Hlavní navigace

Nadační program vzdělání ČSOB podpořil 11 projektů na rozvoj finanční gramotnosti – peníze pomohou postiženým i dětem do dětských domovů

[Tisková zpráva] V rámci letošního ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání rozdělila banka jeden milion korun mezi 11 vítězných projektů, které se zabývají rozšířením znalostí na poli finanční gramotnosti. U přihlášených projektů komise zkoumala přínos, cíl a dopad projektů, jejich společenský rozměr, finanční stránku a předpoklady k jejich realizaci.

Sdílet

„Finanční gramotnost české populace je pro nás velice důležité téma. Proto se také podílíme na jejím rozvoji a jsme rádi, že můžeme podpořit kvalitní projekty, které se tímto tématem zabývají. V letošním roce jsme podpořili 11 projektů s opravdu rozdílnou škálou lidí, na které jsou zaměřené. Patří mezi ně například interaktivní výuka mladistvých spojená s besedou o tom, jak zacházet s financemi a o bankovních produktech, nebo také vzdělávání týraných a osamělých žen, jak odolávat marketingovým kampaním a jak se pohybovat ve světě financí,“ řekla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Jedním z podpořených projektů je i vzdělávací blok pro žáky základních škol, kteří se seznámí s finanční gramotností a základními znalostmi z této oblasti. Projekt se týká 14 škol v Praze a Středočeském kraji. Nejvíce finančních prostředků získal projekt občanského sdružení Eurofall, který interaktivní formou představuje dětem z partnerských dětských domovů téma finanční gramotnosti a také je seznamuje se základními bankovními a leasingovými službami. Tento projekt získal od Nadačního programu vzdělání 289 564 Kč.

ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace, které chtějí zvýšit finanční gramotnost u dětí, nebo dospělých. 

Vítězné projekty

Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením -
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

Cílem projektu je proškolení nových lektorů, kteří se budou dále věnovat v rámci
seminářů, terénní práce a individuální práce v chráněných dílnách osobám s mentálním a kombinovaným postižením a pomohou jim v orientaci při zacházení s penězi.
Projekt podpořen v částce 100 000,– Kč.

Finanční gramotnost interaktivní formou – EUROFALL, o.s.

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku neformálního vzdělávání v oblasti
bankovnictví a poštovních služeb dětem, z partnerských dětských domovů – formou
zážitkové metody výuky. Projekt je určen dětem, které v roce realizace projektu
dovršili minimálně 15 let věku a mají povědomí o tom, co je to finanční gramotnost.
Mládež z DD se seznámí v praxi s chodem bankovních služeb (ČSOB),
leasingových služeb (ČSOB Leasing) a poštovních služeb v prostorách České Pošty
a budou mít možnost pobesedovat s profesionály z oboru.
Projekt podpořen v částce 289 564,– Kč.

Za málo peněz hodně muziky – CEPROS

Projekt má naučit své klienty z Domu na půli cesty lépe hospodařit s penězi.
Společnými nákupy a vařením se klienti naučí tomu, jak neutratit ihned peníze za nepromyšlený nákup jídla, ale nakoupit suroviny a uvařit jídlo, s co nejmenšími
náklady. Tedy praktickým cvičením ze života je naučit efektivnímu nakládání s finančními prostředky.
Projekt podpořen v částce 26 000,– Kč.

Život bez dluhové pasti – Jsme tady, o.s.

Cílem projektu je formou vzdělávacího programu podpořit rozvoj a osvojení si u osob s kombinovanými vadami standardy finanční gramotnosti, a pomoci jim tak při řešení běžných životních situací a zvýšit tímto kvalitu jejich života.
Projekt podpořen v částce 16 500,– Kč.

Já už to vím – ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy

Cílem projektu je pomoci týraným a osamělým ženám, aby se naučily samostatně
hospodařit, plánovat svoje výdaje, odolávat různým marketingovým a slevovým
akcím, výhodným nákupům, naučit si racionálně a za pomoci odborníků nalézt
možnost, jak splácet svoje půjčky a úvěry, k jejichž uzavření byly často násilím
donuceny.
Projekt podpořen v částce 200 000,– Kč.

Učíme se hospodařit s penězi – Tak pojď s náma

Cílem projektu je vzdělání zdravotně znevýhodněných mladých lidí. Ve třídenním
kurzu se naučí mladí lidé používat peníze a znát jejich hodnotu. V menších
simulačních skupinkách si sami budou plánovat rozvržení svých finančních
prostředků, plánovat finanční potřeby na určité období a pak společně vyhodnotí
úspěšnost svého počínání.
Projekt podpořen v částce 16 000,– Kč.

Spoření má smysl – Dětský domov a Základní škola, Ledce

Naučit děti formou speciální hry z dětského domova znát hodnotu peněz. Hra je
povede k šetření, ukáže jim možnosti volby co s penězi, naučí je základním
návykům hospodaření v rodině. Hra spočívá v tom, že jednotlivé rodinné skupiny
budou získávat tzv. „ledečáčky“, peníze, které jim ostatní zaměstnanci dětského
domova budou vyplácet za určitou odvedenou „práci“ (např. mytí nádobí, zametení
dvora, úklid na zahradě atd.). V počítačové učebně bude zřízena banka, kde budou
děti mít možnost vydělané peníze ukládat a zhodnocovat. Také zde bude směnárna.
Děti budou přes počítač pracovat i s „internet bankou“. Nenásilnou formou se zde
využijí základní dovednosti a návyky s počítači. Vzhledem k tomu, že se jedná
především o děti s lehkým mentálním postižením, je kladen velký důraz na prožitek
a na vlastní „osahání“ si dané problematiky.
Projekt podpořen v částce 30 000,– Kč.

Zvyšování finanční gramotnosti osob se zdravotním postižením ve 14 krajích
ČR – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Hlavním cílem projektu je rozšířit dosud poskytované poradenství pro osoby se
zdravotním postižením v oblasti prevence zadlužování a finanční gramotnosti, a to proškolením 14 pracovníků poraden – poradců v oblasti finančního poradenství a organizací 28 vzdělávacích seminářů ve 14 krajích ČR.
Projekt podpořen v částce 106 266,– Kč.

Finance hrou – Oblastní charita Uherské Hradiště

Cílem projektu je zorganizovat kurz pro českou veřejnost, jehož účastníci budou
vybaveni znalostmi a dovednostmi, aby posílili svou úroveň finanční gramotnosti a hravou formou poznali fungování rodinného rozpočtu, produkty finančního trhu,
naučili se pracovat s dluhem a navíc dokázali získané vědomosti a dovednosti
předávat dále, a to formou teorie, praktických zkušeností a „stolní hrou“.
Projekt podpořen v částce 129 300,– Kč.

Vzdělávací blok „Finanční gramotnost“ pro žáky základních škol – Proxima
Sociale, o.s.

Organizace vytvoří specializovaný vzdělávací blok Finanční gramotnosti pro skupinu žáků 8. a 9. ročníků. Výuka bude zaměřena na zvýšení orientace dětí v oblasti financí – znalost hodnoty peněz, zdravé a plánované hospodaření, rodinný rozpočet, stanovení priorit hrazení nákladů domácnosti, tvorba úspor a rizika rychlých půjček. Projekt bude realizován na 14 základních školách v Praze a
Středočeském kraji.
Projekt podpořen v částce 59 870,– Kč.

Finanční gramotnost seniorů v Jablonci nad Nisou – Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o.

Cílem projektu je zorganizovat 3 přednášky pro seniory v Jablonci nad Nisou a zabránit tak zbytečnému zadlužování seniorů, aby se nedostávali do finančních problémů.
Projekt podpořen v částce 26 500,– Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).