Hlavní navigace

Konvergenční program podzim 2004 – Cesta k Euru

Vláda na svém včerejším zasedání projednala a přijala Konvergenční program České republiky. Česká republika si je vědoma nezbytnosti dokončení reformy veřejných financí jako zásadního předpokladu pro splnění Maastrichtských kritérií.

Sdílet

Konvergenční program musí Česká republika každoročně předkládat spolu s ostatními členskými státy stojícími mimo eurozónu. Předkládaný Konvergenční program navazuje na Konvergenční program České republiky z května 2004, který česká strana operativně předložila Evropské komisi krátce po přistoupení, aby splnila jednu ze základních podmínek pro čerpání finančních prostředků z Kohezního fondu. Další Konvergenční program předloží ministr financí vládě do 15.11.2005.

Po vstupu České republiky do Evropské unie byla s Českou republikou zahájena procedura nadměrného schodku (tzv. Excessive Deficit Procedure) a na základě uznání zvláštních okolností byl Radou poté povolen čtyřletý časový rámec na odstranění nadměrného schodku. Cesta fiskální konsolidace navržená Radou byla přitom převzata z Konvergenčního programu prezentovaného Českou republikou v květnu 2004. Podle této strategie by se měl schodek sektoru vládních institucí pozvolným a udržitelným způsobem snižovat tak, aby v roce 2008 splnil důvěryhodným a udržitelným způsobem maastrichtské referenční kritérium a aby bylo možné v období let 2009–2010 vstoupit do eurozóny.

Obsahová náplň aktualizovaného Konvergenčního programu vychází z doporučení, která pro hospodářskou politiku ČR stanovila Rada ECOFIN na summitu Evropské rady v červnu 2004 v Bruselu. Zároveň potvrzuje strategii fiskální konsolidace, která byla prezentována v jarním Konvergenčním programu.

Výchozí podmínkou pro splnění strategie je zachování stabilního politického a makroekonomického prostředí. Hospodářská politika je orientována na rychlejší ekonomickou konvergenci a zvyšování konkurenceschop­nosti ekonomiky. Pro zajištění dostatečné reakční schopnosti české ekonomiky jsou klíčové stabilizující fiskální politika, pružnost na trhu práce a trhu produktů a dobře fungující finanční trhy. Fiskální reformy jsou zaměřeny na to, aby se stav veřejných financí nestal bariérou pro vstup do eurozóny nejen vzhledem ke schodkům, ale i pro nedostatečné strukturální přizpůsobení, zejména výdajové strany.

Základním nástrojem k zajištění poklesu fiskálního deficitu a dosažení cíle je stanovení závazných střednědobých výdajových rámců, které limitují objem výdajů státního rozpočtu a státních fondů v horizontu let 2005 až 2007.

Očekávaný deficit vládního sektoru v roce 2004 činí 5,2 % HDP. Ve srovnání se srpnovou notifikací se deficit v nominálním vyjádření zvýšil o 22,0 mld. Kč v důsledku zahrnutí státní záruky udělené ve prospěch ČNB v roce 1997, která byla poprvé hrazena ve výši 0,5 mld Kč v říjnu 2004.

Schodek veřejných financí (v % HDP)

Schodek veřejných financí (v % HDP)

metodika fiskálního cílení

Konvergenční program musí ministr financí odeslat Evropské komisi nejpozději do 1.12.2004.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).