Hlavní navigace

Kvalita a bezpečnost prodeje zboží je součástí strategie obchodu

Dnes dopoledne se uskutečnilo setkání zástupců dozorových orgánů se členy Svazu, obchodníků zastoupených velkými obchodními řetězci, ale také obchodníky z řad malého a středního podnikání.

Sdílet

Na dotazy členů Svazu odpovídal mimo jiné hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Michael Vít, Ph.D., ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Jakub Šebesta, a ředitel odboru veterinární hygieny, ochrany veřejného zdraví a ekologie Státní veterinární správy MVDr. Leoš Čeleda. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR tak pokračuje v zavedené praxi kulatých stolů a trvalého dialogu s dozorovými orgány. Operativně přizpůsobuje pouze náplň těchto setkání podle potřeb, které se vyskytnou na trhu, podle požadavků svých členů či doporučení dozorových orgánů. V kontextu dané záležitosti pořádá kulaté stoly i s více dozorovými orgány najednou. To byl dnešní případ, neboť zvolená aktuální problematika (jako je např. hygienický balíček) se překrývá v pravomocích jednotlivých inspekcí.

Cílem tohoto setkání bylo:

  • diskutovat výsledky zjištění dozorových orgánů a porovnat je se srovnatelným obdobím, vyhodnotit trendy a poznatky z kontrol včetně jejich diferenciace z titulu závažnosti a přímého zavinění;
  • konzultovat s kontrolními orgány problematiku naplnění znění nových zákonů a vyhlášek zejména s ohledem na jejich dopad na obchod (zejm. MSP), m.j. i pohled dozorových orgánů na možné navýšení postihů za zjištěné nedostatky (navýšení pokuty až na 50 mil);
  • informovat dozorové orgány o některých opatřeních učiněných v návaznosti na zjištění z minulých období s tím, že obchodníci prověřovali účinnost vlastních systémů vnitřní kontroly, došlo k prohloubení komunikace mezi obchodem a spotřebiteli (mění se chování spotřebitele ve vztahu k obchodu, intenzivnější zapojení organizací na ochranu spotřebitele);
  • nadále prohlubovat vzájemnou komunikaci Svazu s dozorovými orgány s cílem využití konkrétních, praktických poznatků z dosavadní spolupráce k realizaci dalších opatření ke zvýšení ochrany spotřebitele před některými nekalými praktikami trhu;
  • společně posoudit stav a vývoj dodržování aplikace hygienických balíčků v celé Evropě s cílem zajistit, aby česká legislativa nepřekračovala rámec norem EU

Některé diskutované problémové okruhy vzešlé z nové legislativy a dotazů členů Svazu:

  • nová vyhláška MZd č. 220/2006 Sb. v odstavci 5, § 9 umožňuje, aby „léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, byly vydávány i samoobslužným způsobem v prostorách stanovených k tomuto účelu, jakož i zásilkovým způsobem“. Tato vyhláška upravuje samoobslužný prodej vybraných léků v lékárnách a výdejnách léků. Prodej mimo lékárny je možný prodej vybraných léků pouze na základě koncesované živnosti a splnění odborných požadavků prodejce.
  • došlo ke zrušení vyhlášky č. 347/2002 Sb. (tzv.koblihová) a do účinnosti vstoupilo (od 1.1. 2006) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29.4.2004, o Hygieně potravin. Prodej jemného sladkého pečiva (koblihy, koláčky, pletence…) samoobslužným způsobem je dle stanoviska dozorových orgánů možné za podmínky dodržení obecných hygienických požadavků;
  • pozornost je nutné věnovat opatřením při zavádění a uplatňování nové hygienické legislativy pro přípravu potravin živočišného původu a jejich prodej v tržní síti – „hygienický balíček“ – aplikace nařízení EC 2073/2005 o mikrobiologických kriteriích.

Dnešní tisková konference svědčí o tom, že starost o spokojeného zákazníka není pro obchodníky pouze deklarací. Dozorové orgány se na straně druhé nesoustřeďují pouze na kontrolní a následně případná restriktivní opatření, ale vycházejí vstříc osvětou, ochotou dále rozvíjet nastartovaný dialog, včetně nových a netradičních prvků spolupráce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).