Hlavní navigace

Mírné meziroční oživení výroby hovězího a vepřového masa

V 1. čtvrtletí 2007 bylo vyrobeno 153 065 tun masa v jatečné hmotnosti. V tomto množství bylo zastoupeno 55,1 % vepřového, 13,1 % hovězího vč. telecího a 31,8 % drůbežího masa. I přes mírné oživení výroby hovězího a vepřového masa se výroba masa celkem snížila meziročně o 2,1 % vlivem poklesu výroby drůbežího masa o 10,9 %. Nákup mléka se zvýšil o 1,4 % proti 1. čtvrtletí 2006.

Sdílet

Porážky a výroba masa V 1.čtvrtletí 2007 se počty poraženého skotu vč. telat zvýšily meziročně o 0,1 %, z toho počty poražených býků stouply o 8,6 %. Průměrná jatečná hmotnost skotu stoupla o 1,0 % na 293,1 kg (hmotnost jatečně upraveného těla, dále JUT). V návaznosti na vývoj porážek skotu se zvýšila výroba hovězího masa (vč. telecího) meziročně o 1,1 %.

Počty poražených prasat se zvýšily meziročně o 1,6 % a jejich průměrná jatečná hmotnost (JUT) stoupla o 1,4 % na 88,6 kg. Výroba vepřového masa se zvýšila meziročně o 2,9 %.

U výroby drůbežího masa byl zjištěn meziroční pokles o 10,9 %.

Výroba masa

Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže

Podle údajů ze statistiky živočišné výroby se počty skotu zvýšily k 31. prosinci 2006 meziročně o 2,8 % na 1 390 tis. kusů. Počty krav celkem stouply o 1,6 % na 568 tis.kusů, z toho počty dojných krav klesly o 4,5 % na 417 tis. kusů. Naproti tomu počty krav bez tržní produkce mléka se zvýšily meziročně o 23,4 % na 151 tis. kusů. Významně se meziročně zvýšily počty jatečných telat do 1 roku, a to o 16 % (na 63 tis. kusů).

Stavy prasat klesly k 1. prosinci 2006 meziročně o 3,0 %, z toho počty selat se snížily o 10,9 % a počty prasnic klesly o 1,3 %. Naproti tomu počty prasniček se zvýšily meziročně o 5,3 %. V roce 2006 se zvýšil počet selat odchovaných na jednu prasnici, meziročně o 1,4 % na 19,5 kusu.

Stavy drůbeže celkem se zvýšily k 31. prosinci 2006 meziročně o 2,2 % na 23 464 tis. kusů. Naproti tomu počty slepic klesly o 6,0 % na 5 824 tis. kusů.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v 1. čtvrtletí 2007 meziročně klesly u všech kategorií skotu s výjimkou cen jatečných krav, kde byl zaznamenán meziroční růst o 1,7 %. Ceny jatečných býků klesly o 1,1 %, ceny jatečných jalovic se snížily o 1,5 % a ceny jatečných telat poklesly o 0,1 %. Průměrná cena jatečných býků tříd jakosti EU dosáhla v 1. čtvrtletí 2007 úrovně 40,61 Kč za 1 kg v živém a 77,23 Kč za 1 kg v JUT.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se snížily meziročně o 8,8 %. Průměrná cena jatečných prasat tříd jakosti EU dosáhla úrovně 27,31 Kč za 1 kg v živém a 35,69 Kč za 1 kg v JUT.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat I. tř. jakosti klesly meziročně o 2,6 %. Kuřata této třídy jakosti se nakupovala v ceně 19,38 Kč za 1 kg v živém.

Průměrné ceny zemědělských výrobců

Zahraniční obchod1) s masem a živými zvířaty

Podle předběžných výsledků vykázal zahraniční obchod1) s masem v období od 1. prosince 2006 do 28. února 2007 pasivní obchodní bilanci 3 376 tun u hovězího, 22 146 tun u vepřového a 6 222 tun u drůbežího masa.

Dovoz hovězího masa se zvýšil meziročně o 18,9 % a vývoz stoupl o 88,7 %. Hovězí se dováželo zejména z Polska (33 %), Německa (20 %), Rakouska (18 %) a vyváželo především na Slovensko (41 %) a do Rakouska (23 %).

Dovoz vepřového masa se zvýšil meziročně o 1 % a vývoz stoupl o 9 %. Vepřové se dováželo převážně z Německa (38 %), Polska (21 %) Rakouska (17 %) a vyváželo na Slovensko (83 %).

Dovoz drůbežího masa poklesl meziročně o 29 %, zatímco vývoz se zvýšil o 24 %. Drůbeží maso se dováželo hlavně z Polska (33 %), dále z Brazílie (18 %), Maďarska (18 %), Německa (15 %) a vyváželo zejména na Slovensko (56 %) a do Německa (20 %).

Bilance zahraničního obchodu1) s živými zvířaty byla aktivní. U skotu skončila s přebytkem 9 431 tun, u prasat byl vykázán přebytek 3 050 tun a u drůbeže 6 692 tun.

Dovoz živého skotu se meziročně zvýšil o 18 % a vývoz stoupl o 16 %. Živý skot se dovážel především ze Slovenska (68 %) a v menší míře z Rumunska (18 %) a Německa (15 %). Vývoz byl určen především pro Rakousko (45 %) a Německo (20 %).

Dovoz živých prasat se snížil meziročně o 0,8 %, zatímco vývoz stoupl o 22 %. Prasata se dovážela z Dánska (34 %), Nizozemska (26 %), Německa (22 %) a Slovenska (16 %). Vývoz prasat byl směrován především na Slovensko (45 %) a do Německa (42 %).

Dovoz živé drůbeže klesl meziročně o 71,4 %, zatímco vývoz stoupl o 3,0 %. Živá drůbež se dovážela převážně ze Slovenska (95 %) a vyvážela do Německa (52 %) a Polska (36 %).

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

V 1. čtvrtletí 2007 nakoupily mlékárny 590,9 mil. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se nákup mléka zvýšil o 1,4 %.

Nákup mléka

Cena zemědělských výrobců mléka se meziročně snížila o 3,8 %. Mléko třídy jakosti Q se nakupovalo za průměrnou cenu 7,81 Kč za litr.

Průměrné ceny zemědělských výrobců mléka

Zahraniční obchod1) s mlékem a mléčnými výrobky

Zahraniční obchod1) s mlékem a mléčnými výrobky vykázal v období od 1. prosince 2006 do 28. února 2007 aktivní obchodní bilanci 124,5 tis. tun vlivem vysokého vývozu syrového mléka vč. smetany nezahuštěné. Dovoz mléka a mléčných výrobků stoupl meziročně o 9,5 % a vývoz se zvýšil o 34,6 %. Mléko a mléčné produkty se dovážely hlavně ze Slovenska (44 %), Německa (29 %), Polska (19 %) a vyvážely převážně do Německa (57 %) a na Slovensko (17 %).

1) V obchodě se zeměmi EU bez údajů za firmy pod vykazovacím prahem statistiky Intrastat (roční hodnota v přijetí zboží 2 mil. Kč a 4 mil. Kč v odeslání zboží)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).