Hlavní navigace

Nové hypoteční zástavní listy České spořitelny

Česká spořitelna vydává novou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v rámci dluhopisového programu s následujícími parametry:

Doba čtení: 1 minuta

Emitent:   Česká spořitelna, a.s. (A-/A2)
Celkový objem:  1 000 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota:  10 000 000 Kč
Úroková sazba:  5,90 % p.a.
Emisní kurz:  109,35 % jmenovité hodnoty HZL
Splatnost:  24.5.2012
Administrátor:  Česká spořitelna
Kotace:  oficiální volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
ISIN:  CZ0002000995

HZL nejsou určeny k prodeji drobným investorům v pobočkách České spořitelny.

Základní prospekt dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 75 mld. Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise v rámci programu maximálně 30 let, obsahující společné emisní podmínky všech dluhopisů vydávaných v jeho rámci, je uveřejněn na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Emisní dodatek HZL, obsahující doplněk dluhopisového programu a další informace ohledně emise HZL je k dispozici na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz.

Celková jmenovitá hodnota nesplacených HZL vydaných Českou spořitelnou v současné době činí přes 29 mld. Kč.