Hlavní navigace

"Jablko nebo citron" celostátní dopravně preventivní akce 20. - 24. 5. 2002

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás informovali o průběhu a výsledcích celostátní dopravně preventivní akce zaměřené na bezpečnost v silničním provozu, kterou připravila pojišťovna Generali, Policie ČR a Ministerstvo vnitra.

V celé naší republice proběhla v týdnu od 20. do 24. května dopravně preventivní akce „Jablko nebo citron“, která měla za úkol upozornit na problémy nedodržování rychlosti v obcích. Předem vybrané úseky a konkrétní stanoviště zaplnily každý den dopoledne děti oblečené do bílých triček se společným logem akce „Jablko nebo citron“, které pro všechny žáky zajistila pojišťovna Generali. V našich ulicích jste právě v tuto dobu mohli vidět dopravní policisty, kteří s úsměvem na tváři pomáhali dětem s rozdáváním jablíček nebo citrónů a zejména dbali na bezpečnost dětí a silničního provozu. Motoristé se setkávali s dopravními policisty v doprovodu dětí zejména na vozovkách v blízkosti škol.
Cílem preventivní akce bylo vyvolat pocit osobní účasti a ukázat problém rychlé jízdy ze strany těch nejvíce ohrožených – dětí.

Policistům na 143 stanovištích v celé ČR při silniční kontrole pomáhali žáci ze čtvrtých a pátých tříd, kteří brali svůj úkol velice zodpovědně. Pokud kontrolovaný řidič neporušil pravidla silničního provozu a měl v pořádku i všechny doklady, dostal od dětí za odměnu nejen sladké jablíčko, ale zároveň i na čtvrtce namalované stejné ovoce. Řidič, který zrovna nejel předpisově, slyšel domluvu, jak z úst mužů zákona, tak i samotných dětí a odnesl si kyselý citron, malovaný i opravdový. To proto, aby si svůj prohřešek lépe zapamatoval. Převážná většina řidičů byla s touto dopravně preventivní akcí spokojena a svoji příští jízdu jistě přizpůsobí stanovené rychlosti. Byla však zjištěna i tak závažná porušení pravidel silničního provozu, na které už ani odporně kyselý citron nestačil a řidič musel za přestupek zaplatit blokovou pokutu. (extrémy)

A jak celá akce v řeči čísel dopadla? Na 143 stanovištích bylo celkem 598 policistů a 152 zástupců pojišťovny Generali. Pedagogický dozor u všech stanovišť dohlížel nad 2918 žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol, kteří se akce zúčastnili. Policisté celkem zkontrolovali 5794 vozidla. Děti se v žádném případě nenudily a předaly řidičům 3301 jablíčko a 2332 citrony. U 772 řidičů nestačil ani citron, a to proto, že přestupek byl závažnější a musel být řešen blokovou pokutou. Rovněž 64 přestupců policisté oznámili na místní úřady. Muži zákona dokonce ve 3 případech přistihli řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu.
 –1–

Ve všech krajích v celé republice se pohybovaly horní hranice překročení rychlosti kolem 90 – 100 km/h, přesto, že se měřená místa vybíraly nejen že v obci, ale dokonce v blízkosti základních škol. Nejvyšší naměřená rychlost v obci u školy byla 116 km/h v Jihočeském kraji.

Tato dopravně bezpečnostní akce se setkala z převážné části s velmi kladnou odezvou jak ze strany veřejnosti, dětí, řidičů i policistů, ale pochopitelně se našli i takoví řidiči, kterým se akce z pochopitelných důvodů moc nelíbila. Proto, Vás seznámíme s některými nejzajímavějšími reakcemi a postřehy od všech zúčastněných.

Středočeský kraj – Někteří řidiči odměnili děti zmrzlinou a slíbili, že již v okolí školy budou jezdit opatrněji.

Západočeský kraj – Sokolov – Řidička obdržela jablíčko a vrátila se zpět na místo kontroly, aby předala dětem pytel cukrovinek a sušenek.
 – Plzeň – Byl zde jako první provinilec zastaven pedagog ze střední školy, který nebyl zrovna potěšen

Jihočeský kraj – Byl zde zastaven řidič, který měl uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu 5. let. Tohoto řidiče, proto čekal několikakilometrový pochod do nedaleké vesničky neboť již nemohl v jízdě pokračovat. Svůj vztek projevil před svým odchodem tím, že řádně nakopl své vozidlo.
 – Jiný řidič se dokonce dětem omluvil za svou rychlou jízdu.
Perlička: Jeden z řidičů se domníval, že se tato dopravně preventivní akce jmenuje „Jablko nebo vajíčko“, a proto se od dětí dožadoval vajíčka. Dětem se ihned v hlavičkách zrodil nápad, že by řidiči v příštím roce mohli za odměnu dostávat vajíčko natvrdo a"hříšníci" syrové vajíčko.

Severočeský kraj – Děčín – Zde, se akce zúčastnili i němečtí policisté z PIRNY a akce se tak stala zajímavou i pro německé řidiče.

Východočeský kraj – Trutnov – Řidič, který od dětí dostal obrázek s úsměvem a sladké jablíčko, děti na oplátku odměnil 2 krabicemi perníku.
 – Hlavlíčkův Brod – ani tři jeptišky, které překročily rychlost se svým vozidlem o 20 km/h, neodjely bez citronu. Ten kajícně převzaly a odjely.
 – u ZŠ ve Skutči – měla tato akce patrně nejlepší dopad neboť, zde žádný řidič nepřekročil rychlostní limit 50 km/h a proto, zde všichni obdrželi sladká jablíčka

–2–

Severomoravský kraj – Většina dětí zde dostávala různé sladkosti.

Jihomoravský kraj – Jednomu řidiči, zde policisté naměřili rychlost 91 km/h. Řidič na místě ani nezastavil, proto ho pokutovala až teprve další hlídka, která po upozornění svých kolegů, vozidlo zastavila.
 – Jeden šikovný řidič, zde dokonce dostal oba druhy ovoce.Nejprve jablíčko a poté na jiném stanovišti obdržel citron.

A na závěr poslední zkušenost, že i nenapravitelní řidiči se mohou napravit a tuto akci se vyplatí pořádat v celé republice.

Jeden řidič projížděl v pondělí ve Středočeském kraji a byl zastaven na kontrolním místě v Miličíně, kde obcí projížděl 75 km/h. Zde obdržel pochopitelně citron se smutným obrázkem od dětí a od policistů blokovou pokutu. Druhý den projížděl tento řidič hlavním městem a i zde obdržel kyselý citronek a pokutu za svou rychlejší jízdu.Třetí den akce se řidič ale poučil, a při své cestě tentokrát v Západočeském kraji, projížděl obcí úplně předpisově. Za odměnu se konečně od dětí dočkal nejen pochvaly i sladkého jablíčka. Řidič se zde na místě doznal, že nejen že nemá již na další pokuty a nasbíral od dětí za dva dny nejdražší ovoce ve svém životě, ale hlavně pochopil, že je třeba se chovat zejména k dětem ohleduplněji.

Celá akce proto splnila účel, který si organizátoři kladli za cíl!

Dopravně preventivní akci věnovala nebývalou pozornost i média. Jednak přímou účastí na některých stanovištích a dále průběžným informováním veřejnosti na úrovni celoplošných veřejně právních sdělovacích prostředků, ale i soukromých televizí, rádií a novin v regionech.

Další podrobnější informace k akci „Jablko nebo citron“ v jednotlivých regionech, kontakty na odpovědné osoby, fotodokumentace, úryvky článků z tisku či obrázky malované dětmi z celé České republiky jsou široké veřejnosti volně dostupné na webu Ministerstva vnitra a Policie České republiky www.mvcr.cz a také na internetovém serveru provozovaném pojišťovnou Generali www.jablkonebocitron.cz. V příštím roce se opět s touto dopravně preventivní akcí na Vás těší koordinátoři akce.

JUDr. Tomáš Koníček nstržm. Gabriela Škoulová Martina Kurfirstová
koordinátor za MV koordinátor za Policii ČR koordinátor za pojišťovnu
Generali