Hlavní navigace

K.O.P. podá ke Komisi novou žádost ve věci akcií Metalimexu

PRAHA (16. března 2005) – Společnost Charles Capital, která je majoritním vlastníkem skupiny Karbon Invest, sděluje, že společnost K.O.P., a. s., jež je členem koncernu Karbon Invest, dnes vzala zpět svůj rozklad podaný proti zamítavému rozhodnutí Komise pro cenné papíry z prosince minulého roku ve věci povinné nabídky převzetí a nabídky na odkoupení akcií společnosti Metalimex, a. s. Společnost K.O.P. zároveň podá Komisi novou žádost o souhlas s obsahem obou nabídek, jež byla zpracována s přihlédnutím k názorům a podnětům Komise vyjádřeným v odůvodnění jejího prvoinstančního rozhodnutí.

Sdílet

Společnost K.O.P. podala v prosinci 2004 žádost o souhlas Komise s obsahem nabídky převzetí a nabídky na odkoupení určené minoritním akcionářům společnosti Metalimex. Komise pro cenné papíry odmítla souhlas s obsahem nabídek udělit a společnost K.O.P. proti tomuto rozhodnutí podala v lednu tohoto roku rozklad. Z odůvodnění zamítavého rozhodnutí vyplynulo, že Komise pokládala některé části nezávislého ocenění, zpracovaného pro účely nabídek převzetí a odkoupení, za nedostatečně odůvodněné.

Vzhledem k tomu, že průběh rozkladového řízení není zákonným způsobem nijak časově omezen a nelze tedy ani odhadovat jeho délku, rozhodla se společnost K.O.P. neprodlužovat dále nežádoucí stav a ukončit běžící správní řízení. Společnost K.O.P. je přesvědčena, že nová žádost o souhlas s obsahem nabídek včetně nově zpracovaného nezávislého ocenění již zcela vyhoví požadavkům Komise pro cenné papíry, která s obsahem nabídek vysloví souhlas a minoritní akcionáři tak budou moci využít svůj zákonný nárok na odprodání svých podílů.

O postupu skupiny Karbon Invest v dalších správních řízeních ve věci nabídek akcionářům společností OKD a ČMD zatím nebylo rozhodnuto.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).