Hlavní navigace

Nová „KBC Group NV“ po fúzi společností KBC a Almanij kotována na Euronext

Dne 2. března 2005 schválily mimořádné valné hromady akcionářů společnosti Almanij a společnosti KBC Bank and Insurance Holding Company fúzi Almanij s KBC, kterou navrhla jejich představenstva dne 23. prosince 2004. Výsledkem fúze je akvizice Almanij holdingovou společností KBC Bank and Insurance a vytvoření nové Skupiny KBC pod názvem „KBC Group NV“. Hlavními společnostmi nové KBC Group NV jsou KBC Bank, KBC Insurance, Kredietbank SA Luxembourgeoise, KBC Asset Management a Gevaert. KBC Group NV bude k datu 3. března 2005 kótována na bruselské burze Euronext a symbolem jejích akcií zůstane „KBC“. Free float akcií KBC Group NV se zvyšuje přibližně z 30 % na 47 %.

Sdílet

Fúze

KBC Group NV je nový název KBC Bank and Insurance Holding Company NV po fúzi s Almanij. Fúze formou akvizice ukončí existenci Almanij a akcie Almanij byly 2. března 2005 po uzavření trhu vyřazeny z bruselské burzy Euronext.

Akcionáři Almanij obdrží nové akcie (na jméno nebo na doručitele) a stripy VVPR v poměru ke svému stávajícímu vlastnictví akcií a stripů VVPR Almanij (v kurzu 1,35 akcie/stripu VVPR KBC Group za jednu akcii/strip VVPR Almanij, přičemž se zlomky zaokrouhlují na nejbližší nižší celé číslo).

Jako součást své finanční služby nabízí KBC Bank těm akcionářům Almanij, kteří vzhledem k výměnnému kurzu 1,35 (tj. 27 akcií KBC za 20 akcií Almanij) nezískávají celé číslo akcií KBC Group, možnost „poolu“ jejich akciového vlastnictví. Zlomky akcií KBC Group, které vzniknou výměnou na jméno a na účet těchto akcionářů, spojí KBC Bank do celých jednotek a k dosud neurčenému datu prodá tyto celé jednotky na trhu. Čistý výnos prodeje bude těmto akcionářům vyplacen.

Bude vydáno 55,574.020 nových akcií KBC Group a 17,587.795 nových stripů VVPR. Budou kótovány na prvním trhu bruselské burzy Euronext k 3. březnu 2005 a měly by těžit z výsledků finančního roku počínajícího dnem 1. ledna 2005. Výroční valná hromada KBC Group, která se bude konat 28. dubna 2005, rozhodne o rozdělení zisku z výsledků finančního roku 2004 Almanij i KBC, a tedy i o dividendě za finanční rok 2004, která připadne na akcie KBC Group (po dnešní fúzi). Na výroční valné hromadě KBC Group bude navrženo, aby byla za finanční rok 2004 vyplacena jednotná dividenda. Bývalí akcionáři Almanij tak rovněž získají podíl na sloučených výsledcích za finanční rok 2004.

Nabídka KBL

Před fúzí učinila Almanij nepodmíněnou veřejnou nabídku na hotovostní odkup kmenových akcií (za 150 eur za akcii) a preferenčních akcií (za 135 eur za akcii) Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (KBL). KBC Group NV má nyní ve vlastnictví 96,6 % všech akcií a 96,9% hlasovacích akcií KBL a do 30. června 2005 požádá prostřednictvím KBL o vyřazení akcií KBL z Lucemburské burzy. V krátké době bude podána žádost o zařazení KBC Group NV na Lucemburskou burzu.

Nová KBC Group NV

Nová struktura sleduje dva cíle. Na jedné straně má dosáhnout plného sjednocení strategie, kapitálu a managementu, zlepšení viditelnosti a free floatu, a v důsledku toho i zvýšení likvidity akcií KBC, a na druhé straně má dosáhnout sjednocení organizační struktury, spojení synergií společností celé Skupiny a zajištění kontinuity managementu. Hlavní akcionáři Skupiny obnovili svůj příslib nezávislé strategie a budou nadále posilovat stabilitu potřebnou k její realizaci. Management i hlavní akcionáři zopakovali na valných hromadách své přesvědčení, že tento dlouhodobý závazek vůči KBC Group NV bude nadále vytvářet optimální podmínky pro strategický rozvoj Skupiny. Nová struktura zlepší profil Skupiny, a to těsnějším začleněním know-how a zkušeností v oblasti privátního bankovnictví, private equity a z oblasti nemovitostí do již úspěšných modelů retailového bankovnictví a pojišťovnictví a korporátního bankovnictví. KBC Group NV bude nadále zachovávat své klíčové geografické zaměření na Belgii, na střední Evropu a na celoevropskou síť privátního bankovnictví v očekávání, že hlavní hnací silou jejích dlouhodobých výnosů zůstane střední Evropa a celoevropská síť privátního bankovnictví.

Na podporu růstu a zvyšování ziskovosti jednotlivých činností a geografických oblastí umožní nová právní struktura optimální alokaci kapitálu v rámci Skupiny s cílem udržovat solidní úroveň platební schopnosti a úvěrových ratingů. Silná platební schopnost spolu se zlepšenou ziskovostí pomůže k tomu, aby bylo možné vyplácet všem akcionářům spolehlivě rostoucí dividendu. KBC Group NV bude mít podle údajů k 30. září 2004 předběžný zisk 1.210 mil. eur, vlastní kapitál 12 mld. eur a ROE 14 %. Jejích 51.000 zaměstnanců bude obsluhovat 11 milionů klientů. S odhadovanou tržní kapitalizací 23 mld. eur je KBC Group NV jednou z předních finančních skupin v Evropě a jednou ze špičkových společností v Belgii. Vzhledem k tomu, že se free float akcií KBC Group NV zvyšuje přibližně z 30 % na 47 % a v důsledku toho se zlepšuje jejich likvidita, budou akcie KBC Group NV pro investory zajímavější. Zlepší se tak i viditelnost KBC Group NV na akciových i dluhopisových trzích a pevně zařadí akcie KBC Group NV do výběrové skupiny 10 nejlepších bankovních akcií v eurozóně.

Jmenování

Představenstvo KBC Group NV dnes schválilo jmenování Jana Huyghebaerta předsedou představenstva a Willyho Durona (s hlavní odpovědností za oblast pojišťovnictví) vrchním ředitelem a prezidentem výkonného výboru. André Bergen (s hlavní odpovědností za oblast bankovnictví) a Etienne Verwilghen (s hlavní odpovědností za privátní bankovnictví) byli jmenováni vrchními řediteli a členy výkonného výboru. Willy Breesch, současný předseda představenstva KBC Bank and Insurance Holding Company, dosáhl penzijního věku a dnes odstoupil.

Synergie

Po oznámení fúze dne 23. prosince 2004 byly vytvořeny společné pracovní skupiny, které mají identifikovat a analyzovat oblasti, kde se obchodní činnosti překrývají. Prvořadým cílem všech těchto projektů je lepší rozmístění stávajících zdrojů a dosažení dalších výnosů. Výsledky za finanční rok 2004 oznámí nová Skupina KBC dne 23. března. Současně budou zveřejněny první zjištění pracovních skupin.

Luc Cool
vedoucí útvaru Vztahy k investorům KBC

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).