Michal Štička posílil tým Forenzního šetření společnosti KPMG Česká republika

Na pozici Senior Associate nastoupil do týmu Forenzního šetření Michal Štička. Na starosti bude mít problematiku řízení rizika podvodů a vyšetřování.

Michal Štička má za sebou bohatou zkušenost s prevencí korupčního jednání. V letech 2005 až 2007 stál v čele právního oddělení Transparency International – Česká republika (TIC). V této pozici se zaměřoval především na boj proti korupci v oblasti veřejných zakázek a nakládání s veřejným majetkem. Byl také zodpovědný za spuštění protikorupční linky 199 v rámci společného projektu TIC a Ministerstva vnitra. V letech 2002 až 2006 působil v TIC jako vedoucí projektů zaměřených na omezování korupce ve veřejném sektoru.

Michal Štička absolvoval bakalářské studium politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (1998) a poté v roce 2000 vystudoval Central European University v Budapešti, obor politologie, a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2003). Mluví anglicky a částečně německy.