Hlavní navigace

Jak se změní www.vasefinanceveu.cz?

Sdílet

(jak se změní vaąe finance v EU?)

Není pravda, ľe se po vstupu do EU sníľí ľivotní úroveň obyvatel ČR. Je vąak pravda, ľe se po vstupu do unie zvednou některé daně, vzestup DPH na 22% vąak po nás Unie skutečně nepoľaduje. Dneąní sluľby českých bank vąak změn v zásadě nedoznají, odpovídají podmínkách běľným v zemích Unie. A jak se vůbec bude dařit po případném vstupu do Evropské unie naąim peněľenkám?
Stručnou odpověď na tuto otázku i tvrzení, která uvádíme, najdete na zvláątním webu ČSOB s adresou www.vasefinanceveu.cz. Do provozu byl nasazen dnes. Praktické odpovědi z oblasti financí a bankovních sluľeb přináąí ČSOB svým klientům v sérii broľur, jejíľ první výtisk je ode dneąka k dispozici na pobočkách. ČSOB tím spustila samostatný komunikační projekt, který nemá být reklamou na členství v Unii. Jde o stručné, nikoliv vąak zjednoduąující, dobře srozumitelné, avąak ne povrchní informace pro kaľdého. Projekt potrvá zhruba do konce října a během této doby bude průběľně aktualizována webová stránky a budou vycházet informační broľury.

„Projekt si vlastně vyľádali naąi klienti,“ komentuje vznik projektu předseda představenstva ČSOB Ing. Pavel Kavánek. „Jiľ několik měsíců se ptají svých klientských pracovníků, co pro ně bude prakticky znamenat moľný vstup do EU v souvislosti s bankovními a peněľními operacemi. Jejich dotazy jsme shromáľdili
a pokusili jsme se jim poskytnout praktické a přehledné odpovědi.“

Praktické informace o financích v Evropské unii po naąem moľném vstupu do jejích struktur mají klienti ČSOB moľnost získat jednak z broľur, které ode dneąka najdou na svých bankovních pobočkách a také na Internetu. „Adresa www.vasefinanceveu.cz zároveň slouľí i jako informační servis – jejím prostřednictvím chceme shromaľďovat daląí dotazy a pochopitelně na ně i odpovídat,“ popisuje daląí rovinu projektu Ing. Kavánek.
Základní informace pro klienty Poątovní spořitelny budou postupně k dispozici také na pracoviątích České poąty, kde mají tito klienty své účty vedeny.

ČSOB je jako součást celosvětové finanční skupiny KBC na případný vstup do Evropské unie jiľ plně připravena. „Není náhodou, ľe tuto fázi komunikace s klienty zahajujeme doslova vpředvečer referenda, které bude rozhodovat o vstupu České republiky do EU“, uvedl dále Pavel Kavánek. „Naąím záměrem není ovlivňovat rozhodování občanů jak v referendu hlasovat, chceme dostát příslibu naąí značky: vnímat potřeby, obavy a očekávání klientů a umět poskytnout informace, které zejména retailoví klienti postrádají. pokročit dál – ukázat, ľe víme, jaké otázky budou aktuální po datu referenda a víme také, jaká řeąení svým klientům budeme doporučovat.“


Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).