Hlavní navigace

ING nabízí nové finanční fondy k životnímu pojištění Investor Plus a Junior

Sdílet

Praha
19. února 2003

ING rozšířila nabídku finančních fondů u Životního pojištění Investor Plus a Investičního pojištění Junior. Důvodem k tomuto kroku je snaha ING vyjít maximálně vstříc potřebám klienta.

K Životnímu pojištění Investor Plus byly dosud nabízeny tři fondy: Fond obligací, Český click fond a Fond světových akcií. Nabídka fondů byla rozšířena o další tři – Smíšený fond, Fond flexibilních investic a Fond cizích měn. (Investor Plus má v současné nabídce stejné fondy jako klasické Investiční životní pojištění od ING).

Investiční pojištění Junior nabízelo dosud investice prostřednictvím dvou fondů – Fondu Junior a Českého click fondu. V nabídce nyní přibylo následujících pět fondů: Fond obligací, Fond světových akcií, Smíšený fond, Fond flexibilních investic a Fond cizích měn. Nabídka je tedy stejná jako u Investora Plus (a Investičního životního pojištění), navíc je obohacena o speciální Fond Junior.

Fondy životního pojištění investují do různých finančních nástrojů a liší se mírou možných výnosů i rizika. Klient si volí do jakých fondů a v jakém poměru mají být jeho peníze investovány. Přitom je možné toto rozhodnutí v průběhu tvání pojištění měnit v závislosti na vývoji situace na finančních trzích.

Investiční pojištění Junior si klade za cíl ochránit pojištěné dítě pro případ úrazu a usnadnit mu start do samostatného života výplatou hodnoty investice.

U Životního pojištění Investor Plus si klient volí poměr mezi mírou krytí rizika smrti a částkou určenou na investici. Také tento parametr může v průběhu trvání měnit v závislosti na své momentální životní situaci. Výnosnost investovaných prostředků je navíc umocněna možností uplatnit daňové úlevy ve výši odpočtu až 12 000 Kč z daňového základu.

Současné rozšíření nabídky fondů znamená větší prostor pro volbu klienta. Mimořádná flexibilita a schopnost přizpůsobit smlouvu potřebám klienta i v průběhu pojistné doby je totiž jednou ze základních charakteristik investičních typů pojištění od ING, k nimž se Investor Plus i Junior řadí.

Rozšířené nabídky fondů mohou využít všichni klienti – noví i ti, kteří si dané pojištění sjednali ještě před rozšířením nabídky fondů.

Informace o jednotlivých fondech

Smíšený fond
Smíšený fond je kombinací investic do obligací a akcií. Fond předpokládá vyvážené spojení zisku a jistoty těm, kteří jsou ochotni podstoupit určité investiční riziko.

Fond cizích měn
Dává možnost investovat finanční prostředky do zahraniční měny a umožňuje ochránit úspory před případným znehodnocením české koruny.

Fond flexibilních investic
Nabízí využití krátkodobých příležitostí kapitálového trhu za použití investičních nástrojů se splatností nepřesahující jeden rok, jako jsou např. krátkodobá bankovní depozita, směnky, depozitní certifikáty.

Fond světových akcií
Fond je rozložen do diverzifikovaného portfolia, převážně do akcií obchodovaných na oficiálních burzách členských zemí OECD (západní Evropa, USA).

Český click fond
Fond je rozložen z 90 % do instrumentů peněžního trhu denominovaných v české koruně, 10 % portfolia je pak investováno do nákupu opcí na akciový index EURO STOXX 50.

Fond obligací
Prostřednictvím tohoto fondu jsou finanční prostředky klienta investovány do státních a podnikových obligací.

Fond JUNIOR
Prostřednictvím tohoto fondu jsou prostředky investovány do různých typů investičních nástrojů, např. krátkodobých bankovních depozit, směnek, depozitních certifikátů.

* * *
ING působí v 65 zemích světa a má více než 50 miliónů klientů. Z hlediska tržní kapitalizace je jednou z největších finančních skupin na světě. V České republice působí od roku 1991 v oblastech pojišťovnictví, bankovnictví a správy aktiv. Mimo jiné nabízí ING služby komerčního a investičního bankovnictví, jako například půjčky, cash management, treasury či leasing. V roce 2001 vstoupila také na trh retailových produktů svým spořicím účtem Oranžové konto.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).