Hlavní navigace

Nový strukturovaný dluhopis přináší výjimečnou příležitost pro české klienty Citibank

[Tisková zpráva] Nový Citigroup Founding Inc., CZK strukturovaný dluhopis nabízí vysoký výnosový potenciál s konzervativním investičním schématem.

Sdílet

Mezi drobnými investory přetrvává konzervativní přístup k investicím – preferované jsou krátkodobé produkty s nízkou úrovní rizika. Aby Citibank vyhověla těmto aktuálním požadavkům klientů, přináší strukturovaný dluhopis PŘÍLEŽITOST. V nabídce banky je pouze po omezené časové období – jen do 28. dubna 2010.

Strukturovaný dluhový cenný papír PŘÍLEŽITOST je určen všem investorům, kteří hledají možnost podílet se na pozitivním trendu ve vývoji akciových trhů rozvíjejících se zemí, které svým růstem dlouhodobě překonávají akciové trhy rozvinutých zemí. A to vše při relativně nízké úrovni rizika odpovídající tomuto druhu investování.

Investiční produkt PŘÍLEŽITOST je denominován v českých korunách a nabízí 155% participaci na kladném rozdílu výkonnosti mezi nejméně performujícím indexem z rozvíjejících se trhů (tzv. emerging markets) a nejlépe performujícím indexem z rozvinutých trhů (tzv. developed markets). Lákadlem pro investory je krátká doba splatnosti, která je jen 18 měsíců. Proto je nabízený investiční produkt vhodný především pro klienty, kteří preferují krátkodobý investiční horizont. U produktu PŘÍLEŽITOST má klient garanci 95% ochrany návratnosti investované jistiny, poskytovanou emitentem, Citigroup Funding Inc., a to při držení produktu až do jeho splatnosti S relativně nízkým rizikem tak může investor vsadit na produkt s vysokým výnosovým potenciálem. Minimální vklad do investičního produktu PŘÍLEŽITOST je 100 000 Kč a každý další vklad by měl být násobkem 50 000 Kč.

„Od března 2009 jsme byli svědky oživení na globálních akciových trzích a zklidnění na trzích s dluhovými investičními nástroji. Centrální banky hlavních rozvinutých ekonomik nadále drží své klíčové sazby na rekordně nízkých úrovních ve snaze podpořit tak svou ekonomiku. Do popředí zájmu se čím dál více dostává celospolečenské téma rozpočtových schodků a veřejných dluhů, které ve svém důsledku bude s velkou pravděpodobností negativně dopadat na výkonnost jednotlivých ekonomik. Naproti tomu země rozvíjejících se ekonomik jsou tímto fenoménem zasaženy v mnohem menší míře, což může být pro budoucí vývoj jejich ekonomik zásadní. To je i důvod, proč se s investičním produktem PŘÍLEŽITOST zaměřujeme na akciové trhy rozvíjejících se zemí, kde předpokládáme vyšší a stabilnější výkonnost,“ vysvětluje Pavel Drahotský, obchodní ředitel retailového bankovnictví Citibank.

Investiční produkt PŘÍLEŽITOST je vydáván v rámci dluhopisového emisního programu Citigroup Funding Inc., ze dne 19. srpna 2009, v platném znění. Upisovací období je od 4. března do 28. dubna 2010. Zájemci o tento produkt mohou využít informační linku CitiPhone a domluvit si schůzku s investičním bankéřem Citibank, který se s nimi může setkat na některé z poboček Citibank, nebo přímo u klienta v kanceláři. Prospekt (včetně jeho shrnutí) byl řádně uveřejněn a spolu s podrobnými podmínkami a detailním popisem nabídky tohoto produktu je možné jej bezplatně získat na jakékoliv pobočce Citibank Europe plc, organizační složka, nebo na www.citibank.cz.

Toto propagační sdělení je pouze stručným popisem některých charakteristik produktu a jakékoliv informace zde obsažené podléhají prospektu emitenta. Potenciální investor by se měl před uskutečněním investice důkladně seznámit se všemi investičními riziky spojenými s tímto produktem a měl by si jich být vědom. Ochrana návratnosti jistiny poskytovaná emitentem (Citigroup Funding Inc.), resp. zaručená poskytovatelem garance (Citigroup Inc.), je předmětem úvěrového rizika těchto společností. Minulý výnos není spolehlivým ukazatelem výnosů budoucích. Investiční produkty nejsou bankovním vkladem a nejsou zaručeny ani pojištěny ze strany Citibank Europe plc.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).