Hlavní navigace

Nový strukturovaný dluhopis nabízí možnost podílet se na rozdílu ve výkonnosti akciových trhů rozvíjejících se a rozvinutých ekonomik

[Tisková zpráva] Nový strukturovaný dluhopis denominovaný v Kč emitovaný společností Citigroup Funding Inc. nabízí možnost podílet se na rozdílu ve výkonnosti akciových indexů rozvíjejících se a rozvinutých ekonomik a mít ochranu návratnosti investované jistiny*.

Sdílet

Rychlejší ekonomický růst rozvíjejících se zemí v porovnání s rozvinutými zeměmi je zpravidla reflektován i vyšší výkonností jejich akciových trhů. Téma rozvíjejících se trhů se stává stálicí na žebříčku nejvíce atraktivních investičních příležitostí, které se v dnešní době investorům nabízejí. V reakci na tuto skutečnost, Citibank Europe plc, organizační složka, nabízí na základě veřejné nabídky strukturovaný dluhový cenný papír s ochranou návratnosti jistiny vázaný na vývoj výkonnosti akciových trhů rozvíjejích se a rozvinutých zemí se splatností 3 roky, který je denominován v českých korunách. Tento investiční produkt nabízí investorům potenciální výnos ve výši 9% p.a. v případě, že na roční bázi nejméně výkonný index z koše indexů rozvíjejících se zemí bude mít vyšší výkonnost než nejvíce výkonný index z koše indexů rozvinutých zemí. Návratnost investované jistiny při držení tohoto investičního produktu do splatnosti je zaručena emitentem společností Citigroup Funding Inc. a Citigroup Inc. jednající jako poskytovatel garance. Minimální investice do tohoto produktu je 100.000 Kč a násobek 50.000 Kč.

Tento investiční produkt je vydáván v rámci dluhopisového emisního programu společnosti Citigroup Funding Inc. ”U.S. $30,000,000,0­00 Euro Medium Term Note and Certificate Programme” ze dne 18. srpna 2010, v platném znění. Upisovací období investičního produktu je stanoveno od 8. listopadu do 20. prosince 2010. Zájemci o tento investiční produkt mohou využít zákaznickou linku TeleBranch a domluvit si schůzku s investičním bankéřem Citibank, který se s nimi může setkat na některé z lokálních poboček Citibank nebo přímo u klienta. Prospekt k tomuto investičnímu produktu (včetně jeho shrnutí) byl řádně uveřejněn a spolu s podrobnými podmínkami a detailním popisem nabídky tohoto investičního produktu je možné jej bezplatně získat na jakékoliv pobočce Citibank Europe plc, organizační složka, nebo na www.citibank.cz.

Toto propagační sdělení je pouze stručným popisem některých charakteristik produktu a jakékoliv informace zde obsažené podléhají prospektu emitenta. Potenciální investor by se měl před uskutečněním investice důkladně seznámit se všemi investičními riziky spojenými s tímto investičním produktem a měl by si jich být vědom. Ochrana návratnosti jistiny poskytovaná emitentem (Citigroup Funding Inc.), resp. zaručená poskytovatelem garance (Citigroup Inc.), je předmětem úvěrového rizika těchto společností. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Investiční produkty nejsou bankovním vkladem a nejsou ani zaručené, ani pojištěné Citibank Europe plc.

Investiční produkty nejsou bankovním vkladem a nejsou ani zaručené, ani pojištěné Citibank Europe plc.

* v případě držení nabízeného investičního produktu do splatnosti a s přihlédnutím k úvěrovému riziku emitenta produktu a poskytovatele garance

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).