Hlavní navigace

Insolvenční návrhy v říjnu opět vzrostly - V meziměsíčním srovnání však firemní bankroty ubyly

[Tisková zpráva] V říjnu letošního roku bylo vyhlášeno 126 firemních bankrotů, tedy o 7 méně než v září. Zároveň bylo podáno 445 insolvenčních návrhů, což je o 10 procent více než v říjnu 2009. V říjnu bylo dále vyhlášeno 642 osobních bankrotů. Je to o 60 osobních bankrotů více než v září a zároveň to představuje více než dvojnásobek počtu bankrotů v říjnu roku 2009. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou poskytla společnost CCB – Czech Credit Bureau.

Sdílet

Bankroty podnikatelských subjektů

Za deset měsíců roku 2010 bylo celkem vyhlášeno 1 341 bankrotů právnických osob či fyzických osob podnikatelů, což je o 110 více než ve stejném období loňského roku. V průměru bylo letos vyhlášeno 134 bankrotů za jeden měsíc a za stejné období loňského roku to bylo 123 bankrotů, v roce 2008 to dokonce bylo pouze 90 bankrotů. Podíl právnických osob se na celkovém počtu bankrotů v letošním roce mírně snižuje, a to z 86 procent v lednu na 75 procent v říjnu a tudíž stoupá váha bankrotů fyzických osob podnikatelů.

V období leden až říjen 2010 bylo podáno 3 875 návrhů na bankrot podnikatelských subjektů, z toho 88 procent představují návrhy na bankrot právnických osob. Ve stejném období loňského bylo podáno o 173 návrhů méně.

„Počet vyhlášených bankrotů za jeden měsíc se postupně stabilizuje a dostává se na hodnotu z přelomu let 2008 a 2009. To však neplatí pro návrhy na bankrot. Dá se předpokládat, že navzdory lepšící se ekonomické situaci, počet vyhlášených bankrotů podnikatelských subjektů za rok 2010 převýší jejich úroveň roku 2009,“ řekla Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Bankroty podnikatelských subjektů v jednotlivých krajích

Nejvíce bankrotů podnikatelských subjektů bylo v říjnu 2010 vyhlášeno v Praze, a to 333 bankrotů, v Jihomoravském kraji vyhlásilo 168 podnikatelských subjektů bankrot a v kraji Moravskoslezském to bylo 141 subjektů. Při srovnání období leden až říjen roku 2009 a 2010 se nejvíce počet bankrotů zvýšil v Pardubickém kraji, a to o 73 procent. Druhý nejvyšší růst o 47 procent zaznamenal Olomoucký kraj a třetí pak Jihomoravský kraj, kde byl nárůst o 32 procent. Ve třech krajích se v uvedeném období počet bankrotů snížil. Nejvíce o 26 procent v Ústeckém kraji, dále v Jihočeském kraji, zde byl pokles o 19 procent a v Karlovarském kraji o 14 procent. Co se týká Prahy, tak zde se počet bankrotů zvýšil o 8 procent.

Bankroty podnikatelských subjektů v jednotlivých odvětvích

Z hlediska odvětví bylo v říjnu letošního roku nejvíce bankrotů právnických osob vyhlášeno v odvětví Obchod, a to 313 bankrotů, v odvětví Stavebnictví bylo vyhlášeno 148 bankrotů a v odvětví Služby převážně pro podniky to bylo 89 bankrotů. Zajímavé srovnání poskytuje vývoj bankrotů v období leden až říjen 2010 se stejným obdobím v roce 2009. Nejrychleji se zvýšil počet bankrotů v odvětví Pohostinství a ubytování, a to o 65 procent, dále v odvětví Silniční doprava, kdy bylo navýšení o 52 procent a Pronájem strojů a zařízení o 28 procent. Existuje i řada odvětví, ve kterých se počet bankrotů v daném období snížil. K poklesu o 22 procent došlo v odvětví Textilní, oděvní a kožedělný průmysl, o 12 procent v odvětví Služby převážně pro podniky, o 8 procent v odvětví Výroba kovů a kovodělných výrobků a o v odvětví Obchod se bankroty snížily o 7 procent. 

„Jiný pohled na riziko bankrotů v jednotlivých odvětvích nabízí porovnání míry bankrotů. Jedná se o poměr počtu firem, na které byl vyhlášen bankrot v období leden až říjen 2010 s celkovým počtem registrovaných firem. V průměru ve všech odvětvích zbankrotovalo 0,33 procenta firem,“ řekla Věra Kameníčková

Nejvyšší podíl a tudíž nejrizikovějším odvětvím byla v tomto období Výroba dopravních prostředků, kde míra bankrotů dosáhla 1,61 procenta, dále se nejvíce bankrotovalo v odvětví Silniční doprava (1,33 procenta) a v Textilním, oděvním a kožedělným průmyslu (0,79 procenta). Nejméně rizikovým odvětvím byla Výroba koksu a zpracování ropy, Pojišťovnictví, Pronájem strojů a zařízení a Výroba a rozvod elektřiny,  plynu a vody (méně než 0,13 procenta).

Osobní bankroty

V letošním roce připadlo v průměru na jeden měsíc 497 osobních bankrotů, zatímco ve stejném období roku 2009 to bylo pouze 189 osobních bankrotů.

V říjnu bylo podáno 976 návrhů na osobní bankrot, avšak v loňském říjnu to bylo jen 358 návrhů. O stále přetrvávající vysoké dynamice osobních bankrotů svědčí i to, že za deset měsíců letošního roku bylo v průměru za jeden měsíc podáno 734 návrhů, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo pouze 288 návrhů.

„Počet osobních bankrotů se bude i nadále zvyšovat, i když se objem nesplacených úvěrů domácností postupně snižuje. Pracovní trh sice již stabilizoval, avšak na vyšší úrovni nezaměstnanosti než v letech 2007 a 2008,“ dodala Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).