Hlavní navigace

Informace o kapitálové přiměřenosti ve výročních zprávách obchodníků

Letos poprvé by měly výroční zprávy obchodníků s cennými papíry obsahovat mimo jiné i údaje o jejich kapitálové přiměřenosti. Auditor, který ověřuje účetní závěrku obchodníka, má podle zákona o cenných papírech povinnost upozornit Komisi pro cenné papíry na zjištěné skutečnosti svědčící o porušení některé ze zákonných povinností obchodníka.

Sdílet

Součástí výroční zprávy obchodníka s cennými papíry jsou podle zákona informace o charakteru poskytovaných služeb či předpokládaném strategickém vývoji společnosti. Dále zpráva musí obsahovat informace o finančních a podnikatelských rizicích, kterým je obchodník s cennými papíry při své činnosti vystaven, popis metod jejich měření, sledování a řízení. Letos nově mají výroční zprávy obsahovat i údaje o kapitálové vybavenosti obchodníků v poměru k podstupovaným rizikům, konkrétně vývoj ukazatele kapitálové přiměřenosti či struktury vlastního kapitálu společnosti. Další důležité informace, které by zpráva taktéž měla obsahovat, jsou významné angažovanosti obchodníků.

Zákonná lhůta k předložení výroční zprávy obchodníkům s cennými papíry uplynula minulý týden. Většina obchodníků komisi v zákonné lhůtě předkládá auditorem neověřenou výroční zprávu, resp. účetní závěrku. Zprávu s výrokem auditora komisi zasílají dodatečně po jejím schválení valnou hromadou. Komise pro cenné papíry následně jeden výtisk výroční zprávy předá rejstříkovému sou­du.

Auditor, který ověřuje účetní závěrku obchodníka s cennými papíry, má podle zákona o cenných papírech povinnost upozornit komisi na jakoukoliv skutečnost, na kterou během své činnosti narazí a která svědčí o porušení některé ze zákonných povinností obchodníka s cennými papíry nebo která by mohla ohrozit další řádný výkon jeho činnosti. Auditor ověřuje nejen účetní výkazy, ale i další informace obsažené ve výroční zprávě, např. způsob výpočtu kapitálové přiměřenosti či objemu zákaznického majetku. Komise spolupracuje s Komorou auditorů v oblasti vzdělávání auditorů, v oblasti přípravy právních předpisů a poskytuje komoře součinnost při vyšetřování stížností na postup jednotlivých auditorů.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).