Hlavní navigace

Konečně možnost vlastní kombinace do samostatných BRIC fondů

V Brně dne 23. listopadu 2006: Společnost Atlantik - Kilcullen AM, člen skupiny KKCG, má v nabídce pět zcela nových fondů ABN AMRO. Ten nejzajímavější je zaměřen na Brazílii. Ta je jedním z nejvíce růstových trhů na světě. Doplnil tak trojici velmi úzce zaměřených a úspěšných fondů, které lze samostatně kombinovat.

Sdílet

Společnost Atlantik – Kilcullen AM, člen skupiny KKCG, která nabízí přes sedmdesát fondů, má o pět zcela nových fondů více. Jako první v české republice nabízí BRIC fondy, jejichž portfolio není kombinací několika trhů, ale investor má možnost zaměřit se přímo na jeden vybraný trh. Zcela nový fond Brazil Equity Fund (USD) spolu s fondem Ruským (výnos za poslední rok 44 %), Indickým (výnos za poslední rok 53 %) a Čínským (výnos za poslední rok 56,5 %) tvoří klasický BRIC tj. kombinaci čtyř zemí v nichž je spatřována budoucnost světové ekonomiky. „Zaznamenali jsme stále větší zájem o možnost vlastní kombinace investic do těchto trhů než do předem zkombinovaných BRIC fondů. Díky stále zvyšující se poptávce vznikly zcela ojedinělé fondy spravované lokálně v jednotlivých zemích. Velká výhoda pro klienty je v tom, že mají samostatnou volbu kombinace, což jim umožňuje výrazně ovlivnit výši zhodnocení jejich investic,“ informovala Dagmar Adamcová tisková mluvčí společnosti Atlantik – Kilcullen AM.

Společně s fondem Equity Fund (USD) byly na trh společností Atlantik – Kilcullen AM uvedeny čtyři nové fondy zaměřené na nemovitosti a další zajímavé světové trhy. Stručná charakteristika s očekávaným výnosem je uvedena níže.

Ostatní nové fondy:

Global Property Equity Fund (USD)

Tento fond se zaměřením na akcie nemovitostních společností je fondem velmi vhodným na doplnění portfolia, neboť nemovitosti mají velmi nízkou korelaci s ostatními aktivy jako jsou akcie, dluhopisy a komodity ( Materils, Energy fond). Vhodně tak doplňuje a kompletuje stávající nabídku ABN AMRO fondů. Nezanedbatelný není ani výnos nemovitostí např. poslední rok to bylo okolo 30 %.

Asia Pacific High Dividend Equity Fund (USD)

Na českém trhu zřídka zastoupený fond možná i jediný s orientací na akcie tichomoří s výraznou preferencí na dividendový výnos. Zejména Austrálie jako jediný z velkých komoditních hráčů , který je rozvinutou ekonomikou, představuje velmi zajímavý potenciál. Ale i ostatní země této oblasti řadíme mezi státy se slušným potenciálem. K tomu již zmíněný dividendový výnos jenž byl investory nedávno znovu objeven, slibuje, že by tato kombinace mohla investorům přinést zajímavé zisky při přijatelné míře rizika.

Europe High Dividend Equity Fund €

Loňský výnos podobně konzervativně zaměřeného fondu High Dividend rauty Fond byl skoro 21 %.Tento fond se také zaměřuje na v minulých letech opomíjenou a nyní znova objevenou oblast dividendového investování. Myslíme si, že zejména v čase kdy se dá očekávat utlumení růstu celosvětového HDP je pro investora takto zaměřená investice velmi vhodná. Zejména proto, že reinvestice dividend představuje velmi zajímavý a stabilní výnosový potenciál.

Sustainable Global Credit Fund €

Tento fond je spolu s akciovým Global Sustainable Equity Fund představují velmi zajímavý přístup k investování s preferencí společností splňující určité sociální, etické a ekologické normy. Tento jedinečný přístup vychází z velmi odpovědného přístupu k životu zejména v zemích Beneluxu, a tak tyto fondy najdeme snad jen jedině v nabídce tam sídlících správců. Myslíme si, že když to není námět k investování,tak námět k zamyšlení nad naším přístupem k životu určitě.

Investiční strategie nových fondů:

Brazil Equity Fund (USD)

Fond usiluje o vysoký celkový výnos z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií společností nacházejících se v Brazílii nebo společností, jejichž převažující část výnosů nebo zisků pochází z Brazílie. Manažer Fondu vyhledává společnosti, které mohou mít prospěch z předpokládaného vysokého a dlouhodobého růstu brazilské ekonomiky. Investiční rozhodnutí jsou založena na fundamentálním průzkumu, který zohledňuje faktory, jako je finanční síla společnosti, její konkurenceschop­nost, ziskovost, vyhlídky na budoucí růst a kvalita řízení. Při výběru cenných papírů usiluje investiční manažer o získání široké účasti v různých průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se zdají atraktivnější vzhledem k růstovému potenciálu.

Global Property Equity Fund (USD)

Fond investuje do převoditelných akcií velkých realitních společností, které se podílejí na obchodování s pozemky a nemovitostmi či financují a spravují různé developerské projekty. Investiční správce Fondu stanoví alokace pro regiony, země a ekonomické sektory s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté trhy. Rovněž zkoumá jednotlivé cenné papíry a zakládá svá rozhodnutí o koupi či prodeji na faktorech, jako jsou finanční síla společnosti, její konkurenceschop­nost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení.

Asia Pacific High Dividend Equity Fund (USD)

Fond investuje do akcií společností působících v tichomořské oblasti, nebo jejichž převažující část výnosů nebo zisků pochází z této oblasti. Hlavní faktor, který při výběru jednotlivých cenných papírů vstupuje do rozhodování o nákupu a prodeji je vysoký dividendový výnos. Vyplacené dividendy jsou opět reinvestovány a zvyšují výnosový potenciál fondu bez daňového dopadu na jednotlivé investory. Při výběru cenných papírů usiluje investiční správce také o získání široké účasti v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika. Příklady zemí, do kterých Fond obvykle investuje, jsou Austrálie, Čína, Hong Kong, Indie, Indonésie, Japonsko, Korea, Malajsie, Nový Zéland, Filipíny, Singapur, Tajwan a Thajsko.

Europe High Dividend Equity Fund €

Fond usiluje o vysoký celkový výnos z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií evropských společností, které vyplácejí vysoké dividendy. Při svých investičních rozhodnutích manažer Fondu využívá fundamentálního průzkumu s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté trhy. Hlavní faktor, který při výběru jednotlivých cenných papírů vstupuje do rozhodování o nákupu či prodeji je vysoký dividendový výnos.Vyplacené dividendy jsou opět reinvestovány a zvyšují výnosový potenciál fondu bez daňového dopadu na jednotlivé investory. Investiční správce obvykle zajišťuje většinu investic, které nejsou v EUR, do EUR. Při výběru cenných papírů usiluje investiční správce o získání široké účasti v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika.

Sustainable Global Credit Fund €

Fond investuje do kvalitních dluhových cenných papírů, které vydávají společnosti splňující určité sociální, etické a ekologické normy. Investiční správce Fondu stanoví územní alokaci na základě politických a ekonomických faktorů. Manažer Fondu usiluje o získání široké účasti v dluhových cenných papírech s různou dobou splatnosti, v různých měnách a od různých emitentů a může využít výhody plynoucí z rozdílů výnosů mezi různými emitenty. Investiční správce aktivně usměrňuje duraci Fondu a hlídá kvalitu emitentů za účelem dosažení investičního cíle pomocí různých metod včetně užití derivátů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).