Hlavní navigace

Globální kontrola ve farmaceutickém průmyslu naráží na lokální rozdíly

Praha, 21. prosince 2006 – Vedoucí představitelé nadnárodních farmaceutických společností se nejvíce obávají, že některé jejich dceřiné firmy nedodržují lokální předpisy. Vnímají také riziko konfliktu mezi lokálním a globálním plánem strategického růstu. Tyto závěry přinesla zpráva zveřejněná společností Ernst & Young. Společnost se zároveň rozhodla zřídit celosvětové koordinační centrum pro farmaceutický průmysl.

Sdílet

Zpráva ProgressionsTM 2006 „Capturing Global Advantage in the Pharmaceutical Industry“ zahrnuje průzkum provedený společností Economist Inteligence Unit, který se zaměřil na jeden z nejpalčivějších současných problémů tohoto odvětví, jež zásadním způsobem ovlivňuje řízení rizik – tedy na to, jak sladit vývoj odvětví na globální a lokální úrovni. „Vzhledem k tempu globalizace musí představitelé farmaceutických společností zabudovat dodržování předpisů již do návrhu svých strategických plánů. Rozhodnutí týkající se řízení rizik jsou stejně důležitá jako rozhodnutí o vyráběných produktech nebo trzích,“ říká Carolyn Buck Luce, vedoucí celosvětové expertní skupiny Ernst amp; Young pro farmaceutický průmysl.

Z průzkumu vyplynulo, že vedoucí představitelé farmaceutických společností mají největší strach z rizika porušování lokálních předpisů a z divergentních tendencí, které prohlubují rozpory mezi postojem nově se rozvíjejících trhů a globálních strategií podnikatelského rozvoje.

  • Dodržování předpisů: 39 % respondentů má obavy, že některé zastoupení jejich nadnárodní firmy nedodržuje lokální předpisy. Prakticky v každém státě existuje nepřehledné množství předpisů a nařízení týkajících se farmaceutického průmyslu. Pro společnosti podnikající v tomto odvětví to znamená náklady navíc – 67 % z nich má minimálně v polovině zahraničních zastoupení pracovníka, který se stará o dodržování lokálních předpisů.
  • Podnikatelský rozvoj: 33 % respondentů se domnívá, že existuje riziko konfliktu mezi lokálním a globálním plánem strategického růstu. Drtivá většina farmaceutických společností řídí svůj podnikatelský rozvoj centrálně, více než polovina jich v jednotlivých zastoupeních nemá oddělení pro strategický rozvoj. Zpráva se zaměřuje na tří základní okruhy, jimiž jsou situace na rozvíjejících se trzích, důvěra akcionářů, věřitelů a dalších zainteresovaných subjektů a sdílení zkušeností a znalostí v nadnárodním měřítku.

„Normy, jimž farmaceutické společnosti musí dostát, jako např. bezpečnost produktů, integrita, odpovědnost, respektování etických zásad v procesu rozhodování, dodržování předpisů, transparentnost a trvale udržitelný rozvoj, zůstávají stále stejné,“ říká Buck Luce. „Zásadním způsobem se ale mění způsob jejich naplňování. Farmaceutické společnosti musí stále více spoléhat na podporu dalších subjektů, pokud mají hrát v novém systému klíčovou roli a přispět svým dílem k posílení renomé, jemuž se toto odvětví těší.“

Globální centrum pro farmaceutický sektor

Nový podnikatelský model farmaceutické společnosti má větší geografický dosah a zahrnuje stále více externích poskytovatelů služeb, kteří často sídlí po celém světě. „Tento model vyžaduje nový přístup, který zajistí rovnováhu mezi globální kontrolou a lokální zodpovědností,“ říká Patrick Flochel, vedoucí evropské expertní skupiny Ernst amp; Young pro farmaceutický průmysl.

V reakci na tento vývoj se společnost Ernst amp; Young rozhodla zřídit globální centrum pro farmaceutický sektor, které by se mělo stát koordinačním střediskem sloužícím nadnárodním společnostem a jejich novým potřebám. Toto středisko představuje propojovací článek mezi jednotlivými regionálními expertními skupinami Ernst amp; Young, které se specializují na farmaceutický průmysl a biotechnologii. Jeho primárním cílem je zajišťovat spolupráci při řešení odborných problémů specifických pro tato odvětví i předávání znalostí a zkušeností mezi odborníky tak, aby služby klientům Ernst amp; Young z oblasti farmacie byly vysoce kvalitní a relevantní.

Globální centrum pro farmaceutický sektor pořádá sérii kulatých stolů za účasti předních představitelů farmaceutického průmyslu z celého světa, kteří budou diskutovat o zásadních problémech ovlivňujících globální i lokální trhy. První setkání se konalo v indické Mumbaji, druhé v čínském Singapuru, další kulaté stoly budou uspořádány v Japonsku, Německu, Švýcarsku, Velké Británii a Spojených státech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).