Hlavní navigace

Kontroly ČSSZ: Organizace musí doplatit více než 108 milionů korun

Celkem 108 milionů 443 tisíc korun musí doplatit organizace s více než 25 zaměstnanci a malé organizace na pojistném na sociální zabezpečení a penále. V roce 2005 pochybily při plnění svých povinností v oblasti sociálního zabezpečení a kontroly České správy sociálního zabezpečení na to přišly. Loni přitom ČSSZ provedla celkem 159 052 kontrol a na jejich základě vystavila 6 010 platebních výměrů. Z více než 108 milionů Kč, které musí organizace na pojistném doplatit, tvoří 80 milionů 100 tisíc korun dlužné pojistné, zbývajících 28 milionů 343 tisíc Kč je vypočtené penále.

Sdílet

Za nesoučinnost zaměstnavatelů při kontrole a při ohlašovacích povinnostech dále kontroloři ČSSZ uložili organizacím a malým organizacím celkem 1 228 pokut v celkové výši 5 371 900 korun. A nařídili 13 154 nápravných opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků, z toho 10 652 v nemocenském pojištění a 2 502 v důchodovém pojištění.

Kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení provádělo v roce 2005 celkem 755 zaměstnanců ČSSZ ze všech 91 pracovišť v celé České republice. 133 900 kontrol bylo plánovaných, dalších 25 152 provedli kontroloři ČSSZ nad plán. V praxi to znamená, že ČSSZ v roce 2005 zkontrolovala víc než 61 % všech organizací a malých organizací.

Všechny organizace a malé organizace kontroluje ČSSZ v pravidelných dvouletých cyklech. A to proto, aby případné problémy odhalila co nejdříve a sjednala nápravu v okamžiku, kdy je ještě možná. Tedy například v situaci, kdy případný dluh na pojistném, který vznikl kvůli špatnému stanovení výše pojistného, je organizace a malá organizace ještě schopná doplatit. Plánované kontroly se tak zaměřují především na správné stanovení vyměřovacího základu, výpočet pojistného a na plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Například sledují, zda organizace a malé organizace správně vypočítávají a vyplácejí dávky nemocenského pojištění svým zaměstnancům. Neplánované kontroly zase souvisejí se vznikem organizace či malé organizace. Jejich účelem je zjistit a zároveň odstranit chyby, které vznikají kvůli neznalosti právních předpisů. Při ukončení činnosti organizace a malé organizace naopak probíhá tzv. kontrola likvidační.

V roce 2005 organizace a malé organizace nejčastěji chybovaly zejména kvůli neznalosti právních předpisů. Nejvíc porušení kontroloři zjistili:

  • při placení pojistného – organizace a malé organizace chybně stanovily vyměřovací základ,
  • při platbě nemocenského pojištění – kontrolované subjekty podávaly pozdě hlásily či odhlašovaly své zaměstnance k nemocenskému pojištění a často také nesprávné stanovovaly počty dnů v rozhodném období a denní vyměřovací základu pro výpočet výše dávky nemocenského pojištění.

K 31. 12. 2005 evidovala ČSSZ podle své účetní zprávy celkem 29 238 organizací nad 25 zaměstnanců s celkem 3 082 457 pojištěnci a 230 473 malých organizací, v kterých pracovalo 974 767 lidí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).