Hlavní navigace

Komerční banka dosáhla v prvním pololetí roku 2003 nekonsolidovaného čistého zisku 4 491 milionů Kč

Komerční banka pokračovala v pozitivním trendu z prvního čtvrtletí tohoto roku a vykázala nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 4 491 milionů Kč podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

Sdílet

Komerční banka pokračovala v pozitivním trendu z prvního čtvrtletí tohoto roku a vykázala nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 4 491 milionů Kč podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Čistý zisk oproti srovnatelnému období loňského roku vzrostl o 6,0 % a byl ovlivněn především následujícími faktory:

  • Mírný pokles čistých provozních výnosů

    KB vytvořila čisté provozní výnosy ve výši 11 384 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 1,9 %. Pokles čistých úrokových výnosů o 7,2 % odráží prostředí klesajících úrokových sazeb v České republice a byl částečně vyrovnán růstem čistých poplatků a provizí (+2,9 %). Přijaté poplatky a provize vzrostly především díky poplatkům a provizím za vedení účtů, úvěrovou administrativu, z platebních karet a z křížového prodeje produktů.

  • Výrazné snížení provozních nákladů

    Celkové provozní náklady meziročně poklesly o 14,4 % na 5 827 milionů Kč. Tento vývoj odráží především pokles provozních a restrukturali­začních nákladů.

  • Tvorba opravných položek a rezerv a čistý zisk z prodeje dceřiných a přidružených společností

    Čistá tvorba opravných položek a rezerv a čistý zisk z prodeje dceřiných a přidružených společností ve výši 843 milionů Kč je důsledkem velmi nízkých rizikových nákladů spojených s úvěrovým portfoliem a zisku z prodeje společností CAC Leasing a Reflexim.

Výkaz zisků a ztrátmil. Kč
1. pololetí 2002 1. pololetí 2003 Změna
Čisté provozní výnosy 11 605 11 384  –1,9 %
Provozní náklady  –6 810  –5 827  –14,4 %
Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek 4 795 5 557 +15,9 %
Tvorba rezerv na ztráty z úvěrů a investic a čistý zisk z prodeje dceřiných a přidružených společností 373 843 +125,7 %
Daň z příjmů  –932  –1 909 +104,8 %
Čistý zisk 4 236 4 491 +6,0 %
Hlavní ukazatele%
1. pololetí 2002 1. pololetí 2003 Změna
Kapitálová přiměřenost – ČNB 14,2 15,4  –
Čistá úroková marže 3,3 3,1  –
Poměr nákladů a výnosů (včetně nákladů na restrukturalizaci) 58,7 51,2  –
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) 32,8 25,3  –
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,9 2,1  –
Počet zaměstnanců (přepočtený počet) 9 657 8 981  – 7,0 %

Celková aktiva Komerční banky v 1. pololetí 2003 poklesla o 1,7 % na konečných 432,1 miliardy Kč ke konci června 2003.

Čisté úvěry klientům dosáhly částky 117,7 miliard Kč, což představuje pokles o 2,9 % oproti konci loňského roku. Tento pokles byl ovlivněn zejména prodejem nebonitních úvěrů společnosti GE Capital.

Klientské vklady činily 342,7 miliard Kč a jsou ve srovnání s koncem roku 2002 stabilní (+0,5 %).

Konsolidovaný čistý zisk za první pololetí 2003 dosáhl podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví 3 850 mil. Kč. Rozdíl mezi nekonsolidovaným a konsolidovaným ziskem je způsoben rozdílným účtováním vyřazení společnosti z konsolidačního celku.

Hlavní obchodní výsledky:

Komerční banka meziročně zvýšila počet klientů o 40 tisíc a na konci června tak poskytovala služby 1,28 miliónu klientů.

Oproti červnu loňského roku se počet klientů KB využívajících služeb přímého bankovnictví zvýšil o 68 % na 507 tisíc, což představuje 40 % z celkového počtu klientů banky.

Úvěry individuálním klientům a transakce realizované platebními kartami dynamicky rostly. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku vzrostl v první polovině roku 2003 objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů o 36 % a spotřebitelských úvěrů o 19 %. Celkový počet transakcí provedených platebními kartami se meziročně zvýšil o 47 %.

Miloš Adámek
Výkonný ředitel pro komunikaci

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).