Hlavní navigace

Největší chyby v životním pojištění

[Tisková zpráva] Zrušení pojistné smlouvy z důvodu finanční tísně, nedostatečná pojistná ochrana a nedostatečná informovanost samotných klientů o pojistných produktech.

Sdílet

To jsou podle interní ankety členů České asociace pojišťoven tři chyby, se kterými se u životního pojištění setkávají pojišťovny nejčastěji.

Zrušení pojistné smlouvy z důvodu finanční tísně

„Z praxe pojišťoven vyplývá, že klienti ruší předčasně pojistné smlouvy nejčastěji v době, kdy ztratí zaměstnání a přijdou tak o trvalý příjem. Bohužel se ale setkáváme i s případy, kdy klient zruší životní pojištění, protože si chce koupit televizi nebo nemá peníze na dovolenou,“ říká Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace ČAP. „Důsledkem předčasného vypovězení smlouvy životního pojištění je ale primárně ztráta pojistné ochrany. Navíc, pokud zruší klient smlouvu v počátečních letech její platnosti, je to pro něho vždy ztrátové.“

Pokud klienti nedisponují dostatečnými finančními prostředky na placení pojistného, je nutné začít okamžitě jednat s pojišťovnou o možnostech řešení dané situace. Pojišťovny jsou schopny klientovi vyjít vstříc a dočasně přistoupit na snížení pojistného na minimální částku. Jedním z možných řešení může být dočasný odklad plateb nebo převedení smlouvy do stavu bez placení pojistného. Úpravou pojistné smlouvy předejde klient zániku smlouvy pro neplacení a vymáhání dlužného pojistného.

Nedostatečná pojistná ochrana

Pojišťovny se mnohdy setkávají s tím, že sjednané pojistné částky v životním pojištění jsou nízké a ve většině případů bývají kompromisem mezi doporučenou částkou od poradce, skutečnou potřebou klienta a jeho reálnými finančními možnostmi. Pojistné smlouvy pak nezohledňují rizika, která mohou ohrozit finanční stabilitu rodiny.

„Nejčastějším důsledkem nedostatečné pojistné ochrany je v případě vážných událostí (úmrtí, invalidita, závažné onemocnění, trvalé následky úrazu) skutečnost, že vyplacené pojistné plnění není dostačující pro kompenzaci vzniklé ztráty,“ upozorňuje Kotyrová.

Optimální pojistnou částku na smrt lze odvodit z výše ročního příjmu – měla by činit jeho dvou až pěti násobek. V případě, že pojistník není schopen z objektivních důvodů této částky dosáhnout, platí rovnice, že je lepší menší pojistná ochrana než žádná.

Nedostatečná informovanost klientů

Anketa pojišťoven také potvrdila, že i přes to, že pojišťovny do informovanosti klientů vkládají velké úsilí, nesetkávají se v mnoha případech s úspěchem. Klienti neznají význam základních termínů, které se objevují v pojistných smlouvách, neví co si představit pod jednotlivými riziky ani jak postupovat v praxi, dojde-li na pojistnou událost. „Klientům vždy doporučujeme, aby se v případě nejasností dotazovali tak dlouho, dokud celé problematice neporozumí,“ říká Kotyrová. „Jen tak jim může v případě škody sjednané pojištění přinést očekávaný efekt,“ dodává.

Vedle neznalosti konkrétních výrazů se lidé neorientují v pojistných produktech, v samotném pochopení jejich principu nebo možnosti využití. Osm z deseti členských pojišťoven ČAP se shodlo na tom, že životní pojištění je klienty stále nesprávně vnímáno výhradně jako nástroj ke zhodnocení vložených prostředků. Často je srovnáváno s jinými spořicími produkty (např. s podílovými fondy, penzijním připojištěním, stavebním spořením). Z takového porovnání pak často životní pojištění vychází jako méně výhodné. „Tyto produkty nelze srovnávat“, upozorňuje Marcela Kotyrová. „Životní pojištění samozřejmě může sloužit z části jako spoření, jeho primární funkcí je však pojistná ochrana rizik pojištěného,“ dodává.

Kde najdu informace, rady a doporučení?

Na internetovém portálu www.jaksepojis­tit.cz, který vytvořila Česká asociace pojišťoven v rámci informační kampaně Únor měsíc pojištění. Aktuálně se zde uživatel dozví, jak správně sjednat pojištění, za jakých okolností aktualizovat smlouvu a spoustu dalších užitečných informací o pojištění rodiny, jejího majetku i rizik ohrožujících život a stabilitu rodiny.

Kampaň Únor – měsíc pojištění podpořili mediální partneři Peníze.cz, Finančnínoviny.cz, oPojištění.cz, poradci-sobě.cz, Našepeníze.cz a Pojistný obzor.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).