Hlavní navigace

Nejzajímavější fondy měsíce

[Tisková zpráva] ČSOB v září posiluje svojí širokou nabídku fondů o 6 nových produktů. V nabídce jsou fondy všech tradičních délek a jeden fond s neomezeným trváním. Nabízené produkty využívají všech způsobů investování, včetně oblíbené struktury Click.

Sdílet

Dále je v nabídce i nové investiční životní pojištění Maximal Invest. Klienti budou mít možnost podílet se na vývoji evropského i českého akciového indexu, budou moci investovat jak v dolarech, tak také v eurech.

„Zvýšená volatilita posledních týdnů odhalila zajímavý trend v chování našich klientů. I když došlo k celkovému odlivu investorů, investic do akciových, smíšených a zajištěných fondů se to výrazněji nedotklo. Zdá se nám, že v uplynulé dekádě, plné korekcí a krizí, se vytvořil základ skupiny zkušených a poučených investorů, kteří myslí dlouhodobě a přesvědčili se, že v dobrém portfoliu trhy dokáží vrátit to, co vzaly. I proto přinášíme v září tak pestrou a zajímavou nabídku investičních produktů,“ uvedl Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Global Partners ČSOB Fixovaný click 17:

Střednědobý fond s  oblíbenou konzervativní tzv. clickovou strukturou investuje do podkladového koše 30 akcií světových korporací. Konzervativní investor ocení minimální zajištěný výnos k době splatnosti a možnost růstu hodnoty investice „zakliknutím“ výnosů v každém následujícím období, a to až 7 %*. Celkový výnos tak může dosáhnout až 24 % k době splatnosti*. V minulosti nabízené fondy tohoto typu mají zatím za dva roky zajímavou výkonnost. Nejlépe se mezi těmito fondy umístil Global Partners ČSOB Fixovaný click 5, který vykazuje již 12,31% od svého vzniku. „Tato struktura je velmi blízká mentalitě začínajících investorů, kteří do světa investic vstupují opatrnými krůčky.  Fondy s touto strukturou je přesvědčují, že stojí za to“ říká Jan Barta.

Global Partners ČSOB Digitální reverzní 5:

Zajištěný fond s  ochranou investice a relativně krátkou dobou trvání investuje do evropského akciového indexu Eurostoxx 50. Jeho výnos je vázán na měsíční vývoj tohoto indexu a v den splatnosti může dosahovat až 40 %*. Jakýkoliv meziměsíční pokles indexu odečte z maximálního výnosu 4 % (i když index spadne například o 20 %). Stačí tedy, že index stoupá či stagnuje a klient získá zajímavý výnos. Fond je vhodný pro dynamičtější investory, kteří věří ve snižování volatility v následujících letech. 

Maximal Invest – ČSOB Duo Bonus 3:

Produkt přináší jednorázové životní pojištění s oblíbeným podkladovým fondem Duo bonus a je po malé odmlce opět v nabídce. Ocení jej především ti, kdo hledají pro svá portfolia multifunkční produkt spojující investiční výnos, pojistnou ochranu a jiné instrumenty pro praktická životní řešení.

Prostřednictvím institutu obmyšlené osoby mohou klienti např. finančně řešit vztahové záležitosti spojené s převodem majetku, a to v rodině i mimo ni. Pojistná doba je 8 let a téměř 3 měsíce. V investiční části produkt využívá výhod, jež přinášejí velké nadnárodní korporace se zvučnými mezinárodními značkami. Jsou pilířem světové spotřeby a světového obchodu a přitahují většinu obchodních zisků. Jsou díky své velikosti a díky tomu, že působí na globálních trzích, odolnější vůči negativní fázi cyklu.  I tento produkt je tradičně velmi poptáván.

ČSOB Portfolio Pro listopad 90:

Fond využívající investiční příležitosti, které trhy aktuálně nabízejí. Portfolio je v rámci aktivní správy průběžně upravováno, a to na úrovni regionů, odvětví i jednotlivých titulů. Fond investuje do akcií (30 %), dluhopisů (45 %), peněžních trhů (20 %) a alternativních investic (5 %). Cílem fondu je, aby aktuální cena fondu nepoklesla po dobu jednoho roku pod 90% ceny fondu dosažené k poslednímu pracovnímu bankovnímu dni října, a trvá jeden rok. Fond je vhodný především pro investory, kteří se obávají volatility, ale současně se chtějí podílet na případném růstu. Je vhodnou volbou pro ty zájemce, kteří preferují širokou diverzifikaci, ale nechtějí mít v portfoliu příliš produktů. Právě aktivní správa portfolia činí tento fond přitažlivý pro mnoho poučených investorů.

HORIZON ČSOB Jump start 1 EUR:

Zajištěný fond s  ochranou investice a střední délkou trvání 5 let a 1 měsíc investuje do koše 30 světových akcií v eurech. Pokud podkladový koš poklesne pod počáteční hodnotu, zafunguje ochrana investice*. Pokud bude fond růst, obdrží investor vyšší z hodnot 12 % či 100 % z vývoje podkladového aktiva s omezeným maximálním výnosem ve výši 35 %*. Součástí akciového koše jsou například i tituly předních farmaceutických firem jako např. Roche Holding (společnost vyvíjí a obchoduje s medikamenty a diagnostickými zařízením) a Astellas Pharma (japonská společnost která se specializuje na výrobu a marketing farmaceutických produktů).

Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 2:

Tento zajištěný fond tzv. clickové struktury investuje do koše 30 světových akcií v dolarech. Minimální výnos fondu je nastaven na 2,5 %, maximální však 22,5 % za dobu trvání fondu*. V podkladovém koši naleznete, mezi jinými, i nadnárodní gigant Kraft Foods Inc. – jeden z největších světových výrobců cukrovinek a sušenek působící ve více než 160 zemích (Milka, Jacobs, Toblerone,…) Fond je vhodný pro investory, jejichž referenční měnou je převážně USD. Korunový investor zde podstupuje měnové riziko.  Konzervativní dolarový investor nejspíše ocení osvědčenou strukturu fondu, s níž jsou dobré zkušenosti, pevný výnos za první rok trvání jakož i fixaci výnosu za jednotlivá období.

Horizon Access ČSOB Český akciový PX®:

Jeden z prvních akciových fondů v ČR, který se orientuje na vývoj na Burze cenných papírů Praha. Jedná se o čistě akciový fond, a tudíž u něj nefunguje ochrana investice a kolísání hodnoty investice může být vysoké. Délka trvání fondu není omezena. Produkt přináší zajímavý potenciál výnosu, který je umocněn vysokým dividendovým výnosem, neboť akcie v tomto indexu aktuálně nabízejí jeden z nejvyšších dividendových výnosů ve středoevropském regionu. Fond je určen především pro dynamické investory, kteří se chtějí podílet na vývoji tuzemského trhu. Může zhodnocovat jak jednorázovou, tak pravidelnou investici. Fond by neměl přesáhnout 20 % podíl v portfoliu investora.

Zajištěné fondy jsou jednou z nejzajímavějších forem investování. Svým průměrným ročním výnosem významně převyšují běžné vkladové produkty, na rozdíl od nich lze navíc u zajištěných fondů za podmínek stanovených právními předpisy využít osvobození od 15% srážkové daně. Plusové body zajištěné fondy získávají i tím, že při splatnosti ochraňují původní výši vložených prostředků. Stav investice lze kdykoli kontrolovat prostřednictvím internetu, přičemž aktuální výši částky lze ze zajištěných fondů kdykoli během několika dnů vybrat.

*Odhady výnosů ani minulé výnosy obdobných fondů nezaručují skutečnou výkonnost fondů v budoucnu. Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Pro zajištěné fondy platí, že vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je zajištěno ke dni splatnosti (den odkoupení podílů od investorů) fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. Pro nezajištěné fondy platí, že návratnost investice není zaručena. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).