Hlavní navigace

Od začátku roku 2011 budou bankovní vklady ještě lépe chráněny

[Tisková zpráva] Události roku 2010 výrazně změnily tvář systému evropského systému pojištění vkladů. S důrazem na zvýšení důvěryhodnosti evropského bankovního sektoru vzrostla důležitost ochrany vkladů klientů bankovních institucí a dostupnosti vkladů v případě krachu banky.

Sdílet

Fond pojištění vkladů (FPV) a s ním i všechny zainteresované instituce v průběhu roku intenzivně pracovaly na rekonstrukci systému pojištění vkladů a díky vynaloženému úsilí nyní figuruje Česká republika na prvních příčkách nejlépe připravených zemí. 

Rok 2010 byl jedním z nejrušnějších v celé 15leté historii existence Fondu. Zásadními událostmi letošního roku bylo schválení novely zákona o bankách a další návrh Evropské komise, který by měl vyústit v novou směrnici upravující činnost národních systémů pojištění vkladů.

Události roku 2010

    leden    Pražská konference FPV ve spolupráci s Mezinárodní asociací pojistitelů vkladů

    únor    Stanovení 3 výplatních bank; Evropská komise zveřejňuje své návrhy dalších změn v systému pojištění vkladů

    březen    FPV dokončil výběrové řízení na dodavatele informačního systému (Software 602); Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách

    duben     15. let od zahájení činnosti kanceláře FPV; Senát odsouhlasil novelu zákona o bankách

    květen    Ze zkrachovalé Union banky získal Fond pojištění vkladů další 1,2 mld. Kč; Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (IADI) vyhlásila týden pojistitelů vkladů na téma: „Jak se vyrovnat s nároky zkráceného období pro výplatu náhrad vkladů“

    červen    Uzavření auditu hospodaření FPV za rok 2009

    červenec    Rada EU diskutuje o dalších změnách v evropském systému pojištění vkladů

    srpen    FPV reaguje na návrhy Evropské komise ohledně zkrácení lhůty pro zahájení výplaty náhrad apod.

    září     FPV převzal informační systém Povynal pro evidenci výplaty náhrad vkladů; FPV hostí expertní skupinu MMF, Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů (IADI) a Evropského Fóra pojistitelů vkladů

    říjen    FPV převzal software pro šifrování předávaných dat pro výplatu náhrad vkladů

    listopad    Návrh vyhlášky MF o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů, na jejíž přípravě Fond spolupracoval s MF, rozeslána do meziresortního připomínkového ří­zení

    prosinec    Spuštěna nová webová prezentace

Klienti bank mohou být opět o něco klidnější

Novela zákona o bankách přináší několik zásadních změn v oblasti ochrany vkladů klientů tuzemských bank a spořitelen. Od 31. 12. 2010 vzroste maximální limit, do kterého jsou vklady v bankách pojištěny. Oproti letošním 50 000 eur bude nově Fond pojištění vkladů garantovat návratnost vkladů až do výše 100 000 eur respektive ekvivalentu v českých korunách, což zhruba odpovídá částce 2 450 000 Kč na jednoho klienta a jednu banku.

Zatímco zvýšením pojistné ochrany budou potěšeni především klienti s  vyššími zůstatky na svých bankovních účtech (cca 95 % klientů bank bude mít své vklady pojištěny do plné výše), pro většinu klientů je důležitou zprávou, že v případě bankrotu své banky budou mít peníze mnohem dříve k dispozici, a to nejpozději od 20. pracovního dne od doby, kdy ČNB prohlásí banku za insolventní.

Fond pojištění vkladů v letošním roce v souvislosti s výše uvedenými změnami úspěšně završil první etapu implementace nového informačního systému, který zrychlí a zkvalitní komunikaci jak s bankou, která není schopna plnit své závazky, tak trojicí bank (České spořitelny, Komerční banky a GE Money Bank), jejichž pobočky by v případě potřeby plnily roli výplatních míst. Základním parametrem systému je umožnit bezproblémové zahájení výplat od 20. dne po krachu banky.

Evropská komise chce jít v ochraně vkladů ještě dál

Evropská komise zanalyzovala dopady finanční krize na evropský bankovní sektor a výsledkem má být výraznější sjednocení fungování systémů pojištění vkladů v EU a rychlejší postup při výplatě náhrady vkladů. Pokud návrhy Evropské komise úspěšně projdou legislativním procesem, klientům přinesou především: Další zkrácení doby výplaty náhrad vkladů na 7 resp. 21 dnů, zajištění výplaty prostředků ze zkrachovalé zahraniční banky na území ČR (dosud musejí klienti v případě krachu zahraniční banky nárokovat vyplacení náhrad v zemi sídla mateřské společnosti) a lepší informovanost klientů o pojištění vkladů prostřednictvím standardizované informace předávané klientům jejich bankou.

Fond pojištění vkladů se novým pravidlům upravujícím evropský systém pojištění vkladů nebrání, ale pokaždé se snaží navrhované změny zasadit do reálného ekonomického rámce, analyzovat jeho přínosy, ale i náklady. „Ve spolupráci s dalšími národními pojistiteli vkladů se snažíme při schvalování nové evropské legislativy intervenovat za co nejvyšší efektivitu navrhovaných řešení. Příkladem může být návrh na zkrácení lhůty pro výplatu náhrad vkladů, který považujeme za unáhlený a Evropské komisi jsme doporučili tyto úvahy odložit na dobu, kdy budou současné systémy řádně otestovány a prověřeny praxí,“ uvádí Josef Tauber, předseda správní rady Fondu pojištění vkladů. „Jedno je však již nyní zřejmé. I rok 2011 bude na události  týkající se systémů pojištění vkladů bohatý a Fond pojištění vkladů bude na tyto změny reagovat,“ dodal Josef Tauber.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).