Hlavní navigace

Osm kilometrů spisů

OSTRAVA (12. srpna 2003) – Ani v letních parnech nepřestávají pracovníci Union banky v činnostech, které automaticky následují po vyhlášení konkursu. Pozornost je mimo jiné soustředěna na archivování veškerých písemností, které vznikly v průběhu 11letého působení banky. V posledním roce pro ni pracovalo takřka 1100 zaměstnanců na 91 obchodních místech po celé republice. Dokladem o jejich pracovní činnosti je mimo jiné přes 8 kilometrů spisů, pokladních dokladů, korespondence s klienty, smluvní dokumentace a dalších písemností. Jedním z prioritních úkolů správkyně konkursní podstaty je správa a uložení těchto dokumentů.

Doba uložení u podstatné části písemností je delší než předpokládaná doba konkursu banky, proto správkyně konkursní podstaty Michaela Huserová vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na poskytovatele komplexních archivních služeb. Ze 7 firem, které se do soutěže přihlásily, byla vybrána společnost SEVERA-VSO. Tato firma má odpovídající zkušenosti, kvalifikované zaměstnance a nabídla nejvýhodnější podmínky. Její objekty jsou patřičně zabezpečeny po všech stránkách, uvedl Martin Uher z týmu správkyně konkursní podstaty, který je hlavním garantem archivace.

Ve spisovnách společnosti SEVERA-VSO budou například 10 let uschovány doklady o uskutečněných obchodech banky, 45 let osobní spisy zaměstnanců a archiválie, což jsou mimo jiné zápisy ze zasedání dozorčí rady a představenstva banky, výroční zprávy, stanovy či zápisy z valných hromad, budou převezeny do Zemského archivu v Opavě. Badatelé tak budou mít i za 200 let přístup ke studiu stěžejních dokumentů banky.

V těchto dnech se provádí svoz dokumentace z obchodních míst Union banky. Děje se tak za přísných bezpečnostních opatření v součinnosti pracovníků poboček, ústředí banky a bezpečnostní agentury. Do konce srpna budou veškeré dokumenty banky jen ve spisovnách ústředí banky nebo externího uschovatele, sdělil Martin Uher.

Banka má v současné době připraveno k předání asi 80 procent písemností k ukončeným obchodním případům. Při třídění a ukládání spisového materiálu se postupuje v souladu s příslušnými zákony a vnitřními předpisy banky, takže žádný důležitý dokument se nemůže ztratit. Celý archiv je elektronicky evidován, vyhledání konkrétní písemnosti je otázkou okamžiku.