Hlavní navigace

ING Bank s přehledem prošla zátěžovým testem EBA

[Tisková zpráva] ING Bank byla zařazena do zátěžového testu prováděného v roce 2011 v rámci celé EU Evropským bankovním úřadem ve spolupráci s De Nederlandsche Bank (DNB), Evropskou centrální bankou (ECB), Evropskou komisí (EK) a Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB).

Sdílet

o    Zátěžový test EBA potvrzuje pevnou kapitálovou pozici ING Bank. Výrazná tvorba zisku a kapitálu umožňuje utlumit v rozvaze společnosti dopady nepříznivých otřesů.

o    Při nepříznivém scénáři zátěžového testu by podle odhadů kapitálový ukazatel Tier 1 banky ING v roce 2012 poklesl na 8,7 % oproti 9,6 % na konci roku 2010.

o    ING by zůstala s rezervou nad hranicí 5 % kapitálového ukazatele Tier 1, přičemž rezerva na jádrovém kapitálu Tier 1 by v roce 2012 dosáhla 14,8 mld. EUR.

ING Bank byla zařazena do zátěžového testu prováděného v roce 2011 v rámci celé EU Evropským bankovním úřadem ve spolupráci s De Nederlandsche Bank (DNB), Evropskou centrální bankou (ECB), Evropskou komisí (EK) a Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB).

ING Bank zaznamenala dnešní oznámení výsledků celounijního zátěžového testu provedené EBA a DNB a plně je respektuje.

Cílem tohoto celounijního zátěžového testu provedeného na 90 bankách reprezentujících přes 65 % bankovního systému EU je zhodnotit za jistých restriktivních podmínek odolnost evropských bank vůči silným otřesům a jejich specifickou likviditu v případě hypotetických zátěžových situací.

Byla stanovena metodika a výchozí předpoklady pro hodnocení kapitálové přiměřenosti bank při aplikaci srovnávacího ukazatele jádrového kapitálu Tier 1 ve výši 5 % s cílem obnovit důvěru v odolnost testovaných bank. Nepříznivý scénář zátěžového testu byl stanoven ECB a pokrývá časový horizont dvou let (2011 – 2012). Tento zátěžový test byl proveden za využití předpokladu statické rozvahy k prosinci 2010. Zátěžový test nebere v úvahu budoucí podnikatelské strategie a opatření managementu a nepředstavuje výhled zisků ING Bank.

V důsledku předpokládaného otřesu by při nepříznivém scénáři zátěžového testu podle odhadů kapitálový ukazatel Tier 1 banky ING v roce 2012 poklesl na 8,7 % oproti 9,6 % na konci roku 2010.

Podrobné informace o výsledcích dosažených ING Bank:

Celounijní zátěžový test vyžaduje, aby na základě zjištěných výsledků a slabin, jež budou oznámeny aktérům trhu, byla přijata opatření k posílení odolnosti finančního systému. Po skončení zátěžového testu z jeho výsledků plyne, že:

ING Bank splňuje kapitálové požadavky stanovené pro potřeby tohoto testu. Banka musí i nadále usilovat o udržení přiměřené kapitálové úrovně. V případě nepříznivého scénáře by ING zůstala s rezervou nad hranicí 5 % kapitálového ukazatele Tier 1, přičemž kapitálový polštář na jádrovém kapitálu Tier 1 by v roce 2012 dosáhl hodnoty 14,8 mld. EUR.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).