Hlavní navigace

ING IM snižuje očekávaný ekonomický růst pro rok 2011 a předpokládá vyšší nestabilitu na trzích

[Tisková zpráva] „Předpokládáme, že globální ekonomický růst bude v roce 2011 značně nižší a nadále bude narůstat rozdíl ve výkonnosti mladých a rozvinutých ekonomik. Zároveň bude přetrvávat vysoká nestabilita na trzích a také makroekonomická nejistota,“ sdělila společnost ING Investment Management (ING IM) na své Výroční predikční konferenci. Ta se konala ve středu 3.11. (včera) v Londýně.

Sdílet

Valentijn van Nieuwenhuijzen, ředitel pro strategii z Oddělení strategické a taktické alokace aktiv upřesňuje : „Je pravděpodobné, že příští rok budeme čelit obtížnému a nestabilnímu ekonomickému a investičnímu prostředí. Bude pro něj charakteristická rozdílná výkonnost mladých trhů a rozvinutých ekonomik. Firmy a investoři se budou potřebovat zajistit pro případ neočekávaných důsledků makroekonomických strategií realizovaných vládami a centrálními bankami.“

ING IM očekává v roce 2011 reálný růst světového HDP ve výši přibližně 3,8% v porovnání s předpovědí 4,8% pro rok 2010. Reálný růst HDP u mladých trhů se příští rok předpokládá ve výši 6,5% (2010: 8,1%) a v rozvinuté části světa ve výši 1,6% (2010: 2,2%), čímž se dále zvětší rozdíl mezi jejich výkonnostmi. 

Tyto prognózy by mohly být dále ovlivněny možností dalšího ekonomického poklesu. Tomu ING IM přisuzuje pravděpodobnost okolo 25%. S 15% pravděpodobností může naopak dojít k překvapení v podobě vysokého ekonomického růstu. V rozvinutých ekonomikách bude pokračovat trend umořování dluhů a možných výpadků produkce, což může vést až k nástupu deflace a nízkého nominálního růstu.

Eric Siegloff, globální ředitel Oddělení strategické a taktické alokace aktiv uvedl: „Investoři budou muset s ohledem na přepokládanou nejistotu na finančních trzích v roce 2011 uplatnit mnohem dynamičtější přístup. To znamená větší orientaci na růst – zejména ve formě dividend a dluhopisových výnosů. Při tak vysokém stupni nejistoty budou investoři potřebovat lepší řízení rizik a musí se více zaměřit na celkovou návratnost investic a nikoliv jen na porovnávání výkonnosti s benchmarkem.“

Globální ekonomická prognóza ING IM

                Reálný růst HDP                                     Inflace                                Zákl. úrok. sazby (%)

                     2010            2011                          2010          2011                         2010         2011                                                                

Svět

4,8

3,8

2,9

2,7

Rozvinutý

2,2

1,6

1,2

1

0,45

0,53

USA

2,6

1,8

1,5

0,9

0,13

0,13

Eurozóna

1,5

1,7

1,3

1,6

1,0

1,25

Japonsko

2,9

1,1

–1

–0,6

0,10

0,10

Velká Británie

1,4

1,5

3,1

2,5

0,50

0,50

Nové trhy

8,1

6,5

5,1

4,9

Čína

10,1

8,5

2,8

3,6

Výhled pro hlavní investiční třídy v roce 2011

Akcie

ING IM se domnívá, že hlavními hybnými silami akciových trhů v roce 2011 budou růst zisků, atraktivní ocenění, vysoký stupeň likvidity a zdravé firemní výsledky. Uvedené je v souladu se třemi silnými tématy příštího roku – udržitelný příjem a růst, zvýšené výdaje firem a rozvíjející se trhy.     
Udržitelný příjem a růst: V tomto směru se dividendy stanou ještě důležitějším generátorem příjmu, zatímco nízké mzdy, zdraví firem a vysoká ziskovost budou motorem dalšího růstu.
Firemní výdaje: Důvěra ve společnosti roste a zdravé firemní výkazy povedou ke zvýšené aktivitě ve zpětných odkupech akcií, vyplácení dividend, v aktivitě týkající se fúzí a akvizic a v kapitálových nákladech.

Rozvíjející se trhy: Existuje zde mnoho lákadel pro investory, včetně nízké úrovně veřejného a soukromého zadlužení a vysokého ekonomického růstu.  ING IM se stále domnívá, že ocenění akcií rozvíjejících se trhů není „bublinou“, jak se někteří tržní komentátoři domnívají.
To vše se odráží v růstu, který je očekáván u některých hlavních globálních indexů:

ING Investment Management – Cílové ceny indexů

Index

Nyní

Konec roku 2010

Konec roku 2011

Europe Stoxx 600

267

280

310

US S&P 500

1185

1190

1300

Japan Topix

817

860

950

MSCI EM Free

1115

1175

1350

Patrick Moonen, akciový stratég z Oddělení strategické a taktické alokace aktiv ING IM uvedl: „Prognóza týkající se akcií pro rok 2011 je dobrá a očekáváme, že návratnost bude v souladu s růstem příjmů. Investoři se však musí zaměřit na výnos z dividend a dluhopisů a také na růstové trhy, zvýšení firemních výdajů pak bude pouhou „třešničkou na dortu“.      

Dluhopisy

ING IM se domnívá, že výnosy z dluhopisů zůstanou nízké a rizikové prémie atraktivní. Aktivita na trzích se státními dluhopisy bude i nadále podporována nízkými sazbami centrálních bank, kvantitativním uvolňováním a nízkou inflací.  

Valentijn van Nieuwenhuijzen řekl: „Dluhopisoví investoři musí usilovněji hledat výnos, to znamená například větší zaměření se na dluhopisy rozvíjejících se trhů, jejichž atraktivita stále vzrůstá. Na druhou stranu bude v příštím roce pro investory důležitá likvidita, což bude mít pro dluhopisy zaměřené na emerging markets negativní dopad.“

Měny

ING IM vidí jen malé riziko, že by současná „měnová válka“ přerostla ve válku obchodní. V roce 2011 však dojde k jasnějšímu rozlišení měnových vítězů a poražených. ING IM také předpovídá další zhodnocení měn mladých trhů v porovnání s měnami vyspělých trhů. Očekává se, že v rozvinutém světě bude americký dolar dále v krátkodobých intervalech oslabovat v důsledku agresivnějšího kvantitativního uvolňování ve Spojených státech.

Důležité je, že na měnových trzích bude nadále přetrvávat mnoho různých trendů a odlišných vzorců vývoje. Za těchto okolností se ING IM domnívá, že investoři by měli klást větší důraz na měny jako na třídu aktiv, protože mohou nabídnout velkou a s dalšími aktivy relativně málo korelovanou příležitost k dosažení zisků.

Nemovitosti

Vynikající výkony v oblasti nemovitostí by mohly v roce 2011 pokračovat. Pro tuto předpověď existuje mnoho podpůrných faktorů. Zejména fakt, že mnoho nemovitostních společností, jejichž akcie se obchodují na burze, již refinancovalo své závazky, a že komerční nemovitosti se nachází v bodu obratu, co se týče obsazenosti a výše nájemného.

Komodity

Komodity podporuje růst na mladých trzích. V roce 2011 tedy předpokládáme pokračování investic do tohoto sektoru. ING IM se domnívá, že v následujícím roce budou drahé kovy nejvýnosnějšími investicemi na komoditních trzích, následované průmyslovými kovy. Zlato bude i nadále těžit z mnoha faktorů, včetně očekávané preference bezpečnějších aktiv ze strany investorů. Dále proto, že centrální banky se stávají čistými kupci cenného kovu a že dodávky zlatých dolů jsou omezovány.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).