Hlavní navigace

Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov dokončena

Zábřeh na Moravě, 29. března 2007 – Dnes byla v Zábřehu na Moravě slavnostně ukončena optimalizace 14,636 km dlouhého traťového úseku Zábřeh – Krasíkov. Díky ní budou moci vlaky jezdit z Prahy do Ostravy až o šest minut rychleji. Investorem výstavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), zhotovitelem Sdružení firem „TÚ Zábřeh – Krasíkov“, jehož členy byly společnosti Stavby silnic a železnic a.s., Subterra a.s. a Metrostav a.s.

Sdílet

Úsek Zábřeh na Moravě – Krasíkov se nachází na odbočné větvi II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) Vídeň-Varšava zajišťující v úseku Přerov-Česká Třebová propojení s I. tranzitním železničním koridorem spojujícím Vídeň s Berlínem. Díky optimalizaci došlo v úseku ke zlepšení parametrů železniční trati, modernizaci její stavební a technologické části a tím i zvýšení rychlosti a spolehlivosti železniční dopravy. „Síť dokončených tranzitních železničních koridorů se stále rozšiřuje a zvlášť silně frekventované úseky, jakým je i trať mezi Zábřehem a Krasíkovem, po modernizaci výrazně zkvalitňují železniční dopravu u nás,“ řekl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC. „Projekt v hodnotě 4,363 miliardy Kč byl financován jak z prostředků SFDI, tak spolufinancován ve výši 60% Evropskou Unií z Fondu ISPA a později z Fondu soudržnosti,“ upřesnil Ing. Pavel Švagr, CSc ředitel SFDI.

„Po dokončení modernizace celého úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou pojedou vlaky tuto trasu o 17 minut rychleji,“ doplňuje hlavní výhodu Ing. Martin Borovka, generální ředitel SSŽ a dodal: „Modernizace zvýší nejen cestovní rychlost vlaků, ale i bezpečnost železničního provozu v tomto úseku.“

V úseku budou nyní moci jezdit vlaky s naklápěcími skříněmi rychlostí až 160 km/h, přičemž před zahájením optimalizace umožňoval stav trati maximálně rychlost 100 km/h s lokálním omezením na 80 km/h. Bylo to zejména z důvodů stísněných prostorových poměrů, malých poloměrů oblouků, nevhodného stavu mostů, propustků a železničního svršku i spodku.

Optimalizovaný úsek začíná v km 26,650 a končí v km 41,086. Vedle modernizace železniční trati byla součástí stavby také rekonstrukce železničních stanic Hoštejn a Zábřeh na Moravě a zastávky Lupěné. Součástí stavby byly rovněž dvě přeložky trati v délce 1800 m a 2570 m a vybudování tří nových tunelů Malá Huba, Hněvkov I a Hněvkov II v souhrnné délce 966 m. Zprovozněním nové trati se zkrátí jízdní doba o šest minut, protože nová trať je o téměř 1,7 kilometru kratší než původní.

V rámci stavby byl položen nový železniční svršek – typu UIC 60 na železobetonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním, snižujícím vibrace. V celém úseku byl sanován železniční spodek včetně nových konstrukčních vrstev a odvodnění. Zrekonstruováno bylo celkem 27 mostů a dva propustky, postaveny byly tři nové opěrné a dvě zárubní zdi, další dvě zárubní zdi byly sanovány, vybudován byl také nový podchod a nový silniční nadjezd v železniční stanici Zábřeh na Moravě. Protože úsek vede částečně novou trasou, bylo šest mostních objektů na opuštěných úsecích trati demontováno a odstraněno s výjimkou části některých z nich, plánovaných využití vybudování cyklistických stezek. Nové směrové a výškové vedení trasy drážního tělesa také vyvolalo úpravy stávajících komunikací.

V Zábřehu bylo vybudováno zcela nové ostrovní nástupiště, stávající nástupiště bylo zrekonstruováno, přičemž přístup na obě nástupiště je podchodem. Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou k dispozici samoobslužné výtahy. V železniční stanici Hoštejn byla dosavadní úrovňová nástupiště zrušena a nová mimoúrovňová nástupiště byla umístěna o 600 metrů blíže k obci. Bezbariérový přístup je po rampách vedoucích do prostoru nově rekonstruovaného železničního mostu. V zastávce Lupěné jsou rovněž vybudována mimoúrovňová nástupiště a přístup je po chodnících s navazujícími rampami.

Celý úsek Zábřeh na Moravě – Krasíkov má nové trakční vedení a moderní obousměrné traťové zabezpečovací zařízení. Na základě hygienických měření byly navrženy a vybudovány protihlukové stěny v délce téměř 3 km a u 39 objektů byla realizována individuální protihlukové opatření, spočívající především ve výměně stávajících oken za plastová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).