Hlavní navigace

Poradna při finanční tísni apeluje: „Neschovávejme se před věřiteli“

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni doporučuje těm, kteří se dostali do prodlení se splácením svých závazků, aby co nejrychleji kontaktovali své věřitele. Jen včas informovaný poskytovatel úvěru může mít zájem o případný odklad splátky či změnu splátkového kalendáře.

Sdílet

Spotřebitelé, kteří nenechají komunikaci se svými věřiteli až na poslední chvíli, mohou docílit výrazně lepších výsledků při vyjednávání o splácení svých závazků se svými věřiteli. Při ztrátě nebo změně zaměstnání se komunikace s bankami, stavebními spořitelnami a dalšími poskytovateli úvěrů vždy vyplatí. Výsledkem může být dojednání dočasného odkladu splátek, jejich celkového snížení a prodloužení doby splácení.

Věřitelům je třeba vysvětlit důvody platební neschopnosti nejlépe osobně, telefonicky nebo emailem. Všechny dohody je dobré potvrdit písemně doporučenou poštou. Není možné nabízet veškeré finanční prostředky jen jednomu věřiteli (trestný čin zvýhodňování věřitele), avšak některé platby těsně před celkovým splacením lze zaslat prioritně. V každém případě i přes možný nesouhlas věřitele je nutné alespoň nějakou část každé splátky hradit a informovat věřitele o vůli započtení plateb na jistinu. Vyplatí se pečlivě uschovat doklady o provedených platbách.

Včasná informace o všem, co ovlivňuje naši schopnost splácet, je základem dobrého vztahu s věřitelem, ať to je banka nebo jiný subjekt. A jsou to především banky a stavební spořitelny, se kterými se dá domluvit na změně splátkového kalendáře. Neplatí to pro všechny banky a pro všechny klienty, ale vyplývá to z našich rozhovorů se spotřebiteli, říká David Šmejkal, ředitel Poradny.

Mezi partnery Poradny jsou jak největší banky, tak stavební spořitelna, spotřebitelské sdružení, nadace či vysoká škola. Tato skutečnost garantuje profesionální služby, které Poradna nabízí klientům bezplatně. Vyškolení poradci jsou k dispozici spotřebitelům v Praze a v Ostravě, a to jak osobně, tak na několika poradenských linkách.

Poradna při finanční tísni poskytuje zdarma v Praze a v Ostravě rady a konzultace těm občanům, kteří se dostali do obtížné finanční situace, nebo jim taková situace hrozí, konkrétně těm, kteří již prožívají nebo v budoucnu předpokládají problémy se splácením svých závazků.

Jde především o rady, jak postupovat buď v případě hrozící platební neschopnosti, nebo tehdy, když platební neschopnost již nastala. S poradci – mimo jiné každé pondělí v pracovní době na bezplatné zelené lince 800 722 722 – lze konzultovat insolvenční řízení (oddlužení, osobní bankrot) podle insolvenčního zákona, vyplňování a podání návrhu na povolení oddlužení, průběh exekučního a soudního řízení, varianty řešení různých obtížných situací spojených s dluhy či předlužením. Hlavním cílem však je předcházet těm nejtěžším případům předlužení a pomáhat pokud možno ještě v té fázi vývoje zadlužení rodin, kdy je možné prostřednictvím jednání a změny chování zabránit největším dopadům na život a budoucnost rodiny. Všechny služby Poradny jsou bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné. Za rok 2008 Poradna obsloužila přes 4.100 klientů, od ledna 2009 již 3.500 klientů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).