Hlavní navigace

Byla dokončena akvizice CAC Leasing v České republice a na Slovensku

Skupina Bank Austria Creditanstalt Group je nyní jedničkou na leasingovém trhu na Slovensku i v ČR

Sdílet

Bank Austria Creditanstalt Leasing, stoprocentní dceřiná společnost rakouské Bank Austria

Creditanstalt AG (BA-CA), dokončila akvizici dvou leasingových společností:

CAC Leasing a.s. v České republice a CAC Leasing Slovakia a.s. na Slovensku. K podpisu přísluąných dohod doąlo v Praze 30. června. Úřad na ochranu hospodářské soutěľe ČR akvizici schválil. Díky ní tak BA-CA získává dominantní postavení v leasingových obchodech na českém i na slovenském trhu. Generální ředitel BA-CA Karl Samstag to komentoval slovy: „Tímto krokem jsme jeątě upevnili své vedoucí postavení v oblasti leasingu. Skupina BA-CA má zastoupení ve vąech zemích střední a východní Evropy s kompletním sortimentem finančních sluľeb. Po této důleľité akvizici hodláme ve střední a východní Evropě pokračovat ve své soustavné strategii růstu.“

Skupina BA-CA navýąila svůj podíl v obou společnostech na 100 procent. Aľ donedávna měla společnost CAC Leasing a.s. dva akcionáře, Komerční banku a BA-CA Leasing, kaľdého s 50% podílem. Vlastnická struktura společnosti CAC Leasing Slovakia byla před akvizicí tato: Komerční banka (10%), Komerční banka Bratislava (20%), BA-CA Leasing (21%), CAC Leasing a.s (40%) a HVB Bank Slovakia (9%).

„Odkupem těchto dvou vysoce ziskových společností jsme se dostali do výborného postavení pro budoucí investiční projekty nadnárodních společností“, tvrdí Helmut Horvath, výkonný ředitel BA-CA Leasing. "Jako dominantní firma na trhu jsme v ideální pozici na to, abychom mohli vyuľít obchodní potenciál spojený s rostoucím přílivem přímých zahraničních investic,“ uvedl dále Helmut Horvath s souvislosti s roząiřováním Evropské unie.

S objemem nových obchodů (437 milionů EUR) se společnost CAC Leasing a.s. řadí na druhé místo mezi českými leasingovými firmami. CAC Leasing je silná v oboru leasingu vozidel, leasingu závodů a strojního vybavení a leasingových transakcí s obcemi. V roce 2002 dosáhla celková aktiva společnosti 635 milionů EUR a zisk po zdanění představoval 8.6 milionů EUR. Společnost CAC Leasing má 275 zaměstnanců a v České republice provozuje obchodní sít_ s 9 pobočkami a 9 zastoupeními.

CAC Leasing Slovakia je univerzální leasingová společnost působící v oblasti korporátní i soukromé klientely. Společnost je nespornou jedničkou na slovenském trhu, na němľ drľí podíl 18,3%. V roce 2002 její celková aktiva měla hodnotu 185 milionů EUR a zisk po zdanění přesáhl 3.2 milionů EUR. Společnost má 107 zaměstnanců a 11 poboček.

Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) je v rámci skupiny HVB Group odpovědná za trhy ve střední a východní Evropě. BA-CA provozuje vedoucí bankovní sí'' ve střední a východní Evropě s 860 pobočkami v 11 zemích, 18 000 zaměstnanci a 3,5 miliony klientů. BA-CA je 100% vlastníkem HVB Bank CZ, která je výąí bilanční sumy čtvrtá největąí na českém bankovním trhu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).