Hlavní navigace

Nejvíce nezodpovědných řidičů, kteří jezdí bez povinného ručení, je na severozápadě Čech

[Tisková zpráva] Ze 7,2 miliónů vozidel registrovaných v České republice jich téměř 600 tisíc nemá povinné ručení. Nejvíce nepojištěných vozidel, 73 356, je v Ústeckém kraji.

Sdílet

Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj jsou z hlediska výskytu nepojištěných vozidel nejhoršími kraji v rámci celé České republiky. Z aktuálních regionálních statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) vyplývá, že každé sedmé vozidlo v Ústeckém kraji, respektive každé desáté v Karlovarském a Libereckém kraji, je nepojištěné. Tyto kraje jsou také nejrizikovější z hlediska výskytu nepojištěné škody, tzn. že vozidla bez povinného ručení zde nejčastěji bourají. Za nimi s odstupem následuje Plzeňský kraj.

Na opačném konci žebříčku jsou Zlínský kraj a Vysočina, kde je zastoupení nepojiště-ných vozidel a nepojištěných škod nejnižší. Ani zde však není situace ideální. Všem nepojištěným motoristům hrozí tvrdé sankce v podobě příspěvku nepojištěných do garančního fondu ČKP. Od ledna 2009 až dosud Česká kancelář pojistitelů rozeslala nepojištěným 399 tisíc výzev k zaplacení příspěvku a inkasovala od nich 337 miliónů Kč. Zároveň nepojištění motoristé hazardují, že s nepojištěným vozidlem způsobí škodu, kterou budou muset zaplatit ze své vlastní kapsy.

Zdaleka nejhorším okresem v rámci České republiky je Chomutov, kde je celkem 13 998 vozidel bez povinného ručení a riziko, že nepojištěná vozidla registrovaná v tomto okrese způsobí nepojištěnou škodu, je 2,12krát vyšší než je celorepublikový průměr. Mezi 12 nejrizikovějších okresů se vešly všechny 3 okresy Karlovarského kraje, 5 okresů Ústeckého kraje, za Liberecký kraj okresy Česká Lípa a Jablonec nad Nisou a okres Tachov jako jeden zástupce Plzeňského kraje. Kolem celorepublikového průměru rizika vzniku nepojištěné škody se pohybují některé okresy Středočeského a Moravskoslezského kraje, stejně tak jako hlavní město Praha. Relativně nejnižší riziko je v okresech Žďár nad Sázavou a Uherské Hradiště, kde je riziko poloviční, než je celorepublikový průměr. Viz Graf č. 1: Index rizikovosti výskytu nepojištěných škod na úrovni okresů.

„V našich analýzách se nezabýváme jen absolutními počty nepojištěných vozidel, ale ještě větší váhu pro nás má vyjádření rizikovosti, že s nepojištěnými vozidly byla způsobena škoda. Zde dáváme do poměru celkové počty registrovaných vozidel v jednotlivých regionech s počty nepojištěných škod,“ vysvětluje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů a dodává: „Za těmito čísly jsou schovány smutné příběhy motoristů, kteří podcenili rizika a s nepojištěným vozidlem způsobili dopravní nehodu. V případě hmotné škody mohlo jít řádově o desítky či stovky tisíc korun. Pokud však došlo k újmě na zdraví, mohla se výše škody vyšplhat až k miliónovým částkám. Tyto škody poškozeným uhradila Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, ale následně je důsledně vymáhá na nepojištěných vinících nehod, kteří ji ve finále zaplatí ze své vlastní kapsy.“

Cílem ČKP je dále výrazně snižovat počty nepojištěných vozidel. A díky tomu dosáhnout poklesu počtu škod způsobených vozidly bez povinného ručení. „Zároveň inkasováním příspěvku nepojištěných zvyšujeme finanční participaci nepojištěných motoristů na financování garančního fondu, z kterého jsou vyplácena plnění poškozeným při nehodách způsobených nepojištěným vozidlem. Díky tomu se příspěvky členských pojišťoven do garančního fondu ČKP, a tedy i řádně pojištěných klientů, postupně snížily – pro rok 2011 až na nulu!“, dodává Jakub Hradec.

Česká kancelář pojistitelů má k dispozici statistiky k počtům nepojištěných vozidel a riziku nepojištěných škod na úrovni krajů i okresů v rámci celé ČR. V nejproblema­tičtějších krajích zahájila komunikační kampaň, jejíž součástí je i distribuce alarmujících letáčků do poštovních schránek. „Naším cílem nejsou primárně sankce, ale především nám jde o osvětu, která povede k dalšímu snižování počtu nepojištěných vozidel na českých silnicích,“ doplňuje Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).