Hlavní navigace

Ministerstvo financí připravilo několik možností jak pracovat s daňovými tiskopisy

Ministerstvo financí zpřístupnilo občanům a podnikatelským subjektům několik možností práce s tiskopisy pro daňová přiznání za rok 2006.

I. Možnost stažení tiskopisů ve formátu pdf

Pro zvýšení úrovně uživatelské přístupnosti Ministerstvo financí zveřejnilo databázi aktuálních daňových tiskopisů i na internetových stránkách:

A. MF – české daňové správy

Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou na internetové adrese: http://cds.mfcr.cz/…/xsl/66.html?…

B. MF – původní stránky české daňové správy

Databáze aktuálních daňových tiskopisů je také na internetové adrese: http://172.16.64.15/…skopisy2.php.

C. Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz)

V sekci „Užitečné“, pod odkazem „Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů“.

II. Možnost použití elektronických inteligentních daňových formulářů (EPO). (V letošním roce nově včetně příloh)

V EPO, které jsou k dispozici na internetové adrese: http://adis.mfcr.cz/…ni_ramce.htm je možno podávat přiznání daně z příjmu fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně silniční a některé další písemnosti.

Elektronické formuláře obsahují automatický výpočet daně, čili určitou formu daňové kalkulačky. Daňová podání lze ve formulářích nejenom vyplnit a automaticky zkontrolovat, ale i následně vytisknout, nebo přímo elektronicky odeslat. Pro elektronické odeslání je nutno podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem. V případě podání bez zaručeného elektronického podpisu daňový poplatník pouze doručí na finanční úřad automaticky vyplněný e-tiskopis.

Inteligentní daňové formuláře, jež jsou bezplatně k dispozici na daňovém portálu MF na adrese http://adis.mfcr.cz v sekci „Elektronická podání daňové správě“, umožňují přiložení elektronických příloh v různých formátech. Poplatníci tak letos budou moci poprvé odeslat daňové přiznání plně elektronicky bez nutnosti fyzického doručení listinných příloh o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, platbách na životní pojištění či výši úroku z úvěru.

III. Možnost zjistit jaké má daňový poplatník přeplatky či nedoplatky vůči finančnímu úřadu

Tato nová služba Daňového portálu, která umožňuje náhled na daňové přeplatky a nedoplatky, je k dispozici na internetové adrese: http://adis.mfcr.cz/…r/uvod.faces.

Tato služba, která je bezplatná, je velmi žádaná. V Daňovém portálu bylo zřízeno více než 6000 daňových schránek. Pro zaručení adekvátní ochrany dat je pro přístup do daňového portálu vyžadován vždy zaručený elektronický podpis.