Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny vzrostl za 1. pololetí 2005 meziročně o 7,7 % na 4,84 miliardy Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala v 1. pololetí 2005 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,84 miliard Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 7,7 % ze 4,49 miliard Kč v pololetí roku 2004.

Sdílet

V první polovině roku 2005 jsme zaznamenali růst zisku i přes prostředí nízkých úrokových sazeb a jednorázový prodej neživotní části Pojišťovny ČS ve srovnatelném období roku 2004, uvedl Dušan Baran, místopředseda představenstva a 1. náměstek generálního ředitele České spořitelny. Jsme velmi spokojeni s růstem úvěrů. Vyrovnává totiž rovnováhu mezi úvěry a vklady, a tak napomáhá zvýšení čistého úrokového zisku.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2005

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2005, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2004, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl o 8,8 % na 6,09 miliard Kč, z 5,7 miliardy Kč.
 • Zisk před zdaněním klesl o 13,7 % na 6,7 miliard Kč, ze 7,7 miliardy Kč.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 7,2 % na 9,03 miliard Kč z 8,4 miliardy Kč.
 • Provozní náklady vzrostly o 3,0 % na 8,6 miliard Kč z 7,8 miliardy Kč.
 • Bilanční suma vzrostla meziročně o 9,1 % na 630,94 miliardy Kč z 578,10 miliard Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 17,0 % na 263,1 miliard Kč z 224,90 miliard Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 5,6 % na 468,2 miliard Kč ze 443,2 miliard Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům mírně klesla na 3,5 % z 3,6 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se mírně snížila na 23,9 % z 24,2 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) dosáhla 1,6 % stejně jako v loňském roce.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 57,0 % z 58,3 %.
 • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS činila 12,1%.

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk České spořitelny, rozdíl provozních výnosů a nákladů, vzrostl ve srovnání se srovnatelným obdobím minulého roku o 8,8 procenta na 6,09 miliardy korun. Zároveň se zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 58,3 % na 57,0 %.

Čistý úrokový výnos, který dosáhl výše 9,03 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 7,2 procenta, se zvyšuje především zásluhou rostoucího počtu a objemu úvěrových obchodů. Čistý úrokový výnos roste navzdory negativnímu vlivu z dvojího snížení repo sazby v průběhu prvního pololetí, který se ve výnosech projeví negativně v objemu 230  – 300 milionů Kč. Zvýšily se i úrokové příjmy z dluhopisů. Přes další pokles úrokových sazeb se čistá úroková marže vztažená k celkovým úročeným aktivům udržela na úrovni 3,55%.

Příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 6,9 procenta a dosáhly výše 4,37 miliardy korun. Poplatkové příjmy rostou ve všech důležitých segmentech, tj. v oblasti úvěrových obchodů a v oblasti platebních transakcí díky jejich rostoucímu počtu i v oblasti provizí z operací s cennými papíry, a to díky stále populárnějšímu investování do fondů. Pro ilustraci: ve srovnání s pololetím minulého roku vzrostl celkový počet úvěrů klientům o 27%.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním srovnání poklesl o 21,0 procent a dosáhl výše 0,65 miliardy korun. Za poklesem stojí zejména nižší výnos z transakcí s úrokovými deriváty, na něž má negativní vliv prostředí nízkých úrokových sazeb na trhu.

Ve srovnání s loňským prvním pololetím vzrostly provozní náklady o 3,0 procenta na 8,06 miliardy korun. Za mírným zvýšením provozních nákladů stojí vyšší personální náklady (o 4,7 procenta) a především odpisy hmotného a nehmotného majetku (růst o 16,2 procenta) v souvislosti s investicemi do nehmotného majetku a softwaru. Naopak nakupované výkony díky důslednému řízení administrativních nákladů klesly o pět procent.

Bilanční suma vzrostla meziročně o 9,1 % na 631,9 miliard Kč z 578,1 miliard Kč díky zvýšení počtu i objemu klientských úvěrů (meziročně o 27%) a rostoucímu objemu portfolia cenných papírů a klientských vkladů.

V roce 2004 se v hospodářských výsledcích projevil mimořádným jednorázovým pozitivním vlivem prodej neživotní části Pojišťovny České spořitelny v objemu 2,9 miliard korun. Jednorázový dopad celé transakce do konsolidovaného čistého zisku banky tak představoval po zdanění a menšinových podílech 1,2 miliard korun.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 27,0 procent na 238,9 miliardy korun; celkový počet úvěrů se zvýšil o 13,8 procenta na více než jeden milión (bez započtení kontokorentů ke sporožirovým účtům a kreditních karet).

Objem úvěrů obyvatelstvu překročil rekordní stomiliardovou hranici o 12 miliard korun, což představuje meziroční růst o 38,0 procent. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména úvěry na financování bydlení, tj. hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 52,0 procent na 47,9 miliard korun. Překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly růst proti loňskému prvnímu pololetí o 42,0 procent na 16,97 miliard korun. Významně se zvýšily i objemy hotovostních a spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 43,0 procent na současných 30,03 miliard korun. Pohledávky vůči malým a středním podnikům a korporátním zákazníkům se zvýšily o 19,8 procenta na 114,47 miliar­d korun.

Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 4,8 procenta na 368,2 miliard Kč, zejména na sporožirových účtech, vkladech stavebního spoření a úložkách penzijního připojištění. Celkově se závazky ke klientům zvýšily o 5,6 procenta na 468,21 miliar­d korun.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2004

 • Česká spořitelna rozšířila svoji nabídku balíčků pro soukromé klienty o účet Senior určený starším klientům, o Exclusive konto pro bonitní klientelu a Xtra konto určené dětem od 10 do 15 let. Společně s již zavedenými balíčky Výhodný program, Komplexní program a program Student+ se za šest měsíců letošního roku zvýšil počet klientů využívajících balíčky produktů o více než 200,000 na téměř 900,000.
 • Bankomaty České spořitelny nyní pracují jako multifunkční centra. Vedle základní funkce výběru hotovosti v nich lze zadávat platební příkazy; platby pojistného Kooperativě ze sporožirových účtů; zjistit zůstatek na sporožirovém účtu; on-line dobít kupon do mobilních telefonů operátorů Oskar a Eurotel či zjistit stav bodového konta Bonus programu.
 • Česká spořitelna dále rozšířila své internetové bankovnictví, a to o anglickou verzi, kterou mohou využít soukromé osoby i firemní klientela.
 • V prvním pololetí pokračovala nabídka zajištěných investičních produktů ESPA-ČS zajištěné fondy 3, 4 a 5, které byly emitovány v celkovém objemu 1,2 miliardy korun. Zajištěné fondy kombinují stoprocentní návratnost investice s možností získat podíl na případném růstu akcií.
 • Česká spořitelna úspěšně působila jako lokální kotační agent duální emise akcií a vyměnitelných dluhopisů Orco Property Group a duální emise akcií CME Ltd. Česká spořitelna se stala nejaktivnějším kotačním agentem akcií na pražské burze.
 • V květnu emitovala Česká spořitelna desetileté podřízené dluhopisy v celkovém objemu 3,0 miliardy korun za účelem posílení kapitálové báze v souvislosti s dynamickým růstem úvěrových obchodů.
 • Česká spořitelna se stala vítězem letošního ročníku soutěže Zlatá koruna, čtyři produkty České spořitelny získaly ocenění Zlatá koruna (Výhodný program, Profit program, Servis 24 a Úvěr na studium v rámci programu Student+) a další čtyři produkty obsadily medailové pozice.
 • Česká spořitelna získala za své projekty Kolo pro život a Česká spořitelna MTB Team 2. místo v soutěži Sponzor roku v kategorii Sponzoring sportovního týmu.

VÝHLEDY ČESKÉ SPOŘITELNY PRO ROK 2005

Základní strategická mise banky i celé finanční skupiny zůstává zachována i pro další období:

 • Plně uspokojovat všechny aspekty finančního života klientů,
 • Rozvíjet služby, kvalitou produktů a distribučních kanálů a profesionalitu zaměstnanců na úroveň, jaká je běžná v nejlepších bankách Evropské unie
 • Poskytnout adekvátní odměny a perspektivu zaměstnancům v přímé návaznosti na jejich výkony
 • Zajistit akcionářům návratnost investic a přispět tak k dalšímu růst skupiny Erste Bank v regionu střední Evropy.

Ve druhém pololetí letošního roku bude Česká spořitelna pokračovat v naplňování ambiciosních cílů stanovených pro rok 2005, k nimž patří:

 • Meziroční nárůst zisku o 10 %
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) nad 20 % podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví na úrovni konsolidovaného celku.
 • Cost Income Ratio v intervalu 55 % – 56 %
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).