Hlavní navigace

Nové pojištění Kumulativ Life nabízí každoročně se zvyšující věrnostní bonus

[Tisková zpráva] Finanční skupina AXA přichází na český trh s investičním životním pojištěním Kumulativ Life. Nový produkt je určen především klientům, kteří chtějí investovat a pojistit se s dlouhodobým výhledem.

Sdílet

Hlavní výhodou je proto každoročně se zvyšující věrnostní bonus, jehož výše není omezena horní hranicí. Investovat lze do čtyř aktivně řízených fondů, které byly pro produkt Kumulativ Life speciálně vytvořeny. Oddělený účet pro mimořádné pojistné zvyšuje flexibilitu a zjednodušuje mimořádné vklady v průběhu pojištění. 

„Investiční životní pojištění Kumulativ Life nabízí kombinaci zajímavých investičních příležitostí a věrnostního bonusu, který lze chápat i jako vrácení části zaplaceného pojistného,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA. „Klienti mají o naši nabídku životního pojištění zájem, což dokazuje meziroční nárůst předepsaného pojistného o 21,1 % ve třetím čtvrtletí. Věříme, že nový produkt klienty opět osloví a napomůže nám pokračovat v růstovém trendu.“

Věrnostní bonus

Kumulativ Life je běžně placené investiční životní pojištění, které se od konkurenčních produktů odlišuje především unikátním věrnostním bonusem. Základem pro výpočet je báze věrnostního bonusu, která odpovídá 105 % ročního pojistného sjednaného v době uzavření pojistné smlouvy a tvoří se v průběhu prvních dvou let pojištění.

Bonus je poprvé vyplácen na konci čtvrtého roku pojištění, a to ve výši 4 % báze, každoročně se poté výše bonusu navyšuje o jeden procentní bod. Například ve třicátém roce klienti získají 30 % bonus, a ve srovnání s bází věrnostního bonusu tak celkově dosáhnou zhodnocení 289 % (4,63 % p.a.) nad rámec zhodnocení prostředků ve fondech. Horní hranice výše bonusu přitom není stanovena.

„S rostoucí saturovaností trhu se některé pojišťovny stále častěji snaží přetáhnout klienty konkurence. My naopak v případě věrnostního bonusu vycházíme z toho, že finanční zabezpečení by mělo být založeno především na dlouhodobém vztahu mezi klientem a pojišťovnou,“ řekl k tomu Marek Zeman.

Investiční možnosti

Dalším významným benefitem pojištění Kumulativ Life jsou čtyři nové investiční fondy, jejichž investiční strategie je zaměřená na využití příležitostí, které nabízí současný finanční trh. Klient si může vybrat jeden z těchto fondů:

•    AXA GROWTH TRENDS BALANCED: Vybalancované portfolio s výraznou růstově orientovanou složkou a stabilizačními prvky

•    AXA DIVERSIFIED FUTURE: Vysoko diverzifikované portfolio z hlediska aktiv, regionů i sektorů

•    AXA TALENTED COUNTRIES: Výrazně růstově zaměřené, regionálně široko diverzifikované akciové portfolio

•    AXA MILLENIUM TRENDS: Akciové portfolio zaměřené na klíčové trendy

třetího tisíciletí (např. rozvíjející se trhy, technologie, zdravotnictví či obnovitelné energie)

Investice jsou navíc chráněny dvěma typy zvýšené ochrany investic: realokací a zamykáním výnosů, u kterých dochází za předem definovaných podmínek k přesunu vložených prostředků do fondu s nízkým investičním rizikem.

Další výhody

Produkt Kumulativ Life umožňuje jednoduchý postup při mimořádných vkladech. Ty jsou vedeny na speciálním účtu, slouží pouze k investicím, a nemají tedy vliv na běžné pojistné ani pojistnou částku. Mimořádné pojistné lze investovat i do jiného fondu, než kam je alokováno běžné pojistné. Není třeba jej písemně oznamovat, stačí jen převést peníze na zvláštní bankovní účet a fond určit prostřednictvím specifického symbolu.

Zvláštní variantou pojištění Kumulativ Life je Kumulativ Life Plus, který nabízí věrnostní bonus již od  prvního roku (bonus za první tři roky je vyplacený zpětně ve čtvrtém roce), a tím pádem i vyšší hodnotu investice na konci pojištění. Podmínkou je platba zvýšeného prvního běžného pojistného na začátku pojištění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).