Hlavní navigace

Komerční banka vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 5,6 miliardy Kč

Praha 27. října 2004 - Komerční banka vykázala za prvních devět měsíců letošního roku podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 5,6 mld. Kč. Tohoto výsledku KB dosáhla díky úspěšnému rozvoji obchodních aktivit, zejména v oblasti úvěrování, rozšiřování služeb přímého bankovnictví a platebních karet a také díky úspěšnému zavedení nových produktů. Výsledkem je růst čistých úrokových výnosů a poplatků a provizí, který vedl ke zvýšení čistých provozních výnosů na srovnatelném základě o 4 %. Celkové náklady banky jsou pod přísnou kontrolou, a tak i přes zvýšení příspěvku do Fondu pojištění vkladů a zvýšení sazby DPH celkové náklady vzrostly jen mírně, o necelá 3 %. Celkový provozní hospodářský výsledek vzrostl o 5 %. Meziroční pokles čistého zisku o 6 % byl ovlivněn loňským jednorázovým rozpouštěním opravných položek, které souviselo s prodejem nedobytných pohledávek. Tento pozitivní vliv se již v roce 2004 se již neopakoval. Meziroční pokles čistého zisku byl dále ovlivněn snížením hodnoty portfolia CDO (cenné papíry zajištěné aktivy). Po odečtení těchto vlivů zůstávají náklady rizika na velmi nízké úrovni 42 bazických bodů.

Sdílet

Úsilí Komerční banky o neustálé zlepšování služeb zákazníkům a jejich spokojenost bylo odměněno získáním hlavní ceny Komerční bance v prestižní soutěži MasterCard Banka roku 2004. Podle hlasování veřejnosti se Komerční banka umístila v téže soutěži na druhém místě v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku.

Vývoj obchodních aktivit

Komerční banka pokračovala v úspěšné akvizici nových klientů. Počet klientů se meziročně zvýšil o 8 % na 1,395 milionu. Z tohoto počtu je 1 milión 103 tisíc klientů – fyzických osob a 294 tisíce podnikových klientů a podnikatelů. Díky inovovanému finančnímu balíčku Gaudeamus2, který je určen mládeži a studentům, tvoří významnou část nových klientů Komerční banky mladí perspektivní zákazníci.

KB i nadále zlepšovala své služby a během roku 2004 uvedla na trh některé nové či inovované produkty. V dubnu KB nabídla nový pojišťovací produkt Merlin, který chrání klienty proti následkům ztráty nebo odcizení a případného zneužití platebních karet vydaných Komerční bankou. V červenci uvedla KB na trh nový investiční produkt Max I. – Světový garantovaný fond. Ten klientům umožňuje podílet se na růstu světových akciových trhů a zároveň poskytuje 100% garanci návratnosti investice v době splatnosti fondu. Zájem klientů KB předčil všechna očekávání, a do konce října letošního roku činily investice do fondu více než 800 mil. Kč. V říjnu byla zahájena nová spolupráce s pojišťovnou Allianz. Komerční banka nyní na všech svých pobočkách nabízí produkty neživotního pojištění: pojištění domácností a nemovitostí a tzv. povinné ručení. Neživotní pojištění velmi dobře doplňuje portfolio služeb KB. Banka je nyní schopna nabízet klientům komplexní balíček finančních služeb včetně velmi důležitého zákonného pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.

Rychlý růst úvěrování klientů pokračoval. Celkový zůstatek hypotečních úvěrů občanům činil 28,2 miliardy Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2003 se zvýšil o 41 %. Zůstatek spotřebitelských úvěrů vzrostl o 17 % na 10,0 miliardy Kč. Nadále rostla rovněž dynamika úvěrování podnikatelů a malých firem, a to díky produktu Profi úvěr. Meziročně vzrostlo úvěrování tohoto segmentu o 47 %. Celkový objem úvěrů malým a středním podnikům dosáhl výše 44,2 mld. Kč, tj. oproti loňskému roku se zvýšil o 26 %. Úvěry velkým podnikům vzrostly meziročně o 6 % na 66,5 mld. Kč.

Finanční výsledky

Úspěšný vývoj obchodních aktivit vedl k pozitivnímu vývoji v oblasti výnosů z hlavních bankovních činností. Čisté úrokové výnosy činily 9,4 mld. Kč a pokrčovaly v obratu směrem vzhůru – meziročně se zvýšily o 5 %. Čisté poplatky a provize vzrostly o 2 % na 6,5 mld. Kč. Nekursové poplatky a provize se meziročně zvýšily o 5 %, a to zejména díky rozšiřování úvěrových aktivit, bankovních služeb a platebních karet. Na druhé straně meziročně nadále klesaly příjmy z devizových poplatků a provizí, na hodnotu 1,3 mld. Kč, tj. o 10 % oproti loňskému roku, což je v souladu s celkovým trendem na českém trhu. Čistý zisk z finančních operací ve výši 0,5 mld. Kč se na srovnatelném základě snížil o 14 %. Ostatní příjmy se zvýšily o 13 % na 0,4 mld. Kč a obsahují především dividendy přijaté od dceřiných a přidružených společností. Čisté provozní výnosy dosáhly hodnoty 16,8 mld. Kč a na srovnatelném základě se zvýšily o 4 %.

Komerční banka nadále udržuje přísnou kontrolu nad celkovými náklady. Osobní náklady se snížily o 3 % na 3,7 mld. Kč. Tyto náklady byly částečně ovlivněny snížením počtu zaměstnanců o 11 % na 7 692. Všeobecné provozní náklady se meziročně zvýšily o 6 % na 3,9 mld. Kč a byly negativné ovlivněny o 232 mil. Kč vyššími odvody do Fondu pojištění vkladů, nepříznivým dopadem zvýšení sazby DPH a také výdaji vyvolanými rozvojem obchodních aktivit. Tyto faktory byly však částečně vyváženy pokračujícími úsporami nákladů v rámci banky. Odpisy se vzhledem k pokračujícím investicím zejména do IT zvýšily o 10 % na 1,2 mld. Kč. Celkové provozní náklady se zvýšily o 3 % na 8,8 mld. Kč.

Čistá tvorba opravných položek ke ztrátám z úvěrů činila 666 mil. Kč, oproti čistému rozpouštění opravných položek ve výši 143 mil. Kč ke konci září 2003. Výsledek za rok 2003 byl ovlivněn jednorázovým prodejem nebonitních aktiv a vyšším příjmem z plně odepsaných pohledávek. Po vyloučení těchto vlivů zůstává kvalita úvěrového portfolia banky vysoká, rizikové náklady k úvěrům zůstávají na nízké úrovni 42 bazických bodů. Čistá tvorba opravných položek k cenným papírům dosáhla hodnoty 141 mil. Kč, a to zejména v důsledku změn ratingu některých podkladových aktiv portfolia CDO. Celková čistá tvorba opravných položek činila 807 mil. Kč, v porovnání s jejich čistým rozpouštěním na srovnatelném základě ve výši 143 mil. Kč v roce 2003.

Daň z příjmů celkem se snížila o 10 % na 2,4 mld. Kč. Čistý nekonsolidovaný zisk po zdanění dosáhl za prvních devět měsíců letošního roku výše 5,6 mld. Kč. Celková aktiva Komerční banky dosáhla k 30. září 2004 výše 432,8 mld. Kč, tj. o 3 % méně než na konci roku 2003. Čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 9 % na 143,2 mld. Kč a celkové klientské vklady dosáhly výše 359,3 mld. Kč. Pokles celkových aktiv je způsoben především splatností obligací emitovaných bankou a výplatou dividend v srpnu. Vlastní kapitál banky se snížil o 7 % na 37,5 mld. Kč. Tento pokles byl ovlivněn především dividendami za rok 2003 v celkové výši 7,6 mld. Kč, které byly schváleny k výplatě.

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).