Hlavní navigace

Nové sídlo ČSOB ozdobí pražské Radlice

P r a h a (28. června 2005) – ČSOB se již na konci příštího roku přestěhuje do svého nového sídla v pražských Radlicích. Architektonicky velmi progresivní a v České republice ojedinělou budovu postaví podle návrhu významného českého architekta Josefa Pleskota během příštích sedmnácti měsíců společnost Skanska CZ. Největší česká stavební firma zvítězila v soutěži pořádané ČSOB nabídkou komplexního developmentu zahrnujícího celý vývoj projektu včetně získání pozemku, zajištění architektonického návrhu, veřejnoprávního procesu, realizace stavby až po závěrečné zprovoznění a předání budovy. Jde o tak zvaný koncept Design & Build.

Sdílet

Nové sídlo banky bude velmi citlivě zasazeno do prostoru Radlického údolí, přičemž samotný projekt je koncipován tak, aby svou hmotou ani výškou nepůsobil v tomto prostoru rušivě. Banka přítomností své budovy v Radlicích přispěje k rozvoji celé lokality a ke znovuoživení veřejného prostoru – původního Radlického náměstí. Budova pro 2400 zaměstnanců vyroste nad stanicí metra Radlická a stane se tak běžnou součástí života obyvatel Prahy 5.

Autor projektu Josef Pleskot patří mezi nejznámější české architekty. Prostor pro 2400 lidí znamená vybudování takového malého města. Právě proto nám šlo především o to, abychom uchovali historii lokality, ráz Radlického údolí. Zachována bude zdejší kaplička, zůstanou i cenné stromy v okolí. Tato budova se nevyvyšuje, naopak chce působit tak, jako by sem logicky patřila, uvedl.

Tento princip je také vyjádřen průběhem slavnostního zahájení stavby – nebude poklepán základní kámen, jak je to obvyklé, ale zasazen „základní strom“, reprezentující množství zeleně, které stavbu po jejím dokončení obklopí. Slavnostního aktu se zúčastní předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek a předseda představenstva a generální ředitel Skanska CZ Zdeněk Burda.

Banky v minulosti charakterizovaly honosné paláce a zlato ve sklepích. Bankovnictví v současnosti je ale mnohem více službou. Proto nechceme honosné sídlo z mramoru, ale přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovu s velkým důrazem na ekologické aspekty, uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek.

Nová budova ústředí přinese ČSOB výrazné úspory nákladů. Banka totiž bude moci opustit řadu nemovitostí v centru hlavního města, které v současnosti její centrála obývá. Bude to znamenat také úsporu času při pohybu zaměstnanců a dokumentů mezi jednotlivými budovami.

Půdorys stavby má zhruba tvar obdélníku s rozměry 220 krát 75 metrů. Celek tvoří šest pavilonů, mezi kterými jsou tři zasklená atria 24 krát 24 metry a dva dvory o rozměrech 16 krát 24 metry. Samotná střecha budovy, která má většinou pouze čtyři nadzemní podlaží, bude pokryta zelení. Podobně také na fasádách budou umístěny zcela ojedinělé systémy pro uchycení zeleně, což do značné míry umožní splynutí celé rozsáhlé stavby s okolní přírodou.

Koncept Design & Build znamená celkový přístup k zákazníkovi a jeho potřebám v oblasti komerčního developmentu. Z našeho pohledu jde o velmi komplexní přístup, kdy Skanska zajišťuje pro klienta veškeré služby a jejich kooperaci. Tento postup chceme dále rozvíjet a nepochybujeme o tom, že právě Nové ústředí ČSOB Group se pro společnost Skanska stane v tomto ohledu opravdovou výstavní skříní našich schopností, prohlásil výkonný ředitel Divize Project Development Skanska CZ Jiří Poletín.

Podle jeho slov navíc tento projekt ukazuje mnohé o budoucnosti architektury a o jejím směřování. Jde o 65 tisíc metrů čtverečních užitné plochy, to znamená, že pokud pomineme komerční projekty typu obchodních a zábavních center, jde o největší developerský počin v oblasti administrativních budov v České republice. Přitom je to stavba zcela přirozeně zasazená do svého prostředí, je vstřícná k lidem, nezastrašuje svou hmotou, ale naopak láká k prohlídce, dodal Jiří Poletín.

Budova prochází průběžným hodnocením ekologických dopadů, z nichž vyplývá, že je vstřícná k životnímu prostředí. Přes naši veškerou snahu, aby se doba výstavby pro okolí nestala dobou obtíží, nemůžeme zcela zaručit, že se obyvatelé Radlic či lidé, kteří tudy jen projíždějí či procházejí, nesetkají s rušivými vlivy. Každopádně se ale pokusíme snížit veškerý hluk a další obtíže na minimum, uvedl Petr Fanta, ředitel komerčního developmentu Divize Project Development společnosti Skanska CZ.

Společnost Skanska již delší dobu upozorňuje obyvatele okolí na další postup výstavby, prostor je také opatřen informačními tabulemi, kde se detaily o stavbě mohou dozvědět ostatní občané i návštěvníci hlavního města.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).