Hlavní navigace

Nadace OSF vyhlásila výsledky 14.ročníku stipendijního programu pro středoškoláky

Praha, 21. července 2006 – Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci se zahraničními partnery - britským The Headmasters´ and Headmistresses´ Conference (HMC) a americkým American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST) vyhlásila výsledky již 14. ročníku výběrového řízení pro studenty středních škol na získání stipendia ročního studia na soukromých středních školách ve Velké Británii a v USA. I letos se na finanční podpoře tohoto programu podílela skupina Pioneer Investments v České republice.

Sdílet

O získání stipendia na příští akademický rok usilovalo více než sedmdesát studentů. Na základě výsledků jazykových testů a osobních pohovorů se zástupci zahraničních škol byli vybráni čtyři studenti pro pobyt v USA a osm studentů pro pobyt ve Velké Británii.

„Školy, které přijímají české studenty, jsou svou kvalitou řazeny mezi nejlepší střední školy ve Velké Británii a USA. Jsou to například St. Leonard School, The King´s School, Dulwich College London, Christ Hospital Horsam. Alberquerque Academy, Colorado Springs School, Mersersburg Academy, Mongomery Bell Academy, Suffield Academy,“ uvádí koordinátorka programu Zdenka Almerová z OSF.

„Naši čeští studenti se prosadili na vybraných amerických školách, zprostředkovali Američanům informace a poučení o hodnotách a kultuře české společnosti a vrátili se domů, aby sdíleli vše, co se naučili,“ říká president ASSIST Robert Stanley. „Cením si úspěchů a způsobu, jakým talentovaní a pilní čeští studenti přispívají k životu našich škol. Proto školy i nadále poskytují takovýmto mladým lidem plné stipendium,“ doplňuje zástupce britské HMC Patrick Tobin.

I přesto, že studentům poskytují zahraniční školy stipendium řádově ve výši 35 000 amerických dolarů resp. 25 000 liber, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování, pro řadu rodin představuje pobyt jejich dětí velkou finanční zátěž. Rodina musí zaplatit ostatní životní náklady spojené s nákupem učebnic, pojištěním, cestovným, kapesným apod.

Mezi takové studenty, kteří by nemohli využít nabízené příležitosti bez další finanční pomoci, patří Tomáš Vrba z Prahy a Adam Růžička z Třebíče. Studenti získali finanční podporu od Pioneer Asset Management, a. s., který podpořil Program stipendií pro středoškolské studenty již druhý rok částkou 50 000 Kč.

„Jsme rádi, že jsme mohli alespoň malým dílem pomoci Tomášovi a Adamovi ke splnění jejich snu. Osobně jsem přesvědčen, že výchova vzdělanostní a kulturní elity je jedním z důležitých úkolů příštích desetiletí. A zkušenost ze špičkového mezinárodního prostředí je něco, co by určitě zástupcům naší budoucí elity nemělo chybět. Za důležité považujeme i to, že spolu s jinými, umožníme vysoce talentovaným studentům získat zkušenosti a vědomosti, které by jim byly bez externí pomoci uzavřeny. Vnímáme tuto pomoc, jakož i podporu Ceny Jaroslava Seiferta, jako povinnost, kterou máme vůči zemi, v níž působíme,“ říká Petr Šimčák, ředitel pro distribuci a vývoj nových produktů Pioneer Asset Management, a. s.

Adam studuje na gymnáziu v Třebíči a připravuje se na roční pobyt na prestižní Ardingly College. O tom že Adam patří mezi talentované studenty, svědčí fakt, že se v loňském roce stal vítězem matematické olympiády, získal 2. místo na fyzikální olympiádě a 1. místo v konverzační soutěži v angličtině. Adam by se v budoucnu stal rád soudcem, právníkem nebo politikem.

Tomáš patří mezi nejlepší studenty pražského gymnázia Budějovická. Svou pílí získal roční pobyt na britské prestižní škole Forest School nedaleko Londýna. Po skončení střední školy chce studovat právo nebo ekonomii.

Senátor a bývalý člen správní rady nadace OSF Praha Josef Jařab uvedl: „Pobytové studijní programy pro středoškoláky v zahraničí otevírají oči pro srovnání chlapcům a děvčatům v době jejich mimořádné vnímavosti k rozdílům a k novým zkušenostem. Jistě výrazně přispívají k formování osobností, k otevírání jejich rozhledu a posilování jejich soudnosti, vedou k obohacení o něco „cizího“, co přestává být cizím a patří všem. Je zřejmé, že se převážná část studentů vrací domů s otevřenější myslí a s potenciálem stát se občany svobodné, otevřené společnosti založené na hodnotách vyjádřených principy demokracie, spravedlnosti, sebevědomého respektu k jiným.“

Nadace Open Society Fund Praha působí v České republice od roku 1992. Během této doby vynaložila více než 1 miliardu korun na podporu aktivit, které posilují rozvoj otevřené společnosti. Programy nadace jsou zaměřeny na podporu budování právního státu, lidská práva a antidiskriminaci, rozvoj občanského sektoru, mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě na podporu vzdělání na nejrůznějších úrovních.

Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala na konci května 2006 aktiva v hodnotě přesahující 168 miliard EUR. Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 18 zemích po celém světě a zaměstnává přes 1800 odborníků. Pioneer Investments je součástí globální bankovní skupiny UniCredito Italiano S.p.A. V ČR skupina Pioneer Investments dlouhodobě sponzoruje např. Cenu Jaroslava Seiferta organizovanou Nadací Charty 77.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).