Hlavní navigace

Již pátým rokem Deloitte dosáhl dvouciferného nárůstu výnosů

Společnost Deloitte oznámila, že globální výnosy jejích členských firem se za finanční rok končící 31. května 2007 zvýšily o rekordních 15,5 % vyjádřeno v amerických dolarech a o 12,6 % v místních měnách, tedy na 23,1 miliardy USD. Dvouciferný nárůst byl přitom zaznamenán u všech oddělení i u všech zeměpisných regionů, výjimkou není ani česká kancelář Deloitte, která vzrostla v meziročním porovnání o takřka 25 % a dnes patří k nejsilnějším hráčům na trhu profesionálních služeb. Klíčem k udržení si nastaveného tempa růstu je nábor talentovaných pracovníků a schopnost udržet si je.

Sdílet

Výnosy společnosti Deloitte byly zveřejněny v Celosvětovém přehledu členských firem společnosti Delolitte Touche Tohmatsu za rok 2007, „Milníky na naší cestě“, která byla před několika dny vydána v jihoafrickém Cape Townu.

„Se svými výsledky jsme velmi spokojeni, neboť se v nich odráží odhodlání našich zaměstnanců poskytovat klientům ty nejlepší služby,“ řekl James H. Quigley, Globální ředitel společnosti Deloitte. „Tyto výsledky dokazují správnost strategie, kterou jsme si stanovili. Jejím základem je nabízet širokou škálu služeb a prohlubovat své dovednosti a schopnosti, abychom mohli svým klientům pomáhat při řešení stále složitějších problémů. Právě široká paleta služeb a odborné dovednosti představují významnou konkurenční výhodu naší firmy. Samozřejmostí všech členských firem je dokonalé obeznámení se s místními trhy, které spolu se vzájemným propojením našich kanceláří po celém světě vytváří skutečnou hodnotu pro místní i zahraniční klienty.“

Výnosy v oblasti finančních poradenských služeb se zvýšily o 25,2 % na 1,89 miliardy USD, v oblasti poradenství v podnikání o 16,5 % na 5,19 miliard USD, u daňových služeb to bylo o 16,5 % na 4,98 miliard USD. Auditorské služby zaznamenaly nárůst o 13,1 % na 11,08 miliard USD; nejvýraznější navýšení se týkalo služeb spojených s ověřováním účetních a jiných informací a služby v oblasti řízení rizik. Byl rovněž zaznamenán nárůst výnosů ze služeb v každém z klíčových sektorů, ve kterých členské firmy společnosti Deloitte podnikají.

„Jsem potěšen tím, že nám rostou tržby jak v oblasti tradičních služeb, jako je audit nebo daňové poradenství, tak tržby v oblasti poradenství v podnikání a poradenství v oblasti transakcí (corporate finance). Snažíme se přicházet stále s novými službami; v posledních letech jsme například úspěšně rozvinuli poradenství v oblasti Evropských fondů nebo komplexní služby Business Process Outsourcing“, říká Michal Petrman, řídící partner společnosti Deloitte Czech Republic.

V místních měnách zaznamenal nejrychlejší růst region Asie a Tichomoří, v němž se výnosy zvýšily o 17,2 % na 2,46 miliard USD. V Evropě, Africe a na středním Východě došlo k nárůstu o 12,6 % na 9,18 miliard USD, v Severní a Jižní Americe pak o 11,9 % na 11,49 miliard USD. „Investice v řádu několika milionů dolarů do rozvíjejících se trhů, jakými jsou Čína nebo Indie, umožňují členským firmám společnosti Deloitte rozšiřovat své lokální kanceláře a zajistit poskytování služeb klientům na těchto dynamicky se rozrůstajících trzích,“ doplnil James H. Quigley.

Globální ředitel společnosti Deloitte se dívá na budoucnost firmy s optimismem. „Nemůžeme samozřejmě ignorovat možné dopady stagnujícího amerického stavebnictví, konkrétně výstavby domů a bytů, silné konkurence v oblasti úvěrů a očekávaného poklesu výkonnosti některých důležitých ekonomik. Společnost Deloitte je však ve výtečné formě, dovede se lépe než kdy před tím přizpůsobit změnám a novým požadavkům a je schopna pomáhat svým klientům překonávat obtíže. I nadále se budeme zaměřovat na dlouhodobé dosahování špičkových výsledků a na investice do svých zaměstnanců, nových produktů a služeb,“ pokračoval James Quigley.

James H. Quigley zdůraznil, že hybnou silou dalšího růstu bude nábor talentovaných lidí a schopnost udržet si je. Cílem společnosti Deloitte je zvýšit v nejbližších čtyřech letech počet svých pracovníků po celém světě o 50 000. V souvislosti s tímto plánem bylo oznámeno jmenování partnera britské pobočky společnosti Deloitte, Vassiho Naidoo, Globálním výkonným partnerem pro rozvoj talentů. Pan Vassi Naidoo vykonával dříve funkci Generálního ředitele jihoafrické pobočky společnosti Deloitte a na nové pozici působí od 1. června 2007.

„Úkolem Vassiho Naidoo je posilovat a rozvíjet inovační postupy společnosti Deloitte uplatňované při náboru, rozvoji a udržování si talentovaných pracovníků. Chtěli bychom, aby se společnost Deloitte stala nejatraktivnějším zaměstnavatelem pro talentované lidi, ať už jsou to čerství absolventi nebo zkušení matadoři a bez ohledu na to, zda pocházejí z Německa, Číny, Finska, Kanady nebo Nového Zélandu,“ vysvětlil James Quigley. Organizace chce být pro své zaměstnance inspirací a jejím cílem je umožňovat jim rychlý pracovní postup, mobilitu odpovídající jejich potřebám, a budovat tak – s využitím mentoringu a koučování – stále silnější firemní kulturu.

„Podobně jako naše ostatní kanceláře po světě se věnujeme oblasti lidských zdrojů, zejména rozvoji talentů. Investujeme do programů dalšího rozvoje našich zaměstnanců a jejich mobility. Dokladem toho, jak kvalitní lidi se nám daří získávat a vychovávat je i to, že řada našich kolegů se velmi úspěšně prosazuje v ostatních zemích střední Evropy, ale i ve vyspělých ekonomikách. V současné době máme kolem 650 zaměstnanců a 21 partnerů“, dodává Michal Petrman.

James Quigley na závěr dodal: „Mým přáním je, aby společnost Deloitte byla celosvětově vnímána jako firma s motivujícím a inspirativním pracovním prostředím nabízející možnosti průběžného vzdělávání a umožňující svým lidem skloubit osobní cíle s dosahováním špičkových pracovních výsledků.“

Podrobnosti o finančních výsledcích společnosti Deloitte a o jejím přístupu ke klientům i vlastním pracovníkům je možno získat na adrese www.deloitte.com/…alreview2007

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).