Hlavní navigace

Informace k použití tiskopisů pro přiznání daně z příjmů za rok 2005

Tiskopisy pro přiznání daně z příjmů za rok 2005 budou na webu Ministerstva financí zveřejněny zítra.

Sdílet

Daň z příjmů fyzických osob

Všem poplatníkům daně z příjmů fyzických osob bez ohledu na druh a zdroj příjmů je určen tiskopis „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005“ (vzor č.12). Znamená to, že tiskopisy Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2004 typ A a typ B jsou pro zdaňovací období 2005 sloučeny v jeden tiskopis. Do tiskopisu platného za zdaňovací období 2005 jsou zapracovány změny vyplývající z legislativních úprav zákona o daních z příjmů v platném znění pro zdaňovací období 2005, jako např. daňové zvýhodnění (§ 35c) a společné zdanění manželů (§13a). Tento tiskopis tvoří základní část a přílohy jako ve zdaňovacím období 2004 a poprvé je součástí další příloha obsahující výpočet společného zdanění manželů. K výpočtu společného zdanění manželů vydalo Ministerstvo financí metodickou pomůcku, která je zveřejněna na adrese: http://cds.mfcr.cz. Každý poplatník podávající zmíněný tiskopis vyplní jeho základní část a k tomu odpovídající přílohu dle jeho druhu a zdroje příjmů. Postup výpočtu daně je dán strukturou tohoto tiskopisu. Jeho součástí jsou i pokyny k jeho vyplnění. Podání lze učinit též elektronicky, formou datové zprávy ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na adrese: http://cds.mfcr.cz.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zůstávají za zdaňovací období 2005 v platnosti tiskopisy, které jsou obsahově shodné s tiskopisy užívanými pro zdaňovací období 2004. Byly u nich pouze promítnuty dílčí změny vyplývající z legislativních úprav zákona o daních z příjmů, které se týkají zejména daňového zvýhodnění. Pro plátce daně, kteří zaměstnávali v roce 2005 nerezidenty, je u tiskopisu „Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ novou povinnou přílohou „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“. U tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ je možno za zdaňovací období 2005 pro poplatníky, kterým byly všechny zúčtované příjmy vyplaceny nebo je obdrželi do 31.1.2006, použít oba vzory tiskopisů, tj.vzor č. 12 i 13. Poplat­níkům, kterým nebyly všechny příjmy vyplaceny nebo je neobdrželi do 31.1. 2006, je určen jen vzor č. 13. Pro zdaňovací období 2006 bude s ohledem na nově zaváděné slevy na dani, nahrazující dosavadní nezdanitelné částky základu daně, nutné, aby všichni zaměstnanci podepsali u zaměstnavatele nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“. Předpokladem pro to je platnost novely zákona o daních z příjmů k 1.1.2006.

Podání tiskopisu Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků bude možné v průběhu měsíce února 2006 též učinit elektronicky, formou datové zprávy ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na adrese: http://cds.mfcr.cz.

Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

U daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně zůstávají tiskopisy za zdaňovací období 2005 bez věcných změn.

Daň z příjmů právnických osob

V novém vzoru (č.15) tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů právnických osob“, který je určen pro zdaňovací období započatá v roce 2005, jsou zohledněny legislativní změny účinné pro vymezené období. Jedná se zejména o evidenci nové odpisové skupiny hmotného a nehmotného majetku (1a), evidenci nové odčitatelné položky od základu daně (nákladů na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a také o evidenci nové slevy na dani (za pořízení registračních pokladen a jejich uvedení do stavu způsobilého obvyklého užívání a za provedení technického zhodnocení registračních pokladen dosud používaných). Podání lze opět učinit také elektronicky, formou datové zprávy ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na adrese: http://cds.mfcr.cz.

Ministerstvo financí zveřejní všechny tiskopisy včetně informací na svých internetových stránkách zítra. V tištěné podobě budou k dispozici na finančních úřadech v lednu 2006.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).