Hlavní navigace

NĚMECKÉ FIRMY PLATÍ DO ZAHRANIČÍ RYCHLEJI, FRANCOUZI SE ZHORŠILI

Nejvíce se platební situace změnila ve Velké Británii, kde se proplácení faktur zkrátilo během půl roku o dva týdny na 50 dnů

Sdílet

Praha 16. dubna 2007 – Pojišťovna pohledávek Atradius ve spolupráci s Financial Times Deutschland vypracovala již tradiční analýzu platební morálky v šesti evropských zemí. Studie nazývaná Payment Morale hodnotí situaci ve zkoumaných zemích z pohledu vnitrostátních obchodů, ale i z pohledu hodnocení obchodních vztahů zahraničními partnery. Výsledek výzkumu ukázal, že německé firmy platí v průměru po 44 dnech, o dva dny rychleji než v létě 2006. Naopak zhoršení o tři dny nastalo ve vypořádání plateb francouzských podniků do zahraničí (61 dní).

Atradius realizuje každých 6 měsíců výzkum mezi podnikateli v šesti členských státech EU. Cílem výzkumu je zjistit vývoj a momentální stav platební morálky podnikatelských subjektů, jehož závěry mohou významně usnadnit vyhodnocení potenciálně hrozících rizik v souvislosti s obchodováním se zahraničním partnerem. Dotazování společnosti Atradius a Financial Times Deutschland se zúčastnilo celkem 1200 společností z Belgie, Německa, Francie, Velké Británie, Itálie a Nizozemí. Průzkum striktně postavený na komunikaci s kompetentními zástupci společností nabízí i českým podnikům pohled na možná úskalí obchodů se zahraničními partnery.

Z pohledu českých exportních podniků jsou nejatraktivnější výsledky týkající se Německa, které je s podílem 32,5 % bezkonkurenčně největším exportním partnerem ČR. Navíc vývoz do Německa vykazuje v posledních letech stále rostoucí tendenci, při 5% růstu a hodnotě zboží 24 mld. eur v roce 2006. Nárůst obchodů sledujeme i v Atradius. Registrujeme nárůst poptávky pojistných limitů o více než 100% na 205 milionů eur v roce 2006, rozjednány jsou další poptávky v přibližné hodnotě 142 milionů eur, říká k výsledkům výzkumu ředitel Atradius pro Českou republiku Robert Čapka.

Němci platí lépe do zahraničí než sobě navzájem

Ze studie vyplývá, že více než polovina německých podniků (55 %) hodnotí domácí platební morálku jako průměrnou nebo špatnou. Naopak téměř 30 % zahraničních podnikatelů hodnotí německou platební disciplínu jako výbornou či velmi dobrou, zatímco jako průměrnou nebo špatnou ji vidí 20 %. Obdobně jako Belgie má i Německo výrazně lepší obraz v očích zahraničních firem než u domácích, a to i přes rekordní průměrnou prodlevu v platbách o 21 dnů po době splatnosti. Výčet extrémů doplňuje však nejkratší průměr předepsaných dob splatnosti, a to jen 27 dnů. Jaká je platební morálka německých podniků v evropském srovnání, ukazuje tabulka.

Platební morálka v Evropě
Dovoz z ČR za 2006 (v mld. eur) Platební morálku vidí jako průměrnou nebo špatnou Platební morálka se za posledních 6 měsíců zhoršila/zlepšila Průměrná předepsaná doba splatnosti (ve dnech) Průměrná doba zaplacení faktur (ve dnech) + (změna za 6 měsíců)
Tuzemští partneři Zahraniční partneři Tuzemští partneři Zahraniční partneři
Německo 24 55% 20% stejné zhoršení o 11% 27 44 (-2)
Francie 4,2 46% 45% zlepšení o 8% zhoršení o 15% 49 61 (+3)
Itálie 3,5 65% 54% zhoršení o 14% zlepšení o 16% 80 67 (-7)
V. Británie 3,6 30% 34% zlepšení o 26% zlepšení o 19% 37 50 (-13)
Nizozemí 2,8 41% 31% stejné zhoršení o 10% 31 44 (+1)
Belgie 2,2 41% 20% stejné zlepšení o 38% 40 50 (+1)

Zdroj: Atradius Credit Insurance N.V. a Financial Times Deutschland 2007

S Itálií opatrně

Belgie a Velká Británie zaznamenaly významné zlepšení ve vnímání platební morálky (viz tabulka) a společně s Nizozemím vévodí statistice podílu podniků s vlastním oddělením pro správu pohledávek (65–94 % podniků má k tomu speciální oddělení). Chystáte-li se obchodovat s Itálií, je třeba se připravit na dlouhé doby splácení blížící se nezřídka i 3 měsícům. Proto je platební morálka Italů hodnocena ze všech zemí nejkritičtěji a jako průměrnou či špatnou ji vidí 54 % zahraničních podnikatelů a dokonce 65 % místních. Hodnocení morálky podnikatelů z Francie vyznívá bez větších výkyvů dlouhodobě průměrně. Průzkum se lehce dotkl platební morálky z východní Evropy a Severní Ameriky. Poslední dobou nejsou výjimkou opakované opožděné platby z těchto oblastí, dodává Robert Čapka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).