na opakovaný výdej léku. Takový recept lze vystavit, ale má platnost nejdéle 6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení. Lékař musí uvést na receptu datum vystavení a kolikrát lze výdej opakovat. Bez těchto údajů není opakování výdeje možné. Lékárník vyznačí každý výdej na receptu razítkem. Pozor ale: na „opakovací“ předpis nelze uplatňovat úhradu u zdravotní pojišťovny a pacient si tedy předepsané přípravky hradí sám. Důvodem je, že tento recept vrací lékárna pacientovi a nemůže jej tedy vyúčtovat pojišťovně (originál receptu musí vždy přiložit k faktuře).

Doplnění tiskové zprávy ze dne 7. srpna:

Prezident České lékarnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba informaci VZP upřesňuje: Léky předepsané na tzv. „opakovacím receptu“, které si pacient postupně v lékárně vyzvedává, je možné zdravotní pojišťovně vyúčtovat. Lékárna si vyhotoví tzv. „výpis z receptu”, který odešle k vyúčtování zdravotní pojišťovně a na původním receptu vyznačí počet vydaných balení a vrátí jej pacientovi k následnému a postupnému vyzvednutí dalších balení léku. Platnost „opakovacího receptu” je max. ½ roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).