Hlavní navigace

Hlavní změny v AAPF po vstupu nového strategického partnera České pojišťovny

Nový ČP penzijní fond, a.s. je nový název společnosti ABN AMRO Penzijní fond, a.s. (dále AAPF), který ve středu 24. března schválila valná hromada fondu. Změna názvu bude platná po zápisu do obchodního rejstříku, který se uskuteční v horizontu několika následujících týdnů. V den konání valné hromady došlo k převodu 69,7 % akcií AAPF na Českou pojišťovnu (dále ČP), která se tímto dnem fakticky stala hlavním akcionářem fondu. Současně byly přijaty změny v představenstvu společnosti, kde obsadili dvě místa zástupci České pojišťovny.

Sdílet

Prvním viditelným krokem, od vstupu nového strategického partnera ČP do AAPF, je změna názvu fondu na Nový ČP penzijní fond, a.s., jež je vyjádřením nového přírůstku do skupiny ČP. Nový název, který schválila valná hromada fondu ve středu 24. března se stane oficiálním po zápisu do obchodního rejstříku, což může být v horizontu několika týdnů.

Tentýž den bylo převedeno 69,7 % akcií AAPF na nového akcionáře ČP, který se tímto krokem stal hlavním akcionářem fondu.

Důkazem důvěry ve stávající vedení fondu je skutečnost, že v novém složení představenstva AAPF nedošlo k radikálním změnám. Česká pojišťovna obsadila dvě místa svými zástupci, tři členové stávajícího představenstva zůstali i nadále zachováni. Mgr. Pavel Němec, současný generální ředitel AAPF, i nadále setrvá ve funkci předsedy představenstva. Novým místopředsedou představenstva byl zvolen Ing. Tomáš Machanec ČP, dalším novým členem představenstva za Českou pojišťovnu se stal Mgr. Martin Vrba a současně do dozorčí rady penzijního fondu byl zvolen Ing. Petr Kopecký. Ostatní klíčové pozice ve společnosti zůstávají nezměněny.

V současnosti se intenzivně jedná o budoucí strategii fondu. Velmi výhodnou variantou jak pro klienty, tak pro akcionáře, se jeví spojení obou společností v jeden subjekt. Tímto krokem by se penzijní fond ve správě České pojišťovny s počtem 680 tisíc klientů stal největším a zaujal by první místo na trhu. Sloučením činností je možné dosáhnout výrazného zefektivnění činností a tím zajistit nadstandardní hospodářský výsledek společnosti a následně i zajímavý výnos pro klienty, řekl Pavel Němec, generální ředitel AAPF. Nový akcionář má eminentní zájem na podpoře a rozvoji vztahů s našimi klienty, obchodními partnery, spolupracujícími podniky a smluvními zástupci. Je samozřejmostí, že vzájemné smluvní vztahy budou zachovány a dále rozvíjeny. Rovněž veškeré závazky plynoucí ze smluvních ujednání budou nadále řádně plněny. Využijeme vzájemných synergických efektů v rámci skupiny ČP, což se pozitivně projeví také v nabídce dalších nadstandardních služeb vůči obchodním partnerům a klientům dodal.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).