Hlavní navigace

Informace o materiálech, které ministerstvo financí předkládá na jednání vlády dne 30. listopadu 2005

MF předkládá vládě materiál o zlepšení bankovních podmínek

Sdílet

Bod č. 3:

Zlepšení podmínek v bankovním sektoru

Cílem tohoto materiálu, který je předkládán v souladu s Programovým prohlášením vlády, je posílit ochranu klientů bank v České republice. Motivem k jeho zpracování byla sílící nespokojenost občanů se službami, které jim poskytují jejich finanční ústavy, a s jejich nedostatečně diferencovanou nabídkou.

Materiál byl připraven na základě veřejných konzultací a po prodiskutování s bankami a spotřebitelskými organizacemi. Navržená opatření mají za cíl odstranit překážky, které brání přechodu klientů mezi bankami, zvýšit transparentnost bankovního trhu a tím přispět k posílení konkurenčního prostředí v této oblasti.

Navrhovaná opatření jsou rozdělena do 28 oblastí. Klíčové záležitosti navrhuje MF řešit legislativní formou. Ty oblasti, u kterých existuje shoda bankovního sektoru navrhuje MF řešit memorandem. Toto memorandum by stanovilo obsah a harmonogram zavádění změn. Některé oblasti navrhuje MF řešit formou doporučení, jehož naplňování bude v pravidelných intervalech vyhodnocovat.

Do první skupiny opatření patří např. to, aby se sazebník poplatků za sjednané bankovní služby povinně přikládal ke smlouvě účtu, aby připravované změny v tomto sazebníku byly oznamovány minimálně s měsíčním předstihem a aby klient, který s těmito změnami nesouhlasí, mohl banku opustit v ochranné dvouměsíční lhůtě od okamžiku oznámení této změny. Klient by si měl možnost rovněž říci, zda souhlasí či nesouhlasí se zasíláním reklamy s výpisem a neměl by mu být účtován poplatek za neoprávněnou reklamaci. Patří sem i návrh na zřízení institutu finančního ombudsmana pro mimosoudní řešení sporů. Součástí návrhu je i dlouhodobý vzdělávací projekt, který by napomohl zvýšení všeobecné znalosti obyvatelstva o fungování finančního trhu.

Do druhé skupiny patří mj. standardizovaná forma charakteristiky produktů bank, jednoduchý přístup ke komplexním cenovým informací např. na Internetu, vytvoření jednotných pravidel pro přechod do jiné banky a zákaz nutit klienty pořizovat si další produkty, které přímo nesouvisejí s objednanou službou. Reprezentantem třetí skupiny je zasílání výpisů z účtu v libovolné frekvenci a formě – např. elektronicky – dle požadavků klienta.

Předkládaný materiál byl konzultován a odsouhlasen Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).