Hlavní navigace

Ministr Gandalovič jednal s Transparency International o problémech dosavadního čerpání evropských peněz

Praha, 22. září 2006: Ministr Gandalovič dnes jednal se zástupci organizace Transparency International, vedenými ředitelkou Adrianou Krnáčovou. Hlavním tématem jednání byla stávající pravidla čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

Zástupci Transparency International na jednání vyjádřili pochybnost, zda veškeré projekty financované ze strukturálních fondů v současné době skutečně míří do oblastí, vymezených operačními programy. Zároveň poukázali na roztříštěnost informací a rozdílnou úroveň informačních zdrojů o této problematice, které nyní musí žadatelé o podporu z EU čelit.

„Tyto výhrady k dosavadnímu vývoji a podmínkách čerpání evropských peněz sdílíme také, proto jsem představitelům Transparency International navrhnul uspořádání společného semináře, kde budou rozebrány problémy v nastavení dosavadního systému,“ uvedl po jednání ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a doplnil: „Výsledek této analýzy pak využijeme k lepšímu nastavení nového systému čerpání fondů EU v příštím programovacím období, tedy v letech 2007 – 2013.“

Dnes už je zřejmé, že na počátku přípravy systému pro čerpání z fondů EU došlo k nastavení až příliš striktních procedur a složitých implementačních struktur, upozornil Gandalovič. Také dosavadní způsob informování potenciálních žadatelů o podporu není podle jeho názoru efektivní a musí se změnit.

Na zlepšení celého systému už začalo MMR pracovat. „Připravujeme jak zjednodušení v podávání a schvalování žádostí, urychlení procesu hodnocení a výběru projektů, tak zlepšení systému kontroly a zvýšení průhlednosti čerpání peněz. Zároveň budeme měnit komunikaci s potenciálními žadateli – místo abstraktních reklam budeme prezentovat hotové projekty, které jsou nejlepším důkazem toho, že to všechno úsilí žadatele má opravdu smysl,“ doplnil ministr pro místní rozvoj.