Hlavní navigace

Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s IBM připravilo elektronické daňové formuláře s možností elektronických příloh

Praha, 27. února 2007 – Ministerstvo financí zpřístupnilo občanům České republiky a podnikatelským subjektům aktualizovanou verzi elektronických daňových formulářů k dani z příjmu fyzických i právnických osob pro zdaňovací období roku 2006. Projekt Ministerstvo financí ČR realizovalo ve spolupráci se společností IBM Česká republika, která je rovněž dodavatelem Daňového portálu MF.

Sdílet

Inteligentní daňové formuláře, jež jsou bezplatně přístupné na Daňovém portálu MF ČR (http://adis.mfcr.cz) v sekci „Elektronická podání daňové správě", umožňují přiložení elektronických příloh ve formátech .PDF, .DOC, .XLS, .JPG, .TXT, .RTF a za určitých podmínek i formát .ZIP. Letos tak bude poprvé možné odeslat daňové přiznání plně elektronicky bez nutnosti fyzického doručení listinných příloh. Daňový poplatník si tak s potvrzeními o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, platbách na životní pojištění či výši úroku z úvěru ušetří cestu na finanční úřad.

Elektronické formuláře jsou jedinečné tím, že obsahují všechny Ministerstvem financí stanovené algoritmy pro kontrolu podání, jaké používá i správce daně, a automatický výpočet daně. Daňová podání lze v těchto formulářích nejenom vyplnit a automaticky zkontrolovat, ale i následně vytisknout nebo přímo elektronicky odeslat. Pro elektronické odeslání je nutno podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem (ZAREP), v případě podání bez zaručeného elektronického podpisu daňový poplatník pouze doručí na finanční úřad automaticky vyplněný e-tiskopis. Rozpracované podání lze kdykoliv lokálně uložit na PC uživatele a pokračovat ve vyplňování později – a to včetně případných elektronických příloh, které je možné kdykoliv zobrazit, odstranit nebo přidat. Aktualizované elektronické daňové formuláře obsahují mnohá další vylepšení, jako je například integrovaná nápověda, vysvětlení ke všem vyplňovaným položkám nebo možnost zjednodušeného vyplňování pomocí průvodců.

Takto je možné podávat nejen daňové přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, ale i dani z nemovitostí, dani z přidané hodnoty, dani silniční a některé další písemnosti jako obecnou písemnost, souhrnné hlášení VIES, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám, hlášení platebního zprostředkovatele, písemnosti k Daňovému portálu, včetně plných mocí.

Ministerstvo financí zároveň s elektronickými formuláři zveřejnilo formát souboru jednotlivých podání a tzv. aplikační rozhraní pro třetí strany, pomocí kterého mohou účetní a finanční programy či aplikace třetích stran automaticky vygenerovat a přímo elektronicky odesílat daňová podání.

Daňový portál MF (http://adis.mfcr.cz), který Ministerstvo financí ve spolupráci se společností IBM ČR zprovoznilo již v polovině minulého roku, mimo jiné umožňuje i náhled na stavy a obraty osobních daňových účtů (tj. daňové přeplatky a nedoplatky). Tato služba je rovněž bezplatná a je i velmi žádaná – k dnešnímu dni bylo na Daňovém portálu zřízeno více než 6000 daňových schránek. V budoucnu se k této službě přidají i další, jako například náhled do elektronického spisu, oboustranná elektronická komunikace s finančním úřadem či osobní daňový kalendář. Pro zaručení adekvátní ochrany dat je pro přístup do Daňového portálu vyžadován zaručený elektronický podpis (ZAREP).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).