Hlavní navigace

Tisková informace k jednání Rady ministrů financí a hospodářství 5.7.2004

Konvergenční program ČR a procedura nadměrného deficitu

Sdílet

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dnes vdala Stanovisko ke Konvergenčnímu programu České republiky pro období 2003–2007, který byl předložen v mimořádném termínu k 15. květnu 2004.

Rada ve svém Stanovisku schválila cestu konsolidace veřejných financí předloženou v Konvergenčním programu. Své výhrady směřovala především k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí vzhledem k potřebě dalších zásadních reforem v oblasti penzí a zdravotní péče.

Deficit veřejných rozpočtů v České republice přesahuje hranici 3% HDP danou Maastrichtskou smlouvou, tudíž Rada schválila rovněž Rozhodnutí o existenci nadměrného deficitu v České republice a Doporučení pro Českou republiku s ohledem na nápravu situace nadměrného deficitu.

Rada doporučuje České republice:

  • ukončit co nejrychleji současnou situaci nadměrného deficitu;
  • učinit kroky ve střednědobém horizontu pro dosažení svého cíle snížení deficitu pod 3% HDP do r. 2008 věrohodným a udržitelným způsobem v souladu s postupem snižování deficitu specifikovanou ve Stanovisku Rady (ze dne 5.7.2004) ke Konvergenčnímu programu předloženému v květnu 2004;
  • implementovat důsledně opatření zahrnutá do Konvergenčního programu z května 2004, obzvláště snížení mzdových nákladů ve státní správě a snížení výdajů jednotlivých ministerstev;
  • podniknout do 5. listopadu 2004 účinné kroky ohledně opatření plánovaných pro dosažení rozpočtového cíle pro r. 2005

Dále Rada vyzývá Českou republiku, aby:

  • použila příjmy vyšší než plánované v rozpočtu na snižování deficitu;
  • zavedla rozpočtové cílování založené na střednědobých výdajových stropech a vytvořila účinná pravidla pro snižování rizika zvyšující se zadluženosti regionů a místních samospráv;
  • zahájila reformu penzijních a zdravotních systémů pro zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí;
  • minimalizovala negativní rozpočtový dopad operací České konsolidační agentury.

Komise předpokládá, že bude hodnotit naplňování doporučení přibližně po roce.

Kromě České republiky i pět dalších nových členských zemí (Kypr, Malta, Maďarsko, Polsko, Slovensko) nesplnilo alespoň jedno z kritérií pro zavedení procedury nadměrného deficitu (vedle překročení hranice 3% HDP pro deficit veřejných rozpočtů jde dále o dluh nad hranicí 60% HDP). Rada proto rozhodla o existenci nadměrného deficitu v těchto zemích a dále také v Řecku. Rovněž pro tyto země vydala obdobná doporučení, která vycházejí z individuálního posouzení podmínek každé země a z národních plánů na konsolidaci veřejných financí předložených v konvergenčních programech, a tudíž se liší v době vyhrazené na nápravu nadměrného deficitu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).