Hlavní navigace

Majetek ve správě AKAT 287,5 miliard korun

Objem majetku, individuálně obhospodařovaného obchodníky s cennými papíry, členy Asociace pro kapitálový trh, činil na konci druhého čtvrtletí letošního roku více než 287,5 miliardy korun. Oproti předchozímu čtvrtletí se jedná o pokles očištěného objemu spravovaných aktiv o více jak 6 %.

Sdílet

Na pokles aktiv měly vliv dvě skutečnosti. Prvním faktorem byla změna vykazování dat u fondů kolektivního investování. Komerční banka, a.s., v souladu s ostatními bankovními skupinami – členy AKAT, přestala uvádět majetek ve fondech dceřiné společnosti IKS KB v rámci majetku obhospodařovaného přímo Komerční bankou, a.s.

Současně kapitálové trhy zaznamenaly ve druhém čtvrtletí nízkou výkonnost, která se projevila v poklesu hodnoty spravovaných aktiv. I přes negativní výkonnost trhů však obchodníci s cennými papíry zaznamenali růst majetku svěřeného k obhospodařování klienty z řad soukromých investorů – fyzických osob.

Následující přehled dokládá, že správa aktiv je v České republice relativně koncentrovaným odvětvím, kde pět největších společností spravuje podle statistik AKAT 88 % celého trhu:

Největší asset manažeři v ČR
Největší asset manažeři v ČR Objem aktiv (CZK) Tržní podíl
ČSOB Asset Management, a.s 91 090 855 775 31,68%
ING Investment Management (C.R.), a.s. 71 374 572 583 24,83%
Česká spořitelna, a.s. 47 356 695 293 16,47%
WINTERTHUR ASSET MANAGEMENT (Praha) a.s. 32 442 198 825 11,28%
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 10 281 834 198 3,58%
Ostatní 34 954 481 967 12,16%
Celkem 287 500 638 641 100,00%

„Ve statistikách se ve 2. čtvrtletí projevilo několik faktorů, které mají na svědomí přechodný pokles celkového objemu aktiv. Akciové trhy investorům nebyly nakloněny. České akcie zaznamenaly pokles o 9 procent. Dočasné ztráty nemohly vyrovnat ani korunové dluhopisy, jež oslabily přibližně o jedno procento,“ říká Daniel Drahotský, vedoucí sekce asset managementu AKAT. „Ve větší míře se projevily též odlivy prostředků z cenných papírů do nemovitostí držených přímo a nikoli prostřednictvím realitních fondů. Část investorů navíc začíná půjčovat peníze zejména nebankovním subjektům prostřednictvím repo obchodů,“ dodává Drahotský.

Individuální obhospodařování klientského majetku je využíváno především ze strany institucionálních investorů (více než 193,4 miliard korun), mezi které patří zejména penzijní fondy, pojišťovny, výrobní podniky, municipality a neziskové organizace. Soukromí investoři (fyzické osoby) svěřili obchodníkům s cennými papíry více než 21,5 miliard korun. K poklesu aktiv došlo u majetku investovaného do fondů kolektivního investování, které spravují obchodníci s cennými papíry – členové AKAT. Na konci 2. čtvrtletí přesáhl majetek fondů ve správě členů AKAT 72,5 miliardy korun. Oproti předcházejícímu čtvrtletí klesla aktiva ve fondech o více než 40 miliard korun – to bylo způsobeno změnou v datech, vykazovaných Komerční bankou, a.s.

Struktura majetku podle typu klientů dokládá, že služeb obhospodařování majetku nejvíce využívají klienti z řád právnických osob.

Podrobné statistiky o asset managementu naleznete na www.akatcr.cz v sekci Statistiky – Asset management.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).