Hlavní navigace

NA VÝCHOD

Evropští manažeři jsou připraveni expandovat do Číny, ale představitelé malých a středních podniků v asijsko-pacifické oblasti vidí vzestup Číny rozporuplně

Sdílet

  • Drtivá většina (90 %) evropských manažerů se domnívá, že pro evropský obchod je Čína nejperspektivnější.
  • Vstupu na východní trhy přesto brání několik hlavních překážek: 41 % evropských manažerů považuje za největší problém jazykovou bariéru.
  • Představitelé malých a středních podniků v asijsko-pacifickém regionu se v názorech na vzestup Číny rozcházejí: více než čtvrtina (27 %) z nich se obává negativního dopadu na obchod ve svých zemích.
  • Evropské společnosti do tohoto regionu pravděpodobně přesunou výrobu (25 %), ale také oblast IT a zpracování dat (20 %).
  • 14 % představitelů malých a středních podniků z asijsko-pacifického regionu si dělá starosti s tím, jak najít správný personál.

To jsou jen některá ze zjištění 14. ročníku průzkumu UPS Europe Business Monitor, ve kterém bylo 1 449 evropských topmanažerů dotazováno na řadu faktorů ovlivňujících evropský obchod. Výsledky zahrnují také zjištění prvního ročníku průzkumu UPS Asia Business Monitor mezi středními a malými podniky v tomto regionu.

Pro evropské manažery je Asie atraktivní, ale jsou si dobře vědomi obtíží, které před nimi stojí

Ve čtrnáctém ročníku průzkumu UPS Europe Business Monitor byli představitelé nejvýznamnějších společností v Evropě dotazováni, jaký je jejich názor na investování a „outsourcing“ v Asii. Když měli vyjmenovat tři asijské země, které jsou nejperspektivnější pro jejich podnikání, většina evropských byznys lídrů (90 %) jmenovala Čínu, následovala Indie (53 %) a Japonsko (27 %).*

*V této otázce mohli respondenti uvádět více než jednu zemi (zaznamenány byly první tři zmínky).

Přestože měly jednotlivé země tendenci uvádět tyto východní státy ve stejném pořadí, belgičtí manažeři zařadili na třetí místo těsně před Japonsko Jižní Koreu.Jedenáctého ledna letošního roku byl poprvé realizován průzkum UPS Asia Business Monitor. Má sloužit jako barometr zachycující proměňující se názory, přístupy a zvyky představitelů hlavních ekonomických tahounů v regionu, kterými jsou malé a střední podniky. Důležitým zjištěním prvního ročníku průzkumu UPS Asia Business Monitor je, že manažeři v asijsko-pacifické oblasti potvrzují připravenost Číny na příliv zahraničních investic. Podle nich má Čína ty nejlepší předpoklady pro využití budoucího růstu – 73 % všech respondentů považuje malé a střední podniky v Číně za více konkurenceschopné než podniky ve svých vlastních zemích. Mezi asijskými zeměmi zahrnutými do průzkumu je Čína hodnocena zdaleka nejlépe.

Velké evropské společnosti považují Asii za atraktivní nejen kvůli obrovskému prodejnímu trhu, ale také kvůli nižším pracovním nákladům: 67 % evropských manažerů je uvádí jako hlavní důvod toho, proč je expanze do Asie lákavá. Snížené pracovní náklady uvádějí jako příčinu toho, proč je Asie pro jejich společnosti zajímavá, zejména italští, francouzští a belgičtí manažeři (v uvedeném pořadí 84 %, 76 % a 75 %)*.Skutečnost, že evropští manažeři pějí chválu na Asii, ale neznamená, že si neuvědomují významné problémy, které před nimi stojí. Čtyřicet jedna procent evropských manažerů uvádí, že od expanze do Asie je nejvíce odrazují jazykové problémy. Jsou tu také další překážky: zatímco belgičtí manažeři považují za hlavní problém korupci (52 %), britští manažeři uvádějí politickou nestabilitu (42 %) a korupci (41 %).*

*V této otázce mohli respondenti uvádět více než jeden faktor (zaznamenány byly první tři zmínky).

Manažeři z asijsko-pacifické oblasti mají také obavy z rychlého vzestupu Číny jako dominantní ekonomické síly a celosvětové výrobní základny. Na otázku, jestli je růst Číny pro obchod v jejich zemích příležitostí, nebo hrozbou, 43 % malých a středních podniků odpovědělo, že vzestup Číny bude mít pozitivní vliv. Na druhé straně celých 27 % očekává, že vzestup Číny bude mít vliv negativní (v Jižní Koreji se cítí být Čínou ohroženo dokonce až 65 % malých a středních podniků).

Zajímavé je, že zatímco evropské společnosti považují za hlavní výhodu obchodní expanze do Asie levnější pracovní náklady, asijské malé a střední podniky jim v průzkumu UPS Asia Business Monitor jako největší hnací síle konkurenceschop­nosti v regionu přikládají menší důležitost. Za významnější než pracovní náklady (77 %) považují takové faktory jako dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců (85 %), přístup na zámořské trhy (84 %) a inovace (83 %).

Výroba a oblast IT/zpracování dat přesunuta do zámoří

Není překvapením, že jedna čtvrtina (24 %) evropských společností již část svých aktivit zajišťuje prostřednictvím tzv. outsourcingu. Vedou britští manažeři: za moře přesunula část svých aktivit téměř třetina britských společností (32 %) a dalších 9 % to zvažuje.Obvyklou činností, kterou evropské společnosti často zajišťují prostřednictvím outsourcingu, je výroba. Oblast IT/zpracování dat ji ale rychle dohání. Výrobu uvádí jako činnost, kterou budou zajišťovat outsourcingem, 25 % evropských manažerů. Oblast IT/zpracování dat pak jako tu část svých aktivit, kterou chtějí přesunout za moře, jmenuje celých 20 % manažerů.

To bude asijským společnostem vyhovovat – průzkum UPS Asia Business Monitor totiž řadí oblast informačních technologií a telekomunikací (IT&T) na místo předního průmyslového odvětví v Asii zjištěním, že 88 % manažerů malých a středních asijských podniků ji hodnotí jako důležitou pro místní ekonomiku.Před­stavitelé malých a středních podniků v asijsko-pacifické oblasti mají obavy z toho, jestli udrží krok s rychlostí, kterou evropské společnosti přenesou prostřednictvím svých aktivit do jejich regionu. Na otázku, kvůli jakým problémům souvisejícím s jejich podnikáním nemohou v noci usnout, 14 % respondentů z tohoto regionu odpovídá, že spát jim nedávají starosti s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců. Následují další obavy jako problémy s cash flow a kapitálem (uvedlo 23 % manažerů), vládní politiku a předpisy uvedlo 19 % manažerů. Jejich mínění o nejméně příjemné stránce jejich práce stvrzuje skutečnost, že 49 % z nich spontánně zmiňuje jako největší pracovní problém potíže s hledáním zaměstnanců.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).