Obchodní výsledky za první čtvrtletí roku 2005 potvrzují vedoucí pozici ČMSS na trhu

Podle kvalifikovaného odhadu dosáhla ČMSS za první tři měsíce letošního roku mezi stavebními spořitelnami největších tržních podílů, a to jak v oblasti spoření, tak v oblasti úvěrů.

Hospodářské výsledky ČMSS za rok 2004 a první čtvrtletí roku 2005
· ČMSS největším poskytovatelem úvěrů na bydlení v České republice
· Nejvyšší historický objem úvěrového obchodu za březen
· Vedoucí tržní podíly v oblasti spoření i úvěrování
· Podle bilanční sumy se ČMSS řadí na páté místo mezi českými bankami

Obchodní výsledky potvrzují výsadní postavení ČMSS na trhu ČMSS zaujímá mezi stavebními spořitelnami vedoucí postavení na trhu a je vůbec největším poskytovatelem úvěrů do bytové oblasti v České republice. Počet klientů, kteří na financování svých bytových potřeb využívají překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření poskytované ČMSS, stoupá každým rokem. Obchodní výsledky prvních tří měsíců roku 2005 dokládají, že nastoupený trend pokračuje i v letošním roce.

Výsledky úvěrového obchodu ČMSS za březen 2005
· Objem překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření poskytnutých ČMSS v březnu 2005 dosáhl 1,77 mld. Kč, v meziročním srovnání tak došlo k nárůstu o 11,8 %.
· V březnu 2005 ČMSS poskytla 6698 překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

Výsledky úvěrového obchodu ČMSS za první čtvrtletí roku 2005
· Objem překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření poskytnutých ČMSS za první čtvrtletí 2005 dosáhl 3,58 mld. Kč. Kvalifikovaný odhad tržního podílu ČMSS se pohybuje mezi 47 až 48 %, tzn. ČMSS poskytla prakticky tolik, co ostatní stavební spořitelny dohromady.
· V prvním čtvrtletí roku 2005 ČMSS poskytla 13 958 úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů. Odborníci odhadují tržní podíl ČMSS podle počtu poskytnutých překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření na 43 až 44 %.

Stavební spoření patří mezi nejžádanější produkty na českém bankovním trhu Více než 60 % obyvatel ČR ukládá své finanční prostředky na smlouvu o stavebním spoření. Nejvíce klientů důvěřuje právě ČMSS. V prvním čtvrtletí roku 2005 ČMSS uzavřela 58 145 smluv s cílovou částkou v objemu 13,5 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet uzavřených smluv o 37 % a cílová částka dokonce o 63 %. Odborníci odhadují tržní podíl ČMSS v počtu uzavřených smluv na 33 – 34 % a podle objemu cílových částek na 41 – 42 %.

Hospodářské výsledky potvrzují, že ČMSS je kvalitní a spolehlivou bankou pro bydlení a finanční jistotu Pozitivní výsledky v oblasti obchodu se odrážejí také v ekonomických ukazatelích ČMSS. Schopnost trvalého generování zisku spolu s vytvořenými rezervami a dostatečným kapitálem jsou zárukou dlouhodobé stability spořitelny. Pevné akcionářské zázemí ČMSS tvoří z 55 % ČSOB, a.s., a 45 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG.

Hospodářské výsledky ČMSS za rok 2004 a první čtvrtletí roku 2005
· Celková bilanční suma ČMSS dosáhla k 31. 12. 2004 částky 110,5 miliardy korun a svou výší tak výrazně předstihla bilanční sumy ostatních stavebních spořitelen. V meziročním srovnání to pro ČMSS znamená nárůst o 19,7 %. K 31. 3. 2005 pak bilanční suma ČMSS činila 117,2 miliard Kč.
· Finanční stabilitu a výkonnost ČMSS prokazuje též tvorba zisku v roce 2004. Provozní zisk před zdaněním dosáhl k 31. 12. 2004 výše 835,8 milionů korun. Čistý zisk pak za rok 2004 činil 612 milionů korun, po vytvoření rezervy na pokutu ÚOHS pak 384 milionů korun a byl vyšší než v roce 2003.
· Provozní zisk před zdaněním k 31. 3. 2005 dosáhl 300,1 milionů korun a čistý zisk za totéž období pak činil 265,3 milionů Kč.