Hlavní navigace

Nový regionální lídr mezi zdravotními pojišťovnami

Vznik finančně silné zdravotní pojišťovny je cílem sloučení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (HZP) a Zdravotní pojišťovny AGEL (ZPA). S tímto krokem vyslovily 16. dubna souhlas správní rady obou společností.

Sdílet

Sloučení HZP a ZPA přináší v čase krize stabilitu

Za rozhodnutím sloučit se v jeden funkční a kompaktní celek mimo jiné stojí očekávaný propad v příjmech pojistného v systému veřejného zdravotního pojištění a rovněž negativní důsledky probíhající finanční a hospodářské krize. Právním nástupcem je již existující společnost – Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. Sloučením se ZPA posílí HZP svoji pozici regionálního lídra s počtem cca 430 tisíc pojištěnců.

Obě zdravotní pojišťovny přistupují k tomuto kroku v čase, kdy jsou schopny bez problémů plnit své závazky vůči pojištěncům i vůči poskytovatelům zdravotní péče. Sloučení pojišťoven tedy v žádném případě nepředstavuje řešení finančních problémů, ale je pouze pragmatickým rozhodnutím s ohledem na vývoj trhu veřejného zdravotního pojištění v blízké budoucnosti.

Sloučení pozitivně pocítí sami pojištěnci, kteří získají nadstandardní služby vycházející z bohaté nabídky preventivních programů obou slučovaných pojišťoven. Cílem je zabezpečit vysoce nadstandardní dostupnost zdravotních služeb pro všechny pojištěnce prostřednictvím exkluzivních programů HZP. Pojištěnci získávají také jistotu příslušnosti k moderní a finančně nejstabilnější zdravotní pojišťovně v ČR. Sloučením pojišťoven vzniklý subjekt v sobě spojuje finanční stabilitu s jistotou pro smluvní lékaře a všechny pojištěnce, tradice průmyslového regionu a moderní přístup k individuálně pojaté lékařské péči, který je reprezentovaný především ZPA. Stávající smluvní síť zdravotnických zařízení zůstane nejen zachována, ale naopak se počítá s jejím dalším rozširováním.

Pro poskytovatele zdravotní péče sloučení znamená garanci zachování progresivních trendů v systému úhrad za poskytnutou zdravotní péči, kterou obě pojišťovny nastolily. A to bez ohledu na důsledky avizované finanční a hospodářské stagnace.

Spojením obou pojišťoven dojde v dalších letech díky využití jednotného informačního systému k provozním úsporám zejména v obsluze pojištěnců a distribuci dat směrem k poskytovatelům zdravotní péče. Úspory se projeví i v nákladech na marketingovou komunikaci. Zároveň dojde ke sjednocení sítě kontaktních míst pro obsluhu klientů tak, aby na některých místech nebyla zbytečně duplicitní. V počáteční fázi po sloučení nepočítá HZP s redukcí počtu zaměstnanců. V první řadě půjde o nalezení optimální organizační struktury s cílem zvýšit efektivitu poskytovaných služeb.

Započatý proces slučování je plně v souladu s platnými právními předpisy ČR – především zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Sloučení obou pojišťoven má být realizováno k 1. 7. 2009. O administrativních záležitostech spojených se sloučením pojišťoven budou pojištěnci i poskytovatelé zdravotní péče s předstihem informováni.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).